Nieuwe plaatsnamen in Gent

268106 chantal%20claeysdreef 55c6a0 original 1513347465

De Gentse gemeenteraad heeft de plaatsnamen Chantal Claeysdreef en Denise De Weerdtpad definitief vastgelegd op 23 oktober 2017. Voor drie nieuwe wegen aan het nieuwbouwproject op de site AZ Sint-Lucas in Gent werden de namen Abraham Voortmanstraat, Spoelbotenstraat en Michel Thieryhof definitief vastgelegd op 20 november 2017.

Chantal Claeysdreef

Voor de nieuwe weg tussen de Koningin Fabiolalaan en de Duifhuisstraat in Gent werd de naam 'Chantal Claeysdreef' definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 23 oktober 2017.

Chantal Claeys werd geboren op 10 december 1953 in Knokke, kwam uit een liberale familie in Duinbergen en studeerde verpleegkunde. Voor ze begin 1995 voor het eerst verkozen werd in de Gentse gemeenteraad, was ze actief in de geestelijke gezondheidszorg en zetelde ze in de OCMW-raad. In 1997 werd ze Schepen van Bevolking en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. In 2000 werd voor het eerst een ongeneeslijke ziekte vastgesteld en sindsdien bleef de Schepen vechten tegen de ziekte. Ze bleef in functie tot ze op 18 augustus 2005 overleed te Gent. Hoewel Chantal Claeys zich door haar ziekte geregeld moest laten vervangen, om bijvoorbeeld huwelijken in te zegenen, probeerde ze tot voor haar overlijden haar dossiers zelf op te volgen. Zij was ook een pionier in de strijd tegen schijnhuwelijken, dankzij haar belandden de schijnhuwelijken op de Vlaamse en federale agenda. Ze was een schepen die heel toegankelijk was en dicht bij de mensen stond (bron: krantenartikel De Standaard).

Denise De Weerdtpad

268105 denis%20de%20weerdtpad 6fdd30 original 1513346393

Voor het pad op de nieuwe verkaveling aan de Doornzelestraat in Gent werd de naam Denise De Weerdtpad definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 23 oktober 2017.

Denise De Weerdt was historica, bibliothecaris, socialiste en feministe. Ze werd op 3 mei 1930 in een Gents arbeidersmilieu geboren en overleed op 14 augustus 2015 in Gent. Tijdens haar studies maakte ze haar scriptie over de Gentse textielbewerkers en arbeidersbeweging tussen 1866 en 1881. Ze doctoreerde later aan de universiteit van Gent met een proefschrift over het ontstaan van de Belgische socialistische partij. Ze startte haar carrière als lerares in het rijksonderwijs en werkte bij de krant Vooruit. Later werkte ze in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Van 1989 tot en met 1994 was ze gemeenteraadslid in Gent. Ze was ook lid van de Raad van Bestuur van het AMSAB-instituut.

Abraham Voortmanstraat, Spoelbotenstraat en Michel Thieryhof

Voor drie nieuwe wegen aan het nieuwbouwproject op de site AZ Sint-Lucas in Gent werden de namen 'Abraham Voortmanstraat', 'Spoelbotenstraat' en 'Michel Thieryhof' definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 20 november 2017.

Abraham Voortman werd in 1758 geboren in Weesp (Nederland) maar richtte samen met Frans Vos aan de Vogelenzang in 1790 een katoendrukkerij op. Op korte tijd werd zijn katoendrukkerij de grootste van Gent. De fabrieksgebouwen aan de Vogelenzang bleven operationeel tot 1988. Daarna kwamen ze nagenoeg integraal onder de sloophamer terecht en de vrijgekomen ruimte ging in hoofdzaak naar het achtergelegen AZ Sint-Lucas en het psychiatrisch centrum Sint-Jan de Deo, dat de beroemde Villa Voortman in gebruik nam als een laagdrempelig sociaal-psychiatrisch ontmoetingshuis.

Op het toenmalig vaartje dat langs de Vogelenzang liep en pas in de jaren 60 van de vorige eeuw werd gedempt lagen 'spoelboten', een soort pontons die door de bevolking gebruikt kon worden om de was te spoelen.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    De heer Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.