Onbeperkt sporten: sportclubs engageren zich voor G-sport

274358 onbeperktsporten b15cbb large 1520503445

Op 9 maart 2018 hebben tientallen sportclubs het charter Onbeperkt Sporten ondertekend. De ondertekenaars engageren zich om G-sporters zoveel mogelijk te helpen in hun zoektocht naar een geschikte sportclub.

Charter Onbeperkt Sporten

Samen met Geestig Gezond Sporten, een initiatief dat sporters met een psychische kwetsbaarheid onder de aandacht brengt, roept de Stad Gent alle Gentse sportclubs op om G-sporters zoveel mogelijk te helpen in hun zoektocht naar een geschikte sportclub.

 

Stad Gent vraagt aan de sportclubs die het charter ondertekenen om een open gesprek aan te gaan met de G-sporter. Samen bekijken club en sporter welke aanpassingen de G-sporter nodig heeft om mee te sporten in hun werking. Als de aanpassingen niet haalbaar zijn, helpen ze de sporter zo goed mogelijk bij het zoeken naar een gepaste club.

Zowel reguliere sportverenigingen als G-sportclubs worden uitgenodigd het charter te ondertekenen. Wie tekent, krijgt ondersteuning van de Sportdienst, zowel organisatorisch, pedagogisch als promotioneel.

Focus op g-sport

'Iedere sporter, met of zonder beperking, moet kansen krijgen om zich in een sportclub persoonlijk en sportief te ontwikkelen. De Stad Gent spant zich daarvoor al enkele jaren sterk in. Om het aanbod gevoelig uit te breiden hebben we de steun van de clubs nodig.'

Resul Tapmaz, schepen van Sport

Het stimuleren van G-sport  is een belangrijke prioriteit binnen het sportbeleid. De Stad Gent zorgde de laatste jaren voor verschillende impulsen. De Sportdienst heeft sinds 2016 een eigen aanbod van G-sportkampen en -cursussen voor jongeren. G-sportwerkingen krijgen extra financiële ondersteuning en kunnen beroep doen op een consulent G-sport voor advies. Voor begeleiders van personen met een beperking is de toegang tot sportaccommodatie gratis.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square resul

    De heer Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.