Openbaar onderzoek Algemeen Bouwreglement Stad Gent

261915 arbed%20gevels 7c328b large 1508225560

De Stad Gent stelt enkele wijzigingen in het Algemeen Bouwreglement voor. Zo moet het in de toekomst gemakkelijker worden om een grote woning op te delen in twee woningen. En studenten  moeten straks niet alleen kunnen kiezen tussen studio’s en kamers (‘koten’), maar  moeten ook terecht kunnen in specifieke studentenappartementen. Op die manier wil de Stad Gent de druk op de reguliere woningmarkt helpen wegnemen. Van 9 november tot en met 9 december 2017 loopt hierover een openbaar onderzoek. Iedereen die opmerkingen of bezwaren heeft, kan reageren.

Wie gaat bouwen of verbouwen moet rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving is er ook de specifieke regelgeving van de Stad Gent, met het zogenaamde Algemeen Bouwreglement. Het college van burgemeester en schepenen wil aan dit Algemeen Bouwreglement enkele voorschriften wijzigen, en speelt daarmee in op nieuwe noden en demografische evoluties. Doelstellingen blijven de verbetering van de woonkwaliteit en betaalbare woningen in Gent.

Woning opdelen

Tot nu mogen eengezinswoningen kleiner dan 250 m² bewoonbare oppervlakte niet opgesplitst worden in Gent. Deze hoge bovengrens is niet meer aangepast aan de huidige realiteit van duurzaam en efficiënt ruimtegebruik en betaalbaarheid. Die grens verlaagt nu naar 220 m² bewoonbare oppervlakte. Een woning tussen de 220 en de 250 m² zal in de toekomst dus wél in twee opsplitst kunnen worden. Die twee delen hoeven niet even groot te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een groot huis, waar ook een studio in komt.

'Naast de nood aan eengezinswoningen, waar woningen van 220 m² zeker aan voldoen, is er meer behoefte aan kleinere en meer betaalbare woningen, ook voor een groeiende groep van eenoudergezinnen, alleenstaanden, jonge starters in de stad ... Door meer mogelijkheden te bieden om bestaande grote woningen op te delen, willen we tegemoet komen aan deze vraag.'

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

De nieuwe grens van 220 m² verhindert tegelijkertijd vrij spel aan ongebreidelde opbrengsteigendommen en garandeert het behoud van woningen voor gezinnen.

In het zogenaamde ‘kernwinkelgebied’ in het centrum van Gent wordt nog een stap verder gegaan. Boven bestaande handelsfuncties/winkels wordt het hier mogelijk gemaakt om ook panden op te delen die kleiner zijn dan 220 m². Op die manier wil de Stad het bestaande patrimonium optimaal benutten en leegstand wegwerken.  Kleinere woningen in hartje stad moeten hierbij kunnen inspelen op de wijzigende woonbehoeften.

Studentenhuisvesting

Gent kent een forse groei als studentenstad. Dit zorgt evident voor een sterke vraag naar meer studentenhuisvesting. Specifieke studentenhuisvesting moet hierbij de druk wegnemen van de reguliere woningmarkt. Als studenten geen gewone huizen of appartementen meer huren, maakt dit immers meer woningen vrij voor gezinnen.

Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar studentenhuisvesting, kunnen private ontwikkelaars al sinds 2010 grootschalige studentenhuisvesting van minimaal vijftig  units bouwen. Tot nog toe ging het hierbij enkel om studio’s en kamers. Maar vanaf nu zal een deel van de ontwikkeling ook ‘studentenappartementen’ kunnen bevatten, met twee tot vijf slaapkamers. Een groepje studenten kan dan gezamenlijk zo’n appartement huren. De vraag hiernaar bij studenten is groot.

'Zeker oudere studenten willen niet meer gewoon ‘op kot’ maar willen kiezen met welke studievrienden ze samenwonen. Friends in Gent. We willen hierop inspelen door ‘studentenappartementen’ mogelijk te maken.' 

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

Aan private studentenhuisvesting zijn wel enkele voorwaarden verbonden voor het beheer. De controle wordt beter verankerd in het Algemeen Bouwreglement.  Nieuw is ook dat woongebouwen waarin na verbouwing dertig (in plaats van vijftig) studentenunits gerealiseerd kunnen worden, nu ook in aanmerking komen voor omvorming.

Openbaar onderzoek

Over deze en andere wijzigingen loopt een openbaar onderzoek van 9 november 2017 tot en met 9 december 2017. Tijdens die periode kan iedereen die opmerkingen of bezwaren heeft, reageren. Dat kan enkel op volgende drie manieren:

  • Door een aangetekende brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
  • Door uw opmerking of bezwaar af te geven bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein tegen ontvangstbewijs.

Men kan het Algemeen Bouwreglement ook inkijken bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, 09 266 79 50, bouwen@stad.gent. Open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, op dinsdag ook na afspraak.

Het document staat ook op www.stad.gent (zoek op ‘algemeen bouwreglement’).

Informatie

Bevoegd

  • Medium square sven taeldeman

    De heer Sven Taeldeman

    Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.