Sluikstorten melden met de meldingsapp sluikstort

258220 gentbrugge%20sluikstort%202014 8019ab original 1505290630

Wie sluikstort ziet, kan dat voortaan melden via de meldingsapp sluikstort. Daarbij duidt men op een kaartje de locatie aan, beantwoordt enkele vragen, neemt een foto en verstuurt de melding. IVAGO zorgt voor de rest.

Een schone, propere stad is een hele uitdaging. IVAGO en diverse stadsdiensten zijn dagelijks in de weer om onze stad proper te maken en te houden. Helaas zijn er nog heel wat sluikstorten. Zowel preventief als repressief wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er minder gesluikstort wordt, maar er moet ook opgeruimd worden.

Gentenaars melden sluikstorten …

IVAGO ontvangt jaarlijks meer dan 15.000 meldingen van sluikstort, zowel van burgers als van diensten zoals de Gemeenschapswacht. De meldingen komen in een automatisch planningssysteem voor opruiming terecht. IVAGO tracht het sluikstort binnen de 2 werkdagen op te ruimen. In 2016 ruimde IVAGO 538 ton sluikstort op. De meldingen van sluikstorten die niet onder de bevoegdheid van Ivago vallen, worden bezorgd aan de cel Netheid van Stad Gent, die dit opneemt met de bevoegde dienst of overheid.

… voortaan ook met een meldingsapp

Melden van sluikstort kon al telefonisch, via mail, of online via meldsluikstort.gent. Om het melden van sluikstort nog makkelijker te maken hebben Stad Gent, IVAGO en Digipolis nu een meldingsapp ontwikkeld. Hiermee kan je snel en eenvoudig de locatie en aard van het sluikstort doorgeven en ook een foto toevoegen. Deze info wordt vervolgens bezorgd aan IVAGO. Door de foto, de locatie en de aard van het sluikstort kunnen zij het opruimen ervan beter inplannen.

'De strijd tegen sluikstorten gaat onverminderd verder. In het bestuursakkoord en het actieplan Proper Gent is het ontwikkelen van een applicatie voor het melden van sluikstort opgenomen. Vanaf nu is dit realiteit en zetten we weer een stap naar een proper Gent.'

Tine Heyse, schepen van Milieu

'We gaan voor een propere stad. Door het inzetten van deze meldingsapp gaan we samen met de Gentenaars de strijd tegen sluikstort verder aan.'

Martine De Regge, schepen bevoegd voor ICT-beleid

Niet voor zwerfvuil

De meldingsapp geldt voor sluikstort, niet voor zwerfvuil.

 • Sluikstort is afval dat bewust is achtergelaten waar dit verboden is en/of op foutieve tijdstippen en/of in niet correcte zakken of containers. Het kan bestaan uit verzameld restafval, grofvuil of ander afval.
 • Zwerfvuil is afval zoals een blikje, flesje, sigarettenpeuken, kauwgom, snoeppapieren …

Voor IOS en Android

Smartphone- en tabletgebruikers vinden de app ‘meldingsapp Gent’ in de Apple Store of Play Store. De app is ontwikkeld voor een iOS- en Android-besturingssysteem. Ook handig is dat burgers niet direct over een internetverbinding moeten beschikken: ze kunnen de informatie ook registeren en later doorsturen.

Ook nog via telefoon, e-mail en website

Sluikstorten kunnen ook nog steeds op de andere manieren gemeld worden:

Informatie

 • Marie-Andrée Avraam, Regie Netheid - Eco-werkhuis, tel. 09 225 68 59, e-mail netheid@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square heyse

  Mevrouw Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail: schepen.heyse@stad.gent

 • Medium square martine12

  Mevrouw Martine De Regge

  Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.