Bouw eerste nieuwe sociale woningen Nieuw Gent start rond jaarwisseling 2019-2020

268562 nieuwgent sociale woningen 3b9bdc large 1513775879

Zes verouderde sociale woontorens in Nieuw Gent maken plaats voor nieuwe sociale woningen. Die operatie verloopt volgens een schuifplaatje: eerst bouwen, dan verhuizen, slopen en terug bouwen. De start van de bouwwerken van de eerste nieuwe sociale woningen rond het Rerum Novarumplein is gepland rond de jaarwisseling van 2019-2020. Die woningen zijn nodig om bewoners uit een eerste toren te laten verhuizen. Dat is meteen een belangrijke zichtbare stap in het stadsvernieuwingsproject 'Nieuw Gent Vernieuwt' dat Stad Gent en WoninGent momenteel voorbereiden.

In het voorjaar van 2016 startten Stad Gent, WoninGent en de VMSW een studie om van de wijk Nieuw Gent een levendige wijk te maken waar het aangenaam wonen is. De eerste conclusie volgde al snel: de zes woontorens (Aurora, Jupiter, Mercurius, Milenka, Orion en Saturnus) slopen en vervangen door nieuwe sociale appartementen.

De studie is ondertussen klaar. Het resultaat is een ontwikkelingsplan voor Nieuw Gent voor de komende 15 jaar. Het studieteam van De Nijl Architecten, De Smet Vermeulen Architecten, Reijndorp en Technum Tractebel Engineering kwam in hun ontwikkelingsplan tot vijf hoofdlijnen:

1. Bouwen voor de buurt

De bewoners van de zes woontorens die worden vervangen, zullen zoveel als mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen. Iedereen krijgt begeleiding naar een andere woning. De vervangingsbouw verloopt via een zogenaamd schuifplaatje. Dat betekent dat er eerst nieuwe woningen komen, en pas daarna een eerste woontoren wordt afgebroken. Op de vrijgekomen plaats kan de bouw van nieuwe woningen starten en zo verder. Welke woontoren eerst aan de beurt is, is nog niet bepaald.

De eerste nieuwe woningen komen rond het Rerum Novarumplein. Het gaat om:

  • een gebouw op de hoek van de Zwijnaardsesteenweg en het Rerum Novarumplein;
  • een nieuw gebouw achter het Welzijnsbureau en het Buurtcentrum;
  • woningen op de hoek van de Zwijnaardsesteenweg met de Kikvorsstraat.

In totaal komen er in die eerste fase een 90-tal woningen. Die moeten de verhuis van bewoners uit een eerste woontoren mee mogelijk maken. Als alles goed gaat, beginnen de bouwwerken rond de jaarwisseling van 2019-2020.

2. Nieuwbouw en beheer op maat

De nieuwe appartementsgebouwen zullen een mix van hogere en lagere gebouwen zijn. Er zullen ook meerdere ingangen per gebouw zijn. Dit verhoogt de sociale controle en cohesie. Het aantal bouwlagen varieert van 3 tot 12. De eerste nieuwe woningen rond het Rerum Novarumplein (eerste fase) zullen eerder laag zijn zoals de gebouwen in de omgeving.

Er komen in de toekomst meer appartementen voor gezinnen met kinderen. Stad Gent en WoninGent onderzoeken ook  de haalbaarheid van woningen met zorg, bijvoorbeeld voor ouderen of kwetsbare groepen.

3. Leesbare structuur met menselijke schaal

De nieuwe appartementsgebouwen zullen qua bouwhoogte beter aansluiten bij de bestaande omgeving. Zo zullen de gebouwen in de Kikvorsstraat laag zijn en de gebouwen grenzend aan het park middelhoog tot hoog. Het openbaar domein krijgt een meer logische structuur. Dit alles moet de samenhang in de wijk vergroten.

Ook de bouwvolumes van de nieuwbouwprojecten ter hoogte van het Rerum Novarumplein worden afgestemd op de omgeving en versterken de ruimtelijke samenhang tussen het park en de Zwijnaardsesteenweg.

4. Levendig park

De paden in het park vormen de ruggengraat van de woonwijk Nieuw Gent. Die blijven dan ook behouden in het park. Het park breidt wel uit door de sloop van de Aurora en het groeperen van woningen dichter bij de Kikvorsstraat. De herinrichting zal gebeuren op maat: voor alle leeftijden en activiteiten.

5. Vitaal centrum

Het Rerum Novarumplein moet dienst doen als een levendig centrum van de wijk. De sociale voorzieningen worden beter geschikt, de geplande nieuwe woningen zullen het plein duidelijker afbakenen en het plein krijgt een aangepaste inrichting.

In de herinrichting is het belangrijk om linken te leggen met de Zwijnaardsesteenweg, die geldt als de verbinding met de stad (met onder andere openbaar vervoer). De Stad wil ook kijken met de handelaars hoe handel en ondernemen verder kunnen ondersteund en versterkt worden. In de nieuwe gebouwen aan het Rerum  Novarumplein zouden ook commerciële ruimtes kunnen komen.

Planning

Momenteel vertalen de partners de strategie uit de studie naar een plan van aanpak om het stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ daadwerkelijk uit te voeren.

Stad Gent en WoninGent rekenen op een looptijd van ruim 15 jaar voor het volledige project. Stad Gent en WoninGent engageren zich om zowel voorafgaand als tijdens de werken aan de leefbaarheid in de wijk te werken. Het wijkhuis Bij Pino op het Rerum Novarumplein is daar een voorbeeld van.

Inspraak en informatie

De architecten hebben de strategie niet zomaar in hun kantoor bedacht. Stad Gent en WoninGent gaven hen van bij de opdrachtomschrijving al heel wat bewonerssignalen van de laatste jaren mee. Het team had ook stadssocioloog Arnold Reijndorp en stadsgeograaf Els Desmet aan boord om het dagelijkse leven in de wijk mee te nemen in de studie. De onderzoekers logeerden op verschillende momenten in een leegstaand appartement de wijk. In het voorjaar van 2017 waren er ook al twee klankbordgroepen. Bij de uitwerking van de deelprojecten komen er nog inspraakmomenten.

Stad Gent en WoninGent zetten ook in op communicatie. De bewoners kregen al een krant (in samenwerking met Wablieft) in de bus. De partners waren ook aanwezig op grote publieksmomenten zoals het nieuwjaarsontbijt, het buurtfeest en de wijkbeurs.

Momenteel staat er een infostand in de polyvalente zaal Den Boot van het Buurtcentrum (Rerum Novarumplein 180C). In het voorjaar van 2018 volgt er een ruimere communicatiecampagne over Nieuw Gent Vernieuwt wanneer de deelprojecten verder verfijnd zijn.

'Met het afronden van de studie en het vooruitzicht van de eerste nieuwe sociale woningen rond het Rerum Novarumplein zetten we belangrijke stappen in het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt'

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen
268524 20171012%20 %20ontwikkelingsplan2 1ste%203%20deelprojecten2 fb298c large 1513759716

Informatie

Bevoegd

  • Medium square sven taeldeman

    De heer Sven Taeldeman

    Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.