Stad Gent zoekt kandidaten voor oprichting platform voor korteketenproducten

269943 korte%20keten d3a6e7 large 1516179129

De Stad Gent gaat op zoek naar een organisatie of een samenwerkingsverband van organisaties, dat een platform wil oprichten voor de verkoop van landbouwproducten uit de korte keten. Op 7 februari 2018 organiseert de Stad een infomoment voor geïnteresseerden.

Inzetten op een meer zichtbare, kortere voedselketen is één van de doelstellingen van de voedselstrategie Gent en Garde. Korteketenproducten passen binnen een systeem waarbij een rechtstreekse verkoop bestaat tussen de producent en consument. Er komen dus geen veiligen, groothandelaars of voedselverwerkende bedrijven aan te pas. Korteketenproducten kennen een lokaal karakter. Door het beperkte aantal voedselkilometers is de milieu-impact beperkt. Via de korteketenverkoop krijgt de producent-landbouwer een eerlijke(r) prijs voor zijn of haar producten en een betere waardering voor het geleverde werk.

Een grotere afzetmarkt voor korteketenproducten

Er bestaan in Gent al heel wat succesvolle intitiatieven. Deze blijven vaak nog beperkt tot kleinere initiatieven, gericht op de individuele consument. Nochtans is in de Gentse stedelijke afzetmarkt veel meer potentieel aanwezig voor de afzet van korteketenproducten. Daarom wil de Stad Gent de afzetmarkt voor die producten verder verruimen door zich te richten op de professionele afnemers zoals retail, horeca en grootkeuken. Deze professionele afnemers vinden in de praktijk nog te weinig de weg naar de korte keten.

Open oproep

De Stad Gent gaat daarom op zoek naar een organisatie of een samenwerkingsverband van organisaties, dat een platform wil oprichten voor de verkoop van landbouwproducten uit de korte keten. De opdracht bestaat erin om de korte keten markt verder te verruimen door het samenbrengen van een geëngageerde groep van producenten en afnemers, het ontwikkelen van een online verkoopsplatform, het uitbouwen van een gemeenschappelijke marketing en het optimaal organiseren van het transport naar de stad. Dit project moet leiden tot een sterker contact tussen producenten en afnemers van korteketenproducten en een toename in de verkoop van die producten in het Gentse. Het gaat om een pilootproject waarvan de uitvoerder gedurende 2 jaar ondersteuning krijgt van de Stad door middel van een subsidie. Aan de kandidaten wordt gevraagd om door middel van een businessplan aan te tonen dat het project na afloop van de pilootfase zelfbedruipend kan zijn.

Infomoment

Op 7 februari 2018 om 14 uur organiseert de Stad Gent een infomoment voor geïnteresseerden (in het Oostenrijks salon, Stadhuis). Inschrijven kan via go.stad.gent/korteketenplatform

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 19 maart, om 16 uur.

De open oproep staat hier:

Informatie

Bevoegd

  • Medium square heyse

    Mevrouw Tine Heyse

    Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
    e-mail: schepen.heyse@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.