Aanmeldingen Gents basis- en secundair onderwijs starten morgen

268633 basis ef6efc original 1513948562

Ouders met een kindje geboren in 2016, ouders die een andere basisschool wensen en ouders van jongeren die starten in het secundair onderwijs, kunnen hun kind vanaf vrijdag 2 februari 2018 aanmelden via de website meldjeaan.gent.be. Voor het secundair onderwijs is het aanmeldingssysteem nieuw.

Basisonderwijs: opnieuw meer plaatsen dan instappertjes

3.043 Gentse kinderen geboren in 2016 starten volgend schooljaar voor het eerst op de schoolbanken. Ruim 40% van deze kinderen (broers, zussen en kinderen van personeel) werd al ingeschreven tijdens de voorrangsperiode in oktober. De overige kinderen kunnen zich vanaf vrijdag 2 februari 2018 tot en met 23 februari 2018 (12 uur) aanmelden via meldjeaan.gent.be. Het tijdstip van aanmelden is niet belangrijk, zolang het maar binnen deze periode valt. Ook oudere basisschoolkinderen die van school willen veranderen, kunnen aangemeld worden.

Voor de 3.043 kinderen van 2016 zijn er 3.198 plaatsen. Daarmee zijn er voor het tweede jaar op rij meer plaatsen dan instappertjes. Voor alle leeftijdsgroepen samen telt het Gentse basisonderwijs bij de start van de aanmeldingsperiode 31.781 plaatsen. Dat zijn er 251 meer dan vorig schooljaar.

'De investeringen in capaciteitsuitbreidingen worden zichtbaar. Die zijn nodig, want elk kind verdient een plaats in kwaliteitsvol onderwijs.' 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Secundair onderwijs: voor het eerst aanmelden

Meer dan 4.400 leerlingen starten in september 2018 in het secundair onderwijs in Gent. Daarvan zijn er al ongeveer 1.000 ingeschreven als ‘broers en zussen’ of ‘kinderen van personeel’. Voor de rest van de toekomstige eerstejaarsleerlingen lanceert Gent een nieuw online aanmeldingssysteem.

Iedere leerling die een plaatsje wil in 1A, 1B of OV4 – type 9 1A of 1B, kan zich aanmelden voor een van de 4.800 plaatsen via meldjeaan.gent.be. Net als bij het basisonderwijs kan aanmelden vanaf vrijdag 2 februari tot en met 23 februari 2018 (12 uur). Ook hier is het tijdstip niet belangrijk, zolang het maar binnen deze periode valt.

Alle Gentse secundaire scholen doen mee met dit systeem, net als enkele secundaire scholen buiten Gent (EDUGO Lochristi, Sint-Laurens Zelzate/Wachtebeke, TI Sint-Laurens Zelzate, GO! Technisch Atheneum Merelbeke en GO! Popelin Lyceum Merelbeke).

Infomomenten

Voor het basisonderwijs vindt een infomoment plaats op zaterdag 3 februari 2018 om 10 uur in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent (nabij het Gravensteen). Ouders krijgen op dat moment uitleg over het systeem, hebben de mogelijkheid om vragen te stellen en kunnen hulp vragen bij het aanmelden. Secundaire scholen organiseren zelf hun eigen info- en opendeurmomenten op school. Voor het secundair onderwijs kunnen ouders die graag hulp hebben bij het aanmelden of van wie de kinderen geen rijksregisternummer hebben, zich ook op 3 februari 2018 tussen 10 en 12 uur aanbieden in het Vredeshuis.

Lange wachtrijen vermijden en sociale mix bevorderen

Gent maakt voor het basisonderwijs al jaren gebruik van een aanmeldingssysteem dat vraag en aanbod op elkaar afstemt. Het systeem vermijdt fysieke wachtrijen aan de schoolpoorten en verdeelt de vrije plaatsen objectief en transparant. Daarnaast draagt dit samen met andere acties (zoals wijkwandelingen) bij tot een meer evenredige sociale mix in de scholen.

Verdeling vrije plaatsen

Bij de verdeling van de vrije plaatsen wordt in het basis- en het secundair onderwijs gekeken naar de voorkeur van de ouders:

  • Is de vraag voor een basisschool groter dan het aanbod, dan komen de kinderen, binnen de groep kansrijk en de groep kansarm, die het dichtst bij de school wonen of van wie de ouders het dichtst bij de school werken eerst aan de beurt.
  • Is de vraag voor een secundaire school groter dan het aanbod, dan worden de leerlingen, binnen de groep kansarm en kansrijk, in elk van hun opgegeven voorkeursscholen op basis van toeval geordend. Afstand speelt hier geen rol. Die criteria zijn door de Vlaamse overheid bepaald.

Meer dan een school opgeven

Voor een aantal scholen zal de vraag groter zijn dan het aanbod. Daarom is het belangrijk dat ouders meerdere scholen aanduiden, met de school van hoogste voorkeur bovenaan. Dat vergroot de kans op een plaats in een van de voorkeursscholen. Bij elke keuze kan een kind gunstig gerangschikt worden. Vorig schooljaar kreeg 74,5% van de kinderen geboren in 2015 een plaats in de school van de eerste voorkeur. Met de broers of zussen van een oudere leerling erbij geteld, steeg dat aantal naar 84%. Vijf procent kreeg geen school toegewezen. In de meeste gevallen ging dat over kinderen die maar bij een of twee scholen aangemeld waren.

'De kans op een plaats in een school van hoge voorkeur is zeer groot. Het aanmeldingssysteem helpt ouders hun keuze te realiseren. Ouders moeten er wel op letten dat ze bij het aanmelden de scholen in de volgorde van voorkeur plaatsen, met de school van eerste voorkeur bovenaan.'

Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs

'In het secundair onderwijs werd telefonisch aangemeld, waren er lange wachtrijen of kampeerden ouders aan de schoolpoort. Met het nieuwe systeem is dat verleden tijd, want het tijdstip van aanmelden speelt geen rol meer. Iedereen heeft gelijke kansen. Het is wel belangrijk om meerdere scholen aan te duiden, want er is geen garantie dat de school van hoogste voorkeur voldoende plaatsen heeft.'

Luc Heyerick, voorzitter van het Lokaal Overlegplatform Gent Secundair onderwijs

Extra plaatsen basisonderwijs

Sinds de eerste capaciteitsproblemen in het basisonderwijs in 2011 trok de Vlaamse regering extra budget uit voor nieuwe schoolplaatsen. Zo komen er in het schooljaar 2018-2019 extra plaatsen bij in onder andere De Brug, de Dialoog, De Kleurdoos, De Toverstaf, Het Eiland, De Klavertjes, De Tovertuin, Het Tandwiel, Hippo's Hof, Crombeen, Voskenslaan, De Wijze Boom, De Wijze Eik, KLIM, Nieuwen Bosch, Sint-Lieven-Kolegem, Sint-Lievenscollege en De Steinerschool.

 

Informatie

  • Wietske Vos, communicatie Onderwijscentrum Gent, gsm 0486 48 91 45,

Bevoegd

  • Medium square decruynaere

    Mevrouw Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.