Wijkbeurs Watersportbaan-Ekkergem op zaterdag 9 december 2017

247293 wijkbeurs%20mma13 08230d large 1494922600

Op zaterdag 9 december 2017 organiseert de Stad Gent een Wijkbeurs in de wijk Watersportbaan-Ekkergem, in aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen. De Wijkbeurs is een grote infomarkt waar mensen hun wijk beter kunnen leren kennen, de Stad Gent haar beleid toelicht en lokale partners, organisaties en verenigingen hun werking en initiatieven voorstellen.

Na eerdere succesvolle edities in diverse andere Gentse wijken is Watersportbaan-Ekkergem aan de beurt. De Wijkbeurs is opgebouwd rond thema’s zoals mobiliteit, klimaat, wonen, veiligheid, enzovoort. Het stadsbestuur geeft er informatie en toelichting bij zijn realisaties, beleid en plannen en dat zowel wijkspecifiek als stadsbreed.

Ontmoeting tussen burger en bestuur

Aanvullend daarbij stellen allerhande wijkpartners, bewonersgroepen, organisaties en verenigingen er hun werking en initiatieven voor. Zo wordt de Wijkbeurs een kans tot ontmoeting tussen de burger en het bestuur en komt de bezoeker te weten wat de Stad Gent de wijk te bieden heeft - én andersom.

De Wijkbeurs wil de mensen ook een beter beeld bieden van de wijk waarin ze wonen of werken. Dat gebeurt aan de hand van interessante data en via een dynamische kaart van de wijk. Dat is een online kaart waarop per thema de voorzieningen zichtbaar kunnen gemaakt worden.

Praktisch

De wijkbeurs in Watersportbaan-Ekkergem vindt plaats op zaterdag 9 december 2017, van 14 tot 17 uur in de Freinetmiddenschool, Offerlaan 1.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    De heer Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.