Kindsoldaten lanceren Gentse vredescampagne

267893 17 02016 vredegent banner persuitn 1200%20op%20630%20px c5c2aa large 1513261476

Met een vreedzame actie lanceerden Gentse jongeren, verkleed als kindsoldaat, de vredescampagne van 2018. Onder de noemer ‘Gent 2014-2018: strijd mee voor vrede’ vinden volgend jaar tal van activiteiten plaats om te herdenken dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. De Stad Gent roept iedereen op om mee te strijden voor vrede. Het Gentse vredessymbool voor 2018 is een mooie witte klaproos. Een eerste initiatief dat past binnen deze campagne is het lanceren van een 'Vredesregister' in plaats van het klassieke rouwregister.

Kindsoldaten in Gent?

In heel Vlaanderen wordt in 2018 (het einde van) de Eerste Wereldoorlog herdacht. Maar het einde van de twee Wereldoorlogen betekent echter niet het einde van conflicten en geweld in de wereld. Op veel plaatsen in de wereld kunnen mensen niet vrij rondlopen op straat of hun mening vrij verkondigen, of worden kinderen ingezet in gewapende conflicten.

Op donderdag 21 december 2017 marcheren Gentse jongeren daarom door de straat verkleed als 'kindsoldaat' - niet als echte soldaten uiteraard, maar als 'strijders voor vrede'. De jongeren van het eerste jaar secundair van het Gentse Atheneum Wispelberg draaien in hun projectwerking Futuroscoop voor één dag mee in de werking van het Gentse Vredeshuis. Zij lanceren als kindsoldaten de Gentse vredescampagne ‘Gent 2014-18. Strijd mee voor vrede en werken in de namiddag aan een educatieve opdracht rond kindsoldaten. Ze ervaren aan den lijve dat vrede een kostbaar goed is en dat meer dan 300.000 leeftijdsgenoten wereldwijd minder geluk hebben.

Stad Gent doet warme oproep om mee te strijden voor vrede

De Stad Gent grijpt in 2018 de kans om het vieren van de vrede onder de aandacht te brengen, zowel voor Gentenaars als voor bezoekers. Het einde van een voor onze samenleving ingrijpende oorlog biedt 100 jaar later een unieke kans om een actueel maatschappelijk debat te voeren over onze geschiedenis, de impact ervan en de uitdagingen vandaag in een mondiale context.

Vrede gaat ons allemaal aan en raakt alle aspecten van het leven. Het aanbod aan activiteiten dat wordt ontwikkeld is dan ook zeer divers. Van ingetogen herdenkingen over pakkende cultuurvoorstellingen tot boeiende lezingen en debatten. Maar ook bestaande evenementen adopteren het thema in hun programmatie. Zo zal vrede als rode draad lopen door onder andere de nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2017 (E. Braunplein), het Lichtfestival, Wilde Mannen Woeste Wijven, de Boterkoekenloop, enzovoort. Het overzicht van de vele activiteiten is opgenomen in de programmabrochure en op de website www.strijdmeevoorvrede.gent

Ook scholen en verenigingen worden opgeroepen om aan de slag te gaan met het thema vrede. De Stad voorziet hiervoor materiaal en tips via de website.

'Met ‘Gent 2014-18. Strijd mee voor vrede’ stellen de Stad Gent en vele partners het jaar 2018 in het teken van vrede, zowel lokaal als mondiaal. Door allerlei activiteiten onderstrepen we samen het belang van vrede. Gent is een solidaire stad en roept al haar burgers op om mee te strijden voor vrede. Dit kan door deel te nemen aan één van de vele activiteiten of door zelf activiteiten op te zetten.'

Tine Heyse, schepen bevoegd voor internationale solidariteit

'Cultuur kan een motor zijn voor verandering en bewustwording. Vele partners en culturele spelers zijn mee op de kar gesprongen en werken een boeiend programma uit om het vredesjaar in de kijker te zetten. Zo zijn er concerten in de Bijloke, voorstellingen in NTGent, een participatief project in het Lichtfestival ... En nog veel meer interessante ontdekkingen.'

Annelies Storms, schepen van Cultuur

De activiteiten worden ondersteund door het beeld van de witte klaproos. Daar waar de rode klaproos het symbool werd van de Eerste Wereldoorlog, kiest Gent resoluut voor een witte klaproos als alternatief vredessymbool.

'Gent is al jaren lid van het wereldwijde ‘mayors for peace’ netwerk. Vrede is zeer belangrijk in een internationale politieke context, maar vrede begint ook bij onszelf: een vriendelijke begroeting, je zitje afstaan in de tram, een goed doel steunen, … daarmee bouw je samen aan een warme, open stad.'

Daniel Termont, burgemeester

Vier getuigenissen illustreren – zowel van dichtbij als wereldwijd - het belang van vrede. Deze Gentenaars vertellen hun ervaringen als vrijwilliger, als minderjarige asielzoeker en als overlevende van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het jaar kunnen mensen ook hun eigen verhaal doorsturen of een beroep doen op vrijwilligers die hun verhaal komen optekenen.

Vredesboodschappen in eerste 'Vredesregister' in Vlaanderen

De Stad Gent kiest als eerste stad in Vlaanderen voor een 'Vredesregister' (www.ookmijn.stad.gent/vredesregister). Door een vredesregister te leggen in plaats van een rouwregister bij terreur draait de Stad de boodschap om van ‘dit willen we niet meer’ naar ‘hier kiezen we voor’. Gent wil hiermee een krachtig signaal de wereld insturen door Gentenaars het hele jaar door de kans te geven positieve vredesboodschappen te sturen.

Ook in het Vredesregister blijft de mogelijkheid bestaan om mee te rouwen met de nabestaanden van terreurslachtoffers. Gentenaars kunnen dus nog steeds hun medeleven formuleren. Daarnaast kunnen Gentenaars er ook hoopvolle vredesboodschappen in kwijt.

'De laatste jaren moesten we helaas heel wat rouwregisters leggen na aanslagen in Brussel, Parijs, Istanbul, Nice, Zweden, Egypte, Manchester, Barcelona, enzovoort. We stoppen met deze afzonderlijke rouwregisters (behalve als een bekende Gentenaar overlijdt, natuurlijk). Met het vredesregister bieden we Gentenaars de kans op elk moment (dus los van eventuele aanslagen) ook hoopvolle vredesberichten uit te sturen, zowel in het online Vredesregister als in het Vredesregister dat geraadpleegd kan worden in het Vredeshuis.'

Sofie Bracke, schepen van Protocol

Informatie

Bevoegd

 • Medium square heyse

  Mevrouw Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail: schepen.heyse@stad.gent

 • Medium square termont

  De heer Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

 • Medium square storms

  Mevrouw Annelies Storms

  Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

 • Medium square bracke

  Mevrouw Sofie Bracke

  Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80,
  e-mail: schepen.bracke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.