Sluizeken-Tolhuis-Ham en Macharius krijgen er 727 nieuwe fietsparkeerplaatsen bij

267885 img 20171025 085004292 b0efd6 large 1513251515

In dichtbevolkte stadswijken wil de Stad Gent voor elke inwoner op maximaal 100 meter van zijn deur een fietsenstalling ter beschikking hebben. In vijf wijken werd om die reden reeds een wijkgerichte screening afgewerkt, voor een totaal van 1.524 nieuwe fietsparkeerplaatsen. Nu krijgen ook de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham en Macharius er respectievelijk 492 en 235 fietsparkeerplaatsen bij. Geen overbodige luxe in een stad waar het aantal fietsers elk jaar stijgt.

Steeds meer fietsers

Gent telt elk jaar meer fietsers. De registraties van de fietstelpalen in Gent bevestigen die tendens: het aantal fietsdoortochten op de Coupure en de Visserij is de laatste zes jaar spectaculair gestegen. Sinds de invoering van het Circulatieplan worden er zelfs 20% meer fietsers opgemeten aan de fietstelpalen.

 

Veel woonstraten kampen met een tekort aan fietsenstallingen om die groei op te vangen. Vooral in wijken met een hoge bevolkingsdichtheid en gesloten bebouwing zijn bewoners genoodzaakt om hun fiets tegen de gevel of op het voetpad te plaatsen. Lastig voor bewoners, maar ook voor rolstoelgebruikers of ouders met een kinderwagen, die dan moeilijk kunnen passeren. Bovendien zijn fietsen die niet vasthangen aan een stalling een makkelijke prooi voor fietsdieven.

 

Gebiedsgerichte werking

Om die problemen te verhelpen en om het fietsgebruik verder aan te moedigen verloopt de plaatsing van de extra fietsenstallingen sinds maart 2015 aan de hand van een gebiedsgericht onderzoek. Het streefdoel is om in de binnenstad en binnen de 19de-eeuwse gordel op 100 meter wandelafstand van elke voordeur een fietsenstalling te voorzien. Intussen werden vijf wijken volledig in kaart gebracht. Na de Brugse Poort, Rooigem-Malem, Ledeberg, Oud Gentbrugge en de Stationsbuurt-Noord zijn nu Sluizeken-Tolhuis-Ham en een eerste gedeelte van Macharius-Heirnis aan de beurt. Alles samen reeds goed voor  2.251 extra fietsenstallingen.

Bij de plaatsing van de extra stallingen, streeft het stadsbestuur ernaar om zoveel mogelijk autoparkeerplaatsen te vrijwaren, toch is dat niet altijd mogelijk. In dat geval zoekt de Stad Gent naar een evenwicht dat goed is voor alle bewoners, zowel voor eigenaars van wagens als voor fietseigenaars.

 

Sneller de fiets op

Meer ruimte en infrastructuur voor fietsers is een maatregel die deel uitmaakt van het nieuwe Mobiliteitsplan. Dat wil Gentenaars aanmoedigen om zich bewuster te verplaatsen. Een fietsenstalling binnen handbereik kan een extra stimulans zijn om sneller naar de fiets te grijpen.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square watteeuw

    De heer Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.