Freinetschool Het Eiland breidt uit en verankert zich in de buurt Malem

02 ISO School-klein.png
  • png

Op 1 augustus 2017 trok er een kleine stoet van werkmannen doorheen Malem. Hun bestemming? Het oude schoolgebouw naast de voormalige kerk. Een kleine twee maanden zwoegden en zweetten zij om het gebouw volledig uit te hollen. Nu is het tijd voor de heropbouw, met op woensdag 11 oktober de symbolische eerstesteenlegging. De school verdubbelt zo haar capaciteit en biedt de buurt bijkomende mogelijkheden tot samenwerking.

Freinetschool Het Eiland en Malem: een geschiedenis met ups en downs

De wijk Malem heeft haar wortels in 1953. De nieuwe sociale wijk telde toen twee scholen, een stedelijke school en een katholieke school. De katholieke school overleefde de vergrijzing van de wijk niet en de stadsschool had in 2005 een dieptepunt wat het aantal kleuters betreft. Samenwerking met nabijgelegen buurtscholen bracht daarna enige soelaas, maar niet voldoende. In 2009 werd daarom kleuterschool Het Pagadderke opgericht, dat in 2011 uitbreidde tot een kleine basisschool, met twee kleutergroepen en twee klassen voor de lagere school. De school werd herdoopt tot Het Eiland en nestelde zich volop in de Freinetmethode.

Het succes van deze hervorming en de ontwikkeling van de nieuwe wijk Alsberghe-Van Oost creëerde echter opnieuw wachtlijsten. De nieuwe brug over De Leie zorgde bijkomend voor een betere ontsluiting van Malem, dat zo wat minder een eiland werd en nu toegankelijker is voor fietsers en voetgangers. Nadat de kerk in 2014 door De Circusplaneet werd opgekocht, waait er tevens een nieuwe frisse wind door Malem. Ook voor de school was de komst van De Circusplaneet een zegen, dat als een sociaal geïnspireerd circus zowel de buurt, de school, de ouders en andere partners betrekt in zijn werking.

Nood aan meer capaciteit

De nieuwe positieve veranderingen in Malem leidden er toe dat de school Het Eiland momenteel overvol zit. Het nieuwe gebouw is dus broodnodig en zal de capaciteit in één klap kunnen verdubbelen. De kleuterschool en de STIBO blijven in het huidige gebouw, terwijl de lagere school zal verhuizen naar het nieuwe gebouw. De verbindingsweg tussen de twee scholen zal dienst doen als een schoolgang in open lucht.

'Dankzij deze verbouwingen kunnen meer kinderen in eigen wijk naar school en kunnen ouders een praatje doen met hun buren aan de schoolpoort. Scholen vormen zo het hart van de buurt!' Elke Decruynaere, schepen van onderwijs

Nieuw gebouw op maat van een Brede School

Met het nieuwe gebouw kan de school ook zelf lokalen ter beschikking stellen voor zowel De Circusplaneet, buurtorganisatie Eau-verzet en tal van andere buurtprojecten. Freinetschool Het Eiland toont al enige tijd hoe een Brede School kan ingevuld worden en is duidelijk klaar om dit samen met de buurt nog verder uit te werken. Het nieuwe schoolgebouw kan de samenwerking met de buurt alleen maar intenser maken. De refter en creazolder worden ingeschakeld als ontmoetingsplaatsen en de buurt krijgt ook een vergaderruimte ter beschikking.

Strippen tot het beton 

Het oude schoolgebouw werd eerst volledig gestript en vervolgens werd de aanbouw volledig gesloopt. Dit strippen gaat tot en met het uitbreken van vloeren en ondervloeren, afkappen van het pleisterwerk van de muren, wegbreken van alle binnen- en buitenschrijnwerk, ... tot enkel het 'geraamte' van het vroegere gebouw overblijft.

In de plaats van de aanbouw komt er een volledig nieuw gebouw met een polyvalente zaal, keuken, berging, burelen en sanitair. In het oude gebouw worden bijna alle muren opnieuw bepleisterd, komen nieuwe vloeren, verlaagde plafonds, nieuwe riolering, nieuw binnenschrijnwerk en isolerend buitenschrijnwerk. Ook de elektriciteit, het sanitair, de ventilatie en databekabeling worden volledig nieuw gelegd.

Het einde van de werken is voorzien tegen kerstmis 2018.

Hernieuwbare trend

De Stad wil graag inspireren wanneer het op energiezuinige acties aankomt. De school zal dan ook de nodige milieuvriendelijke maatregelen krijgen. Er komt een volledige scheiding van zwart, grijs en regenwater dat enerzijds wordt opgevangen (15.000 liter) en hergebruikt voor onder andere de spoeling van de toiletten, anderzijds gebruikt wordt voor het groendak van 230 m².

De verouderde technische installatie wordt volledig vervangen door daglichtsturing en een balansventilatiesysteem, waarbij de warmte uit de afgevoerde lucht gerecupereerd wordt voor de voorverwarming van de verse aangevoerde lucht.

Op een nieuw plat dak worden er PV-panelen geplaatst voor hernieuwbare energie. Het dak, de muren en de vloeren worden stevig geïsoleerd, en de speelplaats wordt volledig heraangelegd met onder meer zitbanken en een grasheuvel met speelbuizen.

'Bij nieuwbouw of renovatie van onze stadsgebouwen staat duurzaamheid centraal. Hiermee trachten we niet enkel onze doelstelling om jaarlijks 3% te besparen op ons energieverbruik te behalen, maar willen we als lokale overheid ook het goede voorbeeld geven. Ook hier is er gebruik gemaakt van allerlei duurzame technieken, zoals waterrecuperatie, goede isolatie en zonnepanelen op het dak om in eigen elektriciteitsverbruik te voorzien.' Martine De Regge, schepen van Facility Management

Praktisch

  • Kostprijs: 2.321.364,27 euro (incl. btw) met Agion-subsidie van 1.727.354,65 euro
  • Aannemer: nv VMG De Cock
  • Architect: NERO Architecten
  • Veiligheidscoördinator: VETO & Partners
Kerk Malem.jpg
  • jpg
Circusschool.jpg
  • jpg
Circuskerk - buurtbewoners.jpg
  • jpg
Fietsbrug Malem.jpg
  • jpg

Informatie

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL