Resultaten controleacties Politie Gent - december 2017

269415 mg 0792 e6096f large 1515591505

In de loop van de maand december 2017 organiseerde de Politie Gent 40 verkeerscontroles. In totaal werden 1.160 overtredingen vastgesteld. Hieronder een overzicht van de verschillende controles en bijhorende resultaten.

Alcoholcontroles

In de loop van de maand december 2017 voerde de Politie Gent 20 alcoholcontroles uit. 5.579 bestuurders werden aan een alcoholcontrole onderworpen.

 • 108 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Positief’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mg/l UAL hadden. Hun rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Van 20 bestuurders werd het rijbewijs zelfs ingetrokken voor 15 dagen omdat zij een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL hadden.
 • 61 chauffeurs hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Alarm’. Dit betekent dat de bestuurders een alcoholconcentratie hadden van ten minste 0,22 mg/l UAL en minder dan 0,35 mg/l UAL. Hun rijbewijs werd ingehouden voor 3 uur.
 • 5.410 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Safe’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l UAL hadden.

Er werden 29 speekseltesten afgenomen. 19 bestuurders bleken onder de invloed van drugs te zijn. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Tijdens de alcoholcontroles werden ook 113 andere overtredingen vastgesteld.

Snelheidscontroles

Naast de gewone snelheidscontroles met bemande en onbemande camera’s en de LIDAR, organiseerde Politie Gent in de loop van de maand december 2017 vijf snelheidscontroles met interceptie. Tijdens deze acties werden 3.335 voertuigen gecontroleerd waarvan er 476 (14%) te snel reden.

Controles gordeldracht en GSM-gebruik

Tijdens de maand december 2017 werd op het Gentse grondgebied één controleacties rond gordeldracht en GSM-gebruik georganiseerd. Er werden 11 overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van de gordel. Vijf personen vlogen op de bon omdat ze de GSM gebruikten achter het stuur. Daarnaast werden nog vier andere overtredingen vastgesteld en beboet.

Hinderlijk parkeren

Verkeerd parkeren heeft een belangrijke negatieve impact op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. In uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de Gentse Politie drijft de Wijkdienst haar inspanningen op door middel van een aantal gerichte acties. In de maand december 2017 organiseerden de verschillende Gentse commissariaten 11 controles op hinderlijk parkeren. Daarbij werden 162 parkeerinbreuken vastgesteld, naast 121 andere inbreuken.

De top drie van parkeerinbreuken:

 1. Parkeren/stilstaan op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E1 (parkeerverbod) en E3 (stilstaan en parkeren verboden) (91 keer)
 2. Stilstaan of parkeren op trottoirs (36 keer)
 3. Parkeren op de rijbaan langs de gele onderbroken streep (19 keer)

Controle boorddocumenten

In december 2017 voerde de Gentse politie één controle op boorddocumenten uit. Tijdens deze controle werden acht inbreuken inzake boorddocumenten vastgesteld. Daarnaast werden nog 25 andere overtredingen vastgesteld.

Controle zwaar vervoer

In de maand december 2017 voerde de Verkeersdienst één controle op zwaar vervoer uit. Er werden vijf lichte vrachtwagens gecontroleerd. Bij elke vrachtwagen werden overtredingen vastgesteld. In totaal werd er voor 2.800 euro aan boetes geïnd.

Fietscontroles

In de maand december 2017 werd één controleactie gericht op fietsers georganiseerd. In totaal werden 277 fietsers gecontroleerd. Deze controles zijn vooral gericht op het in orde zijn van de fietsverlichting, respecteren van de wegcode en het fietsgedrag in het algemeen. Tijdens deze acties kregen 14 fietsers een bekeuring omdat ze niet in orde waren met hun fietsverlichting. Daarnaast werden nog 14 andere fietsinbreuken vastgesteld en beboet. Ook werden er 14 inbreuken bij andere weggebruikers vastgesteld.

Informatie

Bevoegd

 • Medium square termont

  De heer Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.