Resultaten controleacties Politie Gent - november 2017

267862 fietscontrole%2023 11 2017 e1f84c original 1513180023

In de loop van de maand november 2017 organiseerde de Politie Gent 45 verkeerscontroles. In totaal werden 1.250 overtredingen vastgesteld. Hieronder een overzicht van de verschillende controles en bijhorende resultaten.

Alcoholcontroles

In de loop van de maand november 2017 voerde de Politie Gent 19 alcoholcontroles uit. In totaal werden 3.274 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen.

 • 52 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Positief’. Dat betekent dat zij een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mg/l UAL hadden. Hun rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. Van vijftien bestuurders werd het rijbewijs zelfs ingetrokken voor vijftien dagen omdat zij een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL hadden.
 • 24 chauffeurs hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Alarm’. Dat betekent dat de bestuurders een alcoholconcentratie hadden van ten minste 0,22 mg/l UAL en minder dan 0,35 mg/l UAL. Hun rijbewijs werd ingehouden voor drie uur.
 • 3.198 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Safe’. Dat betekent dat zij een alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l UAL hadden.

Er werden veertien speekseltesten afgenomen. Vijf bestuurders bleken onder de invloed van drugs. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.

Tijdens de alcoholcontroles werden ook 97 andere overtredingen vastgesteld.

Snelheidscontroles

Naast de gewone snelheidscontroles met bemande en onbemande camera’s en de LIDAR, organiseerde de Politie Gent in de loop van de maand november 2017 ook zeven snelheidscontroles met interceptie. Tijdens die acties werden 2.829 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 330 (11,7%) te snel reden.

Controles gordeldracht en gsm-gebruik

Tijdens de maand november 2017 werden op het Gentse grondgebied twee controleacties rond gordeldracht en gsm-gebruik georganiseerd. Er werden 26 overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van de gordel. Vijftien personen vlogen op de bon omdat ze de gsm gebruikten achter het stuur. Daarnaast werden nog vijftien andere overtredingen vastgesteld en beboet.

Hinderlijk parkeren

Verkeerd parkeren heeft een belangrijke negatieve impact op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. In uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de Gentse Politie drijft de Wijkdienst haar inspanningen op door middel van een aantal gerichte acties.

 

In de maand november 2017 organiseerden de verschillende Gentse commissariaten dertien controles op hinderlijk parkeren. Daarbij werden 203 parkeerinbreuken vastgesteld, naast 159 andere inbreuken. De top drie van parkeerinbreuken:

 1. Parkeren/stilstaan op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E1 (parkeerverbod) en E3 (stilstaan en parkeren verboden) (104 keer)
 2. Stilstaan of parkeren op trottoirs (45 keer)
 3. Parkeren op de rijbaan langs de gele onderbroken streep (26 keer)

Controle boorddocumenten

In november 2017 voerde de Gentse politie een controle op boorddocumenten uit.

Tijdens die controle werden 20 inbreuken inzake boorddocumenten vastgesteld. Daarnaast werden nog acht andere overtredingen vastgesteld.

Controle zwaar vervoer

In de maand november 2017 voerde de Verkeersdienst een controle op zwaar vervoer uit. Er werden 16 vrachtwagens gecontroleerd. Er werden negen overtredingen vastgesteld. In totaal werd er voor 3.329 euro aan boetes geïnd.

Fietscontroles

In de maand november 2017 werden twee controleacties gericht op fietsers georganiseerd. In totaal werden 3.444 fietsers gecontroleerd. De controles zijn vooral gericht op het in orde zijn van de fietsverlichting, respecteren van de wegcode en het fietsgedrag in het algemeen. Tijdens die acties kregen 258 fietsers een bekeuring omdat ze niet in orde waren met hun fietsverlichting. Daarnaast werden nog 25 andere fietsinbreuken vastgesteld en beboet. Ook werden er vier niet-fietsgerelateerde inbreuken vastgesteld.

Informatie

Bevoegd

 • Medium square termont

  De heer Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.