WoninGent start renovatie appartementsgebouw Tichelrei

268563 tichelrei 132f43 large 1513779361

Op 11 januari 2018 gaven WoninGent en de Stad Gent het officiële startschot voor de renovatie van het appartementsgebouw in de Tichelrei 3-221.

Het appartementsgebouw van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent dateert uit de jaren 1950 en voldoet niet meer aan de huidige woonnormen en –kwaliteiten. WoninGent onderwerpt het gebouw dan ook aan een totaalrenovatie. De renovatie van het gebouw is een voorbeeld van een geslaagde evenwichtsoefening tussen architecturale waarde en hedendaagse woonnormen.

Het gebouw in de Tichelrei naar een ontwerp van Jules Trenteseau wordt vermeld op de inventaris van Bouwkundig Erfgoed als onderdeel van het architecturaal ensemble ‘Groene Briel’. Het gerenoveerde gebouw zal dan ook zo veel als mogelijk refereren aan het oorspronkelijke ontwerp. De renovatie van het gebouw heeft een kostenplaatje van om en bij de 10,5 miljoen euro. Om het gerenoveerde gebouw extra energiezuinig te maken, ontvangt WoninGent 1,3 miljoen euro subsidies uit het klimaatbudget van Stad Gent. Het gerenoveerde gebouw zal 85 appartementen voor sociale verhuring tellen. Volgens de huidige planning, zullen de renovatiewerken tegen eind 2019 afgerond zijn.

Eigentijdse renovatie afgestemd op erfgoedwaarde

De uitdaging bij het opmaken van de renovatieplannen bestond er in om rekening te houden met dit architecturaal geheel zonder daarbij in te boeten op woonkwaliteit en energiezuinigheid.

 

In samenspraak met de Dienst Monumenten en Architectuur van de Stad Gent werd beslist om het nieuwe gebouw zoveel als mogelijk te laten refereren aan het originele ontwerp. Zo zal de nieuwe gevel opnieuw bestaan uit betonpanelen met dezelfde indeling. De positie en de vormgeving van de terrassen houdt zoveel mogelijk rekening met het oorspronkelijke architecturale gevelbeeld. Verder zal het gerenoveerde gebouw terug de oorspronkelijke kleur van Trenteseaus ontwerp hebben. Daartoe werd een speciaal kleurenonderzoek uitgevoerd.

Een renovatie met oog voor energiezuinigheid

De renovatie van het gebouw in de Tichelrei moet het gebouw ook naar de 21ste eeuw brengen op het gebied van energiezuinigheid. De renovatie kadert in het Gents Klimaatplan 2014-2019 en voldoet aan de eisen van het Vlaams Energieprogramma 2020.

Zo wordt er werk gemaakt van een doorgedreven isolatie, is er voldoende aandacht voor luchtdicht bouwen en zal het gebouw goed geventileerd worden. Dit zal ertoe bijdragen dat de meeste appartementen een zeer lage netto energiebehoefte hebben (van minder dan 30 kWh/m²). Er zal ook gebruik gemaakt worden van het stadsverwarmingsnet voor zowel verwarming als voor warm water.

WoninGent ontving voor deze ingreep een subsidie vanuit het klimaatbudget van de Stad Gent van 1,3 miljoen euro.

'Investeren in energiezuinige woningen is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor het wooncomfort én voor de portemonnee. In ons klimaatbeleid vinden we het dan ook belangrijk dat niet alleen de happy few in comfortabele energiezuinige woningen kunnen wonen. Zeker huurders van sociale woningen hebben baat bij een lage energiefactuur. Daarom kiezen we ervoor om de ver doorgedreven isolatie bovenop de eisen van het Vlaams Energieprogramma 2020, zoals hier toegepast in de Tichelrei, financieel te ondersteunen.'

Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat en Energie  

Omvang renovatiewerken

De doorgedreven renovatie houdt een volledige ontmanteling in tot op de karkas. Zowel de buitenzijde als de binnenkant van het gebouw worden grondig gerenoveerd. Volgens de huidige planning, zullen de renovatiewerken tegen eind 2019 afgerond zijn.

 

De huidige 110 verouderde en kleine appartementen zullen worden omgevormd tot ongeveer 85 voldoende ruime en kwaliteitsvolle appartementen met één, twee en drie slaapkamers. Zo’n 5% van de éénslaapkamerappartementen zal aangepast zijn aan personen met een handicap.

Ook Winston Churchillplein 1-84

Naast het gebouw in de Tichelrei 3-221 zal WoninGent ook het gebouw aan het Winston Churchillplein 1-84 aanpakken. WoninGent gaat het gebouw slopen en vervangen door een nieuw appartementsgebouw met zo’n 60 sociale woningen. Op dit ogenblik is WoninGent bezig met de herhuisvesting van de bewoners van dit gebouw. WoninGent plant om in het najaar van 2018 te starten met de sloop van het gebouw.

Technische specificaties renovatie Tichelrei 3-221

 • Architect: a33 architecten vc-cvba
 • Hoofdaannemer: Strabag Belgium nv Regio Gent
 • Oplevering: voorzien eind 2019
 • Kostprijs werken: De werken worden geraamd op  ca 10,5 miljoen euro (excl. btw).

Informatie

 • Guy Reynebeau, voorzitter WoninGent, tel. 0477 67 16 86 en Fede Dewulf, persverantwoordelijke WoninGent, tel. 09 235 99 15, e-mail fede.dewulf@woningent.be
 • Indra van Sande, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 23 34, e-mail indra.vansande@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square heyse

  Mevrouw Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail: schepen.heyse@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.