Caermersklooster wordt creatief platform voor beeldende kunst

268982 dsc 9063 ddf5d3 large 1515078869

De Stad Gent is op zoek naar een partner voor de artistieke exploitatie van het Caermersklooster voor de komende vier jaar. De Stad wil het historische klooster in het Patershol in de toekomst inzetten als nieuwe ontwikkelings- en presentatieplek voor beeldende kunsten. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met 5 maart 2018.

Sinds 1 januari 2018 is het Caermersklooster overgeheveld van de Provincie Oost-Vlaanderen naar de Stad Gent.

'We willen het Caemersklooster laten uitgroeien tot een platform voor beeldende kunst. Met de nieuwe artistieke invulling van de locatie wil de Stad Gent een brug slaan tussen de permanent vernieuwende groep artistieke talenten in de beeldende kunsten die in Gent werken enerzijds en de grote cultuurhuizen, internationale galeries, musea, kunstpers en het ruime publiek anderzijds.

Annelies Storms, schepen van Cultuur

Wie komt in aanmerking?

De Stad Gent doet een oproep naar kandidaat-exploitanten die reeds een aantal geslaagde artistieke projecten hebben gerealiseerd en ook op zakelijk vlak tot een goed einde hebben gebracht, en die in het Caermersklooster een experimentele mix van artistieke praktijken willen ontwikkelen.

De artistieke invulling van het Caermersklooster moet gestoeld zijn op aandacht voor onderzoek, reflectie, ontwikkeling en verrijking van de artistieke praktijk, en moet bovendien een wisselwerking beogen met de imposante architectuur van het gebouw. Het Caermersklooster moet een plek worden voor uitwisseling, kruisbestuiving en interactie tussen verschillende disciplines in de beeldende kunst. Een plek voor ontmoeting tussen kunstenaars, bemiddelaars, experten en coaches, maar ook tussen buurtbewoners, erfgoedliefhebbers, toeristen en een ruim en divers publiek.

Wat heeft Stad Gent te bieden?

De Stad Gent zal met de uiteindelijk gekozen exploitant een overeenkomst aangaan voor vier jaar vanaf 1 mei 2018, waarbij de Stad:

 • Een toelage van 250.000 euro voorziet om de artistieke invulling en de cultuur-toeristische ontsluiting van het klooster te realiseren
 • Een toelage van 50.000 euro voorziet om de kosten voor de nutsvoorzieningen te betalen
 • De exploitant zal ondersteunen voor het algemeen beheer en het onderhoud van het gebouw

Praktisch

 • Kandidaten kunnen de volledige oproep en het bestek opvragen bij Cultuur Gent, telefonisch op het nummer 09 269 84 80, of via e-mail cultuur@stad.gent
 • In de loop van februari 2018 is er een plaatsbezoek, waarop deelnemers verplicht aanwezig moeten zijn indien zij zich kandidaat willen stellen. Dat plaatsbezoek zal een rondleiding omvatten, alsook de mogelijkheid om vragen te stellen en onderling met andere kandidaten mogelijkheden tot samenwerking af te toetsen
 • Kandidaturen moeten uiterlijk op maandag 5 maart 2018 om 12 uur worden ingediend

Informatie

Bevoegd

 • Medium square storms

  Mevrouw Annelies Storms

  Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

 • Medium square martine12

  Mevrouw Martine De Regge

  Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.