Digitale studieondersteuning voor kinderen en jongeren in bibliotheek

268571 digit%20studieo%20143 1b2cd5 large 1513844247

Van 15 januari tot 15 juni 2018 kunnen kinderen en jongeren elke maandag na schooltijd in drie Gentse bibliotheken terecht voor gratis digitale studieondersteuning. In Bibliotheek De Krook en de wijkbibliotheken van Ledeberg en Nieuw Gent staan speciaal opgeleide vrijwilligers voor hen klaar.

Schoolgaande kinderen en jongeren van zowel basis- als secundair onderwijs kunnen in de periode 15 januari tot 15 juni 2018 elke maandag tussen 15.30 en 18 uur (behalve tijdens de schoolvakanties) terecht in drie Gentse bibliotheken: Bibliotheek De Krook en de wijkbibliotheken van Ledeberg en Nieuw Gent. Ze krijgen hulp bij hun digitale huiswerk van speciaal opgeleide vrijwilligers. Het pilootproject rond digitale studieondersteuning is een initiatief van Onderwijscentrum Gent, Bibliotheek De Krook en Digitaal.Talent@Gent/Digipolis, in samenwerking met Uilenspel vzw en Kompanjon vzw.

Aanleiding project

Het project is ontstaan uit een groeiende vraag naar digitale studieondersteuning vanuit het onderwijs- en welzijnsveld. De inhoud van het huiswerk veranderde in de loop van de jaren. Kinderen en jongeren krijgen nu verschillende digitale opdrachten zoals:

 • online huiswerk maken met Kweetet, Bingel en Smartschool
 • werken met Word, Excel en Powerpoint
 • zoeken op het internet
 • zelfstandig leren werken
 • mediawijs worden
 • enzovoort

'Leerlingen hebben steeds vaker een computer nodig om hun huiswerk te maken, maar niet alle gezinnen beschikken daarover. Bovendien weten ouders niet altijd hoe ze hun kinderen kunnen helpen en zijn de jongeren zelf vaak minder digitaal geletterd dan het lijkt. Met dit project willen we hen helpen en ondersteunen.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

'Digitale toegang, kennis en vaardigheden worden steeds belangrijker in deze snel evoluerende informatiemaatschappij. Toch zijn er heel wat gezinnen die niet mee kunnen met de technologische ontwikkelingen. Voor mensen uit kansengroepen is dat nog minder vanzelfsprekend. Niet alleen omdat ze minder mogelijkheden hebben om computers, tablets of internet te gebruiken (digitale kloof eerste graad), maar ook, en vooral, door het ontbreken van de nodige vaardigheden om ermee te werken (digitale kloof tweede graad).

Martine De Regge, schepen bevoegd voor ICT-beleid

Doelstellingen

De vrijwilligers die meewerken aan het project rond digitale studieondersteuning versterken de kinderen en jongeren door hen zelfredzaam te maken in een digitale studieomgeving. Ook de ouders kunnen betrokken worden (bijvoorbeeld via digitale leerplatforms als Smartschool).

Op een laagdrempelige en voor alle kinderen en jongeren toegankelijke manier zet de digitale studieondersteuning zowel in op praktische knoppenkennis als mediawijsheid:

 • knoppenkennis: in Word, Excel, PowerPoint, op het internet, Smartschool, enzovoort
 • mediawijsheid: welke sites bevatten correcte informatie? Wat zijn betrouwbare bronnen? Wat zijn de gevaren en kansen die het internet biedt?

Vrijwilligers

Uilenspel vzw en Kompanjon vzw werkten een vorming uit waarin de studieondersteuners tools aangereikt krijgen om op een gepaste manier met kinderen en jongeren om te gaan. In de vorming komen verschillende thema’s aan bod zoals omgaan met kwetsbare kinderen, meertaligheid en diversiteit, verwachtingen ten aanzien van ouders, versterkend en talentgericht werken met de kinderen en ouders, grenzen stellen, enzovoort.

Digitaal.Talent@Gent (de e-inclusiewerking van Digipolis, de Stad Gent en het OCMW Gent) voorziet een vorming die de vrijwilligers een goede basis geeft om de digitale vaardigheden van de kinderen en jongeren te versterken. De vrijwilligers verwerven kennis van software, platformen en sites die kunnen helpen bij digitaal huiswerk. Daarnaast worden ze ook geïnformeerd over mediawijsheid voor een kritisch en creatief gebruik van deze tools.

Het feit dat de ondersteuning in de bibliotheek plaatsvindt, verlaagt de drempel om naar de bibliotheek te komen. Zo kunnen kinderen/jongeren en hun gezin kennismaken met de mogelijkheden van de bibliotheek.

'In deze digitale tijden beperkt de rol van de bibliotheek zich niet alleen tot het uitlenen van materialen. We zetten steeds meer in op oriëntatie en werken vanuit vragen van bezoekers. Met deze nieuwe dienstverlening spelen we perfect in op concrete noden van vandaag.'

Annelies Storms, schepen van Cultuur

Informatie

Bevoegd

 • Medium square decruynaere

  Mevrouw Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square martine12

  Mevrouw Martine De Regge

  Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

 • Medium square storms

  Mevrouw Annelies Storms

  Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.