Stad Gent geeft kinderen al tien jaar inspraak in beleid met 'Thuis in 't Stadhuis'

266671 inspraak 6174db original 1512380603

Thuis in 't Stadhuis, een inspraakproject waarbij leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar voorstellen kunnen doen om Gent kindvriendelijker te maken, bestaat tien jaar. Het project verzamelde de afgelopen tien jaar meer dan 1.200 voorstellen, van 4.297 kinderen uit 65 Gentse scholen.

Thuis in 't Stadhuis

Voor Thuis in ’t Stadhuis brengen de klassen een bezoek aan het Gentse stadhuis, waarna ze hun voorstel presenteren en de werking van het stadsbestuur leren kennen. De voorbije tien jaar kwamen in totaal kwamen 4.297 kinderen uit 65 verschillende Gentse scholen langs op het stadhuis. Ze formuleerden meer dan 1.200 voorstellen.

'Elk jaar komen meer dan 300 kinderen hun idee voorstellen. Daardoor weten we heel goed wat er leeft bij kinderen in onze stad. Alle voorstellen worden bekeken en elk jaar voeren we ook voorstellen uit.'

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Diverse voorstellen

Heel wat voorstellen gaan over speelruimte. Zo zijn de leerlingen vragende partij voor hoge en spannende speeltoestellen. De vraag naar extra speelruimte blijft ook hoog. Kinderen doen ook regelmatig een voorstel voor een kinderboerderij in de stad, omdat ze meer contact tussen mensen en dieren willen. Het burgerbudget brengt deze wens in vervulling: de oprichting een kinderboerderij in het centrum was immers een van de winnende projecten.

Veilige fietspaden, autovrije straten en een veilige schoolomgeving komen eveneens vaak aan de beurt, want ook kinderen liggen wakker van verkeersveiligheid en mobiliteit in hun directe omgeving.

'Om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken lanceerde het stadsbestuur schoolstraten. In een schoolstraat wordt autoverkeer bij de start en het einde van de schooldag telkens een half uur weggehouden van bij de schoolpoort. Ook de inrichting van de meest onveilige schoolomgevingen wordt verbeterd.'

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Kinderen denken ook na over vrije tijd, cultuur en sport. Algemeen genomen willen ze meer activiteiten in hun directe omgeving waar je niet op voorhand moet voor inschrijven. Het is voor kinderen ook niet altijd duidelijk waar ze kunnen gaan sporten.

Daarnaast zijn er ook veel voorstellen voor ingrepen in de openbare ruimte. Kinderen storen zich aan afval op straat en zijn vragende partij voor opvallende en leuke vuilnisbakken, maar evengoed voor meer openbare toiletten en drinkfonteinen in de stad.

Ze liggen ook wakker van armoede en vragen zich af hoe ze kunnen helpen om armoede weg te werken.

Kinderen een stem geven in het beleid

De Stad Gent hecht veel belang aan de rechten van kinderen. Het project Thuis in 't Stadhuis wil kinderen dan ook aan het woord laten en hun stem laten horen. Vragen aan kinderen wat zij vinden van het beleid in hun stad is uiterst moeilijk. Door hen grondig te informeren, kunnen zij op een doordachte manier voorstellen doen aan het stadsbestuur. Kinderen hebben er belang bij om te weten hoe hun stad bestuurd wordt en waarom beslissingen genomen worden. Maar nog belangrijker is dat ze beseffen dat ze zélf een stem hebben in dit beleid. Thuis in ‘t Stadhuis geeft kinderen in Gent een stem.

Ondersteuning voor scholen

Leerkrachten die willen deelnemen aan het project ontvangen op voorhand een kant-en-klaar lespakket waarmee ze op maat aan de slag kunnen. De lesbundel behandelt thema’s zoals democratie, politiek, de werking van een stadsbestuur maar evengoed ook op welke manier Gentenaars invloed kunnen uitoefenen op het stadsbestuur.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square decruynaere

    Mevrouw Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.