Gentse aanpak werkt, slechts kleine minderheid vastgoedmakelaars blijft discrimineren

267688 deurbel2 338427 large 1513077086

De discriminatie op de Gentse immobiliënmarkt daalt, slechts een kleine groep makelaars blijft discrimineren. Dat blijkt uit praktijktesten in opdracht van de Stad Gent. Unia nodigt de makelaars die stelselmatig discrimineren nu uit voor een gesprek, vorming of begeleiding op maat.

Structurele praktijktesten op de immobiliënmarkt

Voor het eerst voerden onderzoekers van de Universiteit Gent structurele praktijktesten uit op de immobiliënmarkt. De testen werden uitgevoerd in samenwerking met IN-Gent vzw over een periode van 12 maanden (november 2016 – november 2017).

De praktijktesten tonen aan dat kandidaat-huurders met een beperking in 15% van de gevallen een negatief antwoord krijgen omwille van hun beperking. Voor kandidaat-huurders met een niet-Vlaamse naam ligt de discriminatiegraad op 14%. 12 van de 86 actieve makelaars (1 op 7) discrimineren op basis van afkomst en/of beperking. Mocht die kleine minderheid vastgoedmakelaars niet meer discrimineren, zouden nagenoeg alle kandidaat-huurders evenveel kans hebben om uitgenodigd te worden om een woning te bezichtigen.

Praktijktesten doen discriminatie dalen

Uit eerder onderzoek in opdracht van de Stad Gent (Gelijke toegang tot huisvesting voor elke Gentenaar, 2015) bleek dat het organiseren van praktijktesten op zich, de discriminatie op de immobiliënmarkt gevoelig doet dalen. De nieuwe resultaten lijken dat te bevestigen. Bij een nulmeting uit 2015 met correspondentietesten werd 21% discriminatie vastgesteld bij kandidaat-huurders met een beperking. Voor kandidaat huurders met een niet-Vlaamse naam lag de discriminatiegraad toen op 26%.

'Tot voor kort kon men enkel de discriminatiegraad berekenen van alle makelaars samen. In de meest recente studie werden de makelaars echter meermaals getest. Het is de eerste keer dat deze innovatieve methodologie gebruikt wordt. Het zorgt er voor dat de overheid nu veel gerichter een antidiscriminatiebeleid kan voeren.'

Prof. Pieter-Paul Verhaeghe, Vakgroep Sociologie, Universiteit Gent

'Dat het aantal gevallen van discriminatie daalt ten opzichte van 2015, is bemoedigend en toont aan dat het gevoerde beleid werkt. De huisvestingsmarkt verder discriminatievrij maken, kan enkel door bijkomende stappen te zetten. Unia gaat nu individueel aan de slag met de kleine, hardnekkige minderheid van vastgoedmakelaars die structureel kandidaat-huurders uitsluiten. Daarna wordt gericht opnieuw getest in functie van dossieropbouw.'

 Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen

De Stad Gent werkt al langer samen met de vastgoedsector rond gelijke kansen. Via het Charter gelijke toegang tot huisvesting (2015) dat werd afgesloten tussen Unia, de Huurdersbond, het CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen), het CIB Oost-Vlaanderen, het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) en de Stad Gent, worden verschillende maatregelen genomen om ongelijke behandeling tegen te gaan.  

Verdere stappen

Verdere stappen worden nu gezet conform het afsprakenkader over de uitvoering en opvolging van praktijktesten op de Gentse huurmarkt (2016). Unia nodigt de restgroep vastgoedmakelaars die stelselmatig discrimineren uit voor een gesprek, vorming of verdere begeleiding op maat. Er wordt opnieuw getest na de vorming. De resultaten van die gerichte praktijktesten worden overgemaakt aan Unia voor gevolg.

'Het dagelijks werk voor makelaars is niet altijd gemakkelijk. Toch is het cruciaal dat alle makelaars dezelfde regels volgen en niet op discriminerende vragen van eigenaars ingaan. Qua transparante communicatie naar kandidaat-huurders en eerlijke mededinging tussen makelaars onderling bestaan er nog knelpunten. We nodigen de sector en overheid uit om stappen te nemen die verder gaan dan sensibiliseren, zodat de professioneel correcte makelaars beloond worden en kandidaat-huurders gelijke toegang krijgen.'

Els Keytsman, directeur Unia 
267683 tijdlijn%20praktijktesten%20gentse%20vastgoedmarkt 555c7f original 1513075375

Informatie

Bevoegd

  • Medium square resul

    De heer Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

  • Medium square sven taeldeman

    De heer Sven Taeldeman

    Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.