159 vaststellingen van sluikstort tijdens 'handhavingsweek' 2017

gentbrugge sluikstort 2014.jpg
  • jpg

De Stad Gent organiseerde voor de eerste keer een handhavingsweek. Van 18 tot en met 24 september 2017 voerden afvalintercommunale IVAGO, de Politie Gent, de Gemeenschapswachten en de Dienst Toezicht van de Stad Gent extra controles uit op sluikstorten in heel Gent. In totaal zijn er 159 vaststellingen gedaan van sluikstort.

In totaal presteerden alle betrokken diensten 107 uren aan het opsporen en beboeten van daders van sluikstorten en het foutief buitenplaatsen van bedrijfsafval.

De extra inspanningen leverden in totaal 159 vaststellingen op, waarvan 88 GAS-vaststellingen  met onbekende dader, 67 GAS-vaststellingen met bekende dader, 2 PV’s met onbekende dader en 2 PV’s met bekende dader.

Overzicht

  • Het Overlastteam van de Politie Gent heeft in totaal 76 GAS-vaststellingen gedaan waarvan 26 GAS-vaststellingen met bekende dader.  Het Overlastteam voerde onder andere 4 anonieme observaties uit.
  • De Wijkpolitie heeft in totaal 36 GAS-vaststellingen gedaan, waarvan 32 met onbekende dader en 4 met bekende dader. Daarnaast werden 4 PV’s opgesteld – 2 met onbekende dader en 2 met bekende dader.
  • Dienst Toezicht deed 12 GAS-vaststellingen met bekende dader. Bijkomend heeft de dienst 15 uren ingezet op het foutief buitenplaatsen van bedrijfsafval. De verwerking van de gegevens van die laatste actie is nog aan de gang.
  • De Gemeenschapswachten (Dienst Preventie voor Veiligheid) deden 6 GAS-vaststellingen met onbekende dader en 25 GAS-vaststellingen met bekende dader.

Ter vergelijking: in heel 2016 werden er 776 vaststellingen gedaan (GAS en PV) op sluikstort. In een normale week doet de politie op het vlak van sluikstorten gemiddeld 8 GAS-vaststellingen en schrijft ze 3 PV’s uit.

Meer vattingen, meer vaststellingen met onbekende dader

De extra inzet tijdens de handhavingsweek heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Er werden meer vattingen gedaan dan gemiddeld. Niettemin blijft het vatten van daders moeilijk. Dit blijkt ook uit de cijfers van de vattingen. Er werden beduidend meer vaststellingen gedaan met onbekende dader dan met bekende dader.

'Ik ben tevreden met de resultaten. We wilden met deze handhavingsweek niet enkel de pakkans voor daders vergroten, maar vooral ook het probleem van sluikstorten en zwerfvuil nog eens extra onder de aandacht brengen. De pakkans werd duidelijk vergroot en de problematiek kreeg aandacht in de media.' Tine Heyse, schepen van Milieu

De GAS-vaststellingen worden nu verder verwerkt door de Juridische Dienst die GAS-boetes  zal opleggen. Aan de GAS-boete wordt ook steeds een onkostennota van IVAGO gekoppeld. De PV’s worden verder verwerkt door het parket.

 

Informatie

  • Marie-Andrée Avraam, Regie Netheid Stad Gent, tel 09 225 68 59, e-mail netheid@stad.gent

Bevoegd

 

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen