Stadsbestuur neemt kennis van de adviezen na het tweede Burgerkabinet en koppelt terug op dinsdag 12 december 2017

253364 header%20burgerkabinet%201600%20x%20400%20px%20300dpi 641ffd large 1499854279

Op zaterdag 28 oktober 2017 kwam het Burgerkabinet Gent voor een tweede keer samen om zich te buigen over het Circulatieplan. Vanuit acht thematafels kwamen 55 adviezen voor het Gentse stadsbestuur. Het stadsbestuur onderzoekt nu die adviezen  en zal hierover op 12 december 2017 terugkoppelen naar de leden van het Burgerkabinet. Ook de adviezen geformuleerd tijdens de eerste bijeenkomst worden op dat moment behandeld.

Tijdens het tweede Burgerkabinet kwamen twee thema’s voor het eerst aan bod: openbaar vervoer en de milieu-impact van het Circulatieplan. Daarnaast werkten de leden verder aan de thema’s die na de eerste bijeenkomst nog niet afgerond waren: economische impact, verplaatsingen en locatiegebonden verkeerstechnische knelpunten. Aan elke thematafel zat een specialist, die de kabinetsleden kon bijstaan in de discussie.

Dat resulteerde alles samen in 55 adviezen — u vindt de lijsten onderaan als bijlage. Alle leden kregen in de week na het Burgerkabinet een mail die uitnodigde om online over de geformuleerde adviezen te stemmen. Op die manier konden ook de leden die niet aanwezig waren op het Burgerkabinet meestemmen. Op 7 december 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van deze adviezen.

Terugkoppeling op 12 december 2017

Op vraag van de voorzitter van het Burgerkabinet, Bram Verschuere, zal het stadsbestuur tijdens een extra samenkomst op dinsdag 12 december 2017 terugkoppelen over de adviezen die tot nu toe tijdens de bijeenkomsten van het  Burgerkabinet werden afgeleverd. Op die manier komen de leden snel te weten wat de resultaten zijn van hun engagement in het Burgerkabinet.  

U vindt alle adviezen, opgesplitst per thema, in de bestanden hieronder.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    De heer Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

  • Medium square watteeuw

    De heer Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.