Gent is gestart met omgevingsvergunning op 1 januari 2018

268963 omgevingsvergunning 7939ce original 1515055021

Sinds 1 januari 2018 zijn de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samengesmolten tot de omgevingsvergunning. De aanvraag, behandeling en beslissing verlopen in de meeste gevallen digitaal via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Omgevingsvergunning digitaal

Wie een stedenbouwkundige, milieuvergunning of beide nodig heeft, vraagt voortaan één omgevingsvergunning aan. In de meeste gevallen kan men de aanvraag digitaal doen via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid. De procedure moet hierdoor vlotter verlopen en stedenbouwkundige en leefmilieu-aspecten zullen beter op elkaar afgestemd zijn. Deze werkwijze bespaart de aanvrager tijd en papierwerk. Bovendien kan die zijn dossier de hele tijd digitaal opvolgen, van aanvraag tot beslissing.

Een huis verbouwen, een boom vellen of een koelinstallatie plaatsen

De activiteiten waarvoor men een omgevingsvergunning moet aanvragen, zijn heel uiteenlopend. Men heeft er een nodig als men een dakkapel plaatst of het hele huis gaat verbouwen.  Ook als mensen een boom wil vellen, kan dat enkel via een omgevingsvergunning. Handelaars die een grotere koelinstallatie of airconditioning plaatsen, hebben er een nodig omwille van de impact op het milieu. Komt er een architect aan te pas, dan gebeurt de aanvraag verplicht digitaal. Professionals, architecten en landmeters vragen altijd digitaal aan.

 

Voor sommige activiteiten volstaat een melding. Dit is bijvoorbeeld het geval voor verbouwingen zonder architect of meldingen voor activiteiten of bedrijven die weinig impact hebben op het milieu. Deze meldingen kan men ook op papier indienen bij de Balie Bouwen van de Stad Gent.

Hoe een omgevingsvergunning aanvragen?

Ga naar www.omgevingsloket.be om een ‘omgevingsdossier samen te stellen’.

Het Omgevingsloket werkt met een log-in op basis van de identiteitskaart. Men heeft dus een e-ID-kaartlezer of token nodig. Extra software is niet nodig.

Men kan de status van het dossier opvolgen en wordt verwittigd over de beslissing.

 

De Vlaamse overheid stelt een aantal handleidingen ter beschikking (‘normenboeken’). Het is best om die vooraf door te nemen. Raadpleeg de lijst met indelingsrubrieken voor ingedeelde inrichtingen als het gaat over milieu-aspecten.

Folder voor wie hulp nodig heeft bij de digitale aanvraag

Vergunningsaanvragen voor bouwwerken waarvoor geen architect vereist is en meldingen voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 3 kunnen nog via de papieren weg.

De Stad Gent wil iedereen met digitale vrees aanmoedigen om de aanvraag via de computer te doen en maakte een praktische folder in de vorm van een stappenplan. De folder is verkrijgbaar bij de Balie Bouwen van de Stad Gent.

Wie geen computer thuis heeft, kan terecht in één van de 70 Digitaal talent punten in Gent. Deze computers beschikken over een kaartlezer.

Meer info bij de Balie Bouwen en online

Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 79 50, e-mail bouwen@stad.gent, open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur.

268362 omgevingsvergunning 2017 129893 original 1513694282

Informatie

Bevoegd

 • Medium square sven taeldeman

  De heer Sven Taeldeman

  Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

 • Medium square heyse

  Mevrouw Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail: schepen.heyse@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.