10 jaar De Site: of hoe tijdelijke invulling buurtbeheer op de kaart zet

De Site
  • jpg
De Site

Nu De Site stilaan plaatsmaakt voor de Tondelierwijk, nodigen de Stad Gent en Samenlevingsopbouw Gent vzw iedereen graag uit op woensdag 27 september 2017 om terug te blikken op het boeiende experiment van tijdelijke invulling. Wat zijn de ervaringen van de Stad Gent, de buurtorganisaties en de bewoners?

Tien jaar geleden werden er op de voormalige fabrieksvloer van Alcatel 80 minimoestuinen, een voetbalveld, een verkeersparcours en een stadsboerderij met acht kippen gebouwd. Later volgden nog eens 80 moestuinen, een serre, twee stadsakkers, enzovoort. Allemaal samen goed voor 4.000m² 'vruchtbaarheid'.

Al snel werd De Site bekend in de wijk Rabot-Blaisantvest en steeds meer bewoners vonden er hun plekje. De Site is immers een trefpunt waar bewoners van verschillende origine en leeftijden elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Samenlevingsopbouw Gent vzw en de Stad startten het project op om bewoners te betrekken bij hun wijk en hen te laten meedenken over het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot. Dat gebeurde niet alleen door klassieke inspraakmethodes. Buurtbewoners gingen effectief zelf de handen uit de mouwen te steken en hun buurt mee vorm geven. Door ruimte en ondersteuning te bieden aan mensen met tijd, kennis, ervaring en vooral veel goesting, groeide bij de buurtbewoners een gevoel van 'mede-eigenaarschap'.

De Torekes, de munt van de wijk, spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zorgen voor een directe return voor geleverde inspanningen en een gevoel van waardering. Zo kunnen de verdiende Torekes ingezet worden om een volkstuintje op De Site te huren.

 

Viraal in de wijk

Een goed voorbeeld inspireert en krijgt navolging. In de wijk Rabot-Blaisantvest worden nu ook de Sociale Kruidenier, Barabot, het Boerenhof, het Witte Kaproenenplein en Mara Goretti beheerd door en voor bewoners. Zij worden telkens ondersteund door een professionele partner, die de bewoners 'ontzorgt' waar nodig, en laagdrempeligheid garandeert.

… en erbuiten

De Stad Gent experimenteert al meer dan tien jaar met projecten van tijdelijke invulling in leegstaande gebouwen en op braakliggende terreinen in de stad, vaak naar aanleiding van stadsvernieuwingsprojecten. Middelen hiervoor kunnen geput worden uit het stedelijk Fonds voor Tijdelijke Invullingen.

'Het icoonproject De Site was een inspiratie voor vele andere projecten van tijdelijke invulling die door de Stad Gent ondersteund worden.' Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling

De tijdelijke experimenten leveren heel wat ervaring op, die nu ook gedeeld wordt in een kennisnetwerk met andere Europese steden (REFILL). Met dat project wil de Stad Gent leren hoe je de effecten en dynamieken die ontstaan zijn in een tijdelijke invulling, kan verduurzamen.

 

De Site verhuist op 27 september

De tijdelijke invulling De Site maakt plaats voor het Tondelierproject. Maar een aantal goede praktijken verhuist, op een symbolische of letterlijke manier, naar nieuwe plekken in de wijk. Zo krijgen de Weggeefwinkel, Telekleding, de Sociale Kruidenier en Rabot op je Bord hun nieuwe stek in het Bruisend Buurtcentrum.

'De moestuinen van De Site krijgen een nieuwe plek op de nog te ontwikkelen Tondeliersite en de Stadsakker komt te liggen in het Rabotpark aan het Gerechtsgebouw. Ook de voetbalpleintjes liggen nu in het vernieuwde Rabotpark, ter hoogte van de fietsersbrug.' Rudy Coddens, schepen van Openbaar Groen
'De verhuis van De Site betekent een nieuw elan voor het Buurtcentrum Rabot-Blaisantvest. Na de opening van een buurtsecretariaat in april, evolueert het buurtcentrum nu verder naar meer buurtbeheer, met verschillende nieuwe partners aan boord. Het buurtcentrum stelt zich open: het is er niet enkel voor de buurt, maar ook door de buurt.' Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

27 september: terugblik op experiment

Op woensdag 27 september 2017 nodigt de Stad Gent buurtorganisaties en bewoners uit om mee terug te blikken op het boeiende experiment van tijdelijke invulling. Het programma van de dag vindt u hieronder.

Symposium over tijdelijke invulling

  • 13 tot 13.30 uur: onthaal met koffie in Eetcafé Toreke, Vlotstraat 22, Gent.
  • 13.30 tot 14 uur: verwelkoming en inleiding door schepen Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling
  • 14.10 tot 15.30 uur: reflecties van Anika Depraetere (KULeuven-UAntwerpen) en Evelyne Deceur (UGent) op de wijze waarop De Site de blik van de Stad, de projectontwikkelaar, het middenveld en de bewoners op participatie, wijkontwikkeling, enzovoort veranderd heeft.
  • 15.30 tot 17 uur: plaatsbezoek op De Site

Volksfeest (voor alle buurtbewoners en geïnteresseerden)

  • 15.30 uur: ambiance op De Site: muziek, hapjes, drankjes en kinderanimatie
  • 17 uur: opening van het Bruisend Buurtcentrum door schepen Resul Tapmaz
  • 18 uur: de letterlijke verhuis: we verhuizen een zeecontainer waarbij we vele helpende handen nodig hebben om de container door de wijk te verplaatsen naar de nieuwe locatie in het Rabotpark. Schepen Rudy Coddens geeft hiervoor het startschot
  • 19 uur: inhuldiging Stadsakker in het Rabotpark
  • 20 uur: gezellig samenzijn in het Bruisende Buurtcentrum met barbecue, drankjes, muziek en animatie.

Van 16 uur tot 22 uur kan je in het Bruisend Buurtcentrum doorlopend winkelen (Weggeefwinkel/Sociale Kruidenier/Telekleding).

 

Informatie:

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL