URBACT Interactive Cities zitten samen in Gent

263681 urbact%20interactive%20cities a4d1ed large 1510156049

Vertegenwoordigers van tien Europese steden zitten op dinsdag 7 en woensdag 8 november 2017 in Gent samen in het kader van het Europees project 'Urbact, Interactive Cities'. Samen met negen andere steden gaat Gent op zoek naar hoe digitale media en ‘user generated content’ nuttig kunnen zijn voor de bewoners van de stad, voor beter stedelijk bestuur, burgerparticipatie en economische groei.

Het Europeese URBACT-project ‘Interactive Cities’ loopt van mei 2016 tot april 2018. Binnen Interactive Cities zijn drie subthema’s vastgelegd waar de verschillende steden op werken. Die thema’s zijn communicatie rond:

 1. Toeristische promotie (lead partner Genua, Varna, Alba Iulia)
 2. Stedelijke vernieuwing (Lissabon, Murcia, Tartu, Palermo)
 3. Economische promotie (Gent, Parijs, Debrecen)

Digitale media als instrument voor economische stadsmarketing

De Stad Gent gaat binnen Interactive Cities op zoek naar hoe digitale media kan ingezet worden als instrument voor economische stadsmarketing. Het resultaat van het Interactive Cities-project wordt een Lokaal Actieplan waarin doelstellingen worden uitgeschreven en gelinkt worden aan acties op korte, middellange en lange termijn.

Eigen aan een URBACT-project is dat er naast het partnerschap met de verschillende steden en de samenwerking tussen verschillende diensten van die steden, er ook steeds een Lokale Actiegroep wordt samengesteld (Urbact Local Group – ULG) bestaande uit relevante stakeholders. Bij Interactive Cities is de Gentse ULG-groep opgebouwd uit bedrijven/mensen die expertise hebben in (het technische aspect van) digitale media en/of marketingcommunicatie.

Het project Interactive Cities moet een antwoord bieden op de vraag naar nieuwe, digitale strategieën en instrumenten voor economische city marketing vanuit het speerpunten- en acquisitiebeleid van de Stad Gent. Naast een algemeen economisch beleid voert de Stad Gent een speerpuntenbeleid dat verdiepend en toekomstgericht werkt, met grote aandacht voor innovatie en implementatie, focus op (toekomstige) sterktes van Gent, het werken volgens het 'smart quadruple helix'-model en de positionering in een internationale context.

De algemene doelstelling van het team speerpunten en acquisitie is ‘behouden, vernieuwen en verduurzamen van bedrijvigheid’. Dat omvat zowel specifieke ondersteuning van reeds aanwezige activiteiten, als het aantrekken en opstarten van nieuwe economische activiteiten, in volgende speerpunten en clusters:

 • Biotechnologie
 • ICT / Digitale economie
 • Creatieve economie
 • Cleantech / circulaire economie
 • Gezondheidszorg
 • Nieuwe Materialen
 • Retail

Om deze rollen op een innovatieve manier waar te maken, zoekt de Stad Gent naar nieuwe, digitale strategieën en instrumenten, die toelaten om economische citymarketing op een meer effectieve en community gebaseerde wijze aan te pakken. De focus ligt dus op digitale media als deel van een geïntegreerde communicatie en marketingstrategie met mix van online en offline instrumenten. Niet enkel de Stad Gent (stadsorganisatie) maar alle economische actoren en stakeholders zijn immers potentiële citymarketeers en ambassadeurs. Ze beschikken samen over de visie en overtuiging maar ook over de content en de data om een gemeenschappelijk en gedeeld verhaal over Gent te schrijven. Dat past perfect in de Gentse visie op de slimme stad: 'a smart city needs smart citizens to be truly inclusive, innovative and sustainable'.

Over URBACT

URBACT is het Europese subsidieprogramma voor geïntegreerde stedelijke ontwikkeling. Als stad was de Stad Gent betrokken bij het project EUniverCities en momenteel is Gent lead partner in Refill (tijdelijke invulling) en Stay Tuned! (terugdringen vroegtijdig schoolverlaten).

Informatie

Bevoegd

 • Medium square termont

  De heer Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.