Stad Gent en OCMW Gent gaan voor minder, efficiëntere en duurzamere dienstverplaatsingen

262856 e voertuig c91849 large 1509373267

De Stad Gent (inclusief Onderwijs Gent) en het OCMW Gent hebben een voorbeeldfunctie op vlak van duurzame verplaatsingen en efficiënte inzet van middelen. Daarom nemen zij hun medewerkers mee in een veranderingstraject, om de CO2-uitstoot van de dienstverplaatsingen tegen 2030 te verminderen met 40% ten opzichte 2007. Dat gebeurt door dienstverplaatsingen te vermijden, te verduurzamen en te vergroenen, in combinatie met verstandig gebruik van middelen.

Missie van het Bedrijfsvervoerplan

Na de invoering van het Bedrijfsvervoerplan voor woon- werkverkeer is het een logische stap om ook de dienstverplaatsingen onder handen te nemen. Door ook voor dienstverplaatsingen een Bedrijfsvervoerplan in te voeren zetten de Stad Gent en het OCMW Gent in op een duurzame gedragswijziging bij de personeelsleden. De gedragswijziging zal uiteindelijk leiden tot een nieuwe bedrijfscultuur met betrekking tot mobiliteit, wat vervolgens een positief effect zal hebben op de efficiënte werking, de parkeerdruk en de luchtkwaliteit in Gent.

'Het Bedrijfsvervoerplan rond dienstverplaatsingen is geen afgewerkt actieplan, maar een plan waarbij de Stad Gent en het OCMW Gent hun engagement en ambities uitspreken. De komende jaren zal gemonitord en bijgestuurd worden met als uitgangspunt: een efficiëntere, afgeslankte en duurzamere vloot.'                                                  

Martine De Regge, schepen van Facility Management

De missie van het Bedrijfsvervoerplan 2017 - 2030 luidt als volgt. 'De Stad Gent (incl. Onderwijs Gent) en het OCMW Gent nemen een voorbeeldfunctie op, op vlak van duurzame verplaatsingen én efficiënte inzet van middelen. Ze nemen hun medewerkers mee in een veranderingstraject om de CO2-uitstoot van de dienstverplaatsingen, naast het verduurzamen van woon- werkverkeer, tegen 2030 te verminderen met 40% ten opzichte van 2007, om finaal tot klimaatneutrale dienstverplaatsingen te komen in 2050. Ze voorzien hiervoor de nodige budgetten en hebben bijzondere aandacht voor de duurzame gedragsverandering, om zo te komen tot een nieuwe bedrijfscultuur met betrekking tot dienstverplaatsingen.'

Trias Energetica

De strategie is gebaseerd op het Trias Energetica-principe:

262182 image 115318 original 1508505209

Het plan bevat drie doelstellingen:

 • vermijden
 • verduurzamen
 • vergroenen in combinatie met verstandig gebruik.

Een duurzame coach zal helpen bij deze verandering in de bedrijfscultuur. Per doelstelling zijn er een aantal activiteiten geformuleerd.

1. Dienstverplaatsingen vermijden

Tegen 2030:

 • voertuigenpark met 30% verminderen
 • 40% minder autokilometers
 • 40% minder liter brandstof (benzine, diesel)

De centralisatie van de administratie en de inzet op flexwerken helpen, onder meer, om deze doelstelling te realiseren. Hoewel het Bedrijfsvervoerplan de nadruk legt op duurzame alternatieven, is het geen antivoertuigenplan. Bepaalde activiteiten zullen in de toekomst nog steeds met een gemotoriseerd voertuig worden uitgevoerd. Beroepschauffeurs dragen hun steentje bij aan het plan door middel van ecodriving. Het duurzame transport van mensen en middelen met een fietskoerier of fietstaxi zal verder onderzocht en uitgewerkt worden.

2. Dienstverplaatsingen verduurzamen

Tegen 2030 gebeuren minimaal 75% van de dienstverplaatsingen op een duurzame wijze. De diensten leggen jaarlijks hun duurzame ambities vast in een charter. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de fietsfaciliteiten. Via jaarlijkse demosessies maken de werknemers kennis met een gamma aan diverse duurzame alternatieven. Er wordt extra aandacht besteed aan opleidingen met betrekking tot duurzame verplaatsingen zoals fietslessen en leren rijden met een elektrisch voertuig.

3. Dienstverplaatsingen vergroenen in combinatie met verstandig gebruik

Tegen 2030:

 • inzetten op het efficiënt gebruik van de vloot, door te delen met particulieren
 • wagenpark vergroenen

De gebruikersgraad van de vloot personenvoertuigen wordt opgetrokken naar 85%. Die voertuigen zullen na de kantooruren gedeeld worden met particulieren. Op piekmomenten zal er een beroep gedaan worden op externe deelvoertuigen.

De vloot wordt stelselmatig vergroend:

262284 image 57891a original 1508773048

De bijhorende vervangingsprogramma's worden in 2018 opgestart. Er wordt maximaal ingezet op het gebruik van gedeelde poolen. Vertrekkende vanuit de voorbeeldfunctie, gaan de Stad Gent en het OCMW Gent actief op zoek naar innovatieve technologieën.

Duurzame coach en duurzame gedragsverandering

Het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen heeft als doel te komen tot een duurzame gedragsverandering en een nieuwe bedrijfscultuur met betrekking tot dienstverplaatsingen te creëren. Daarom zal er een duurzame coach aangesteld worden, die de werknemers begeleidt in het transitieproces. De coach staat in voor eerstelijnsadvies, opleiding op maat, coaching gedurende het hele traject en technisch advies bij de overschakeling naar duurzame alternatieven.

Via de ambassadeursaanpak wordt er gezocht naar collega's met zin om over te schakelen. Andere acties met betrekking tot de duurzame gedragsverandering zijn:

 • een charter tussen de organisatie en beroepschauffeur met de focus op voorbeeldgedrag en milieuvriendelijk rijden
 • sensibilisering van de diensten met een regelmatig mobiliteitsrapport
 • erkenning voor de werknemers die goed doen of goed willen doen
 • ervaring delen met andere collega's uit de publieke sector, bedrijven en geïnteresseerde externen

Informatie

Bevoegd

 • Medium square martine12

  Mevrouw Martine De Regge

  Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.