Gentse jeugdbewegingen zoeken nog leden: Stad Gent maakt overzicht met vrije plaatsen

270555 ksa%20gent e2a703 large 1516876398

Hoewel een aantal Gentse jeugdbewegingen reeds volzet zijn, zijn er bij andere groepen nog voldoende plaatsen vrij. Daarom zijn er initiatieven zoals 'Vriendjesdagen' van de KSA en stelt de Stad Gent een overzicht beschikbaar van alle jeugdbewegingen waar er nog plaats is.

Vrije plaatsen bij meer dan de helft van het jeugdwerk

Er zijn nog vrije plaatsen bij meer dan de helft van de 58 Gentse jeugdbewegingen, zelfs nu middenin het schooljaar. De Stad Gent ondersteunt hen door de vrije plaatsen in kaart te brengen en initiatieven zoals de Vriendjesdag van KSA mee bekend te maken.

'Jeugdwerk in Gent is een sterk merk en zit in de lift. Toch is het opmerkelijk dat er halverwege het schooljaar nog voldoende jeugdbewegingen zijn waar er vrije plaatsen zijn’.

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

De lijst zal regelmatig aangepast worden en krijgt een plek op de stadswebsite.

Vriendjesdag bij KSA

Om kinderen te laten kennismaken met de jeugdbeweging, organiseren vijf Gentse KSA-groepen een Vriendjesdag. Bestaande leden mogen een vriend of vriendin meenemen naar de activiteit, die later kunnen beslissen of ze zelf ook lid willen worden. Het is een laagdrempelige manier om kinderen in contact te brengen met de werking van een jeugdbeweging.

'Tijdens de Vriendendagen kunnen de kinderen op een leuke manier kennismaken met waar KSA voor staat: spelen, ravotten, dromen, knutselen en vriendschappen opbouwen. Doordat ze meekomen met een vriend of vriendin die ze kennen, verlagen we de drempel.'

Lieselot Depredomme, stadsondersteuner KSA Gent

In Gent nemen vijf groepen deel aan de Vriendjesdagen van de KSA:

  • KSA Sint-Lieven meisjes in Sint-Amandsberg (zaterdag 3 februari 2018 van 14 tot 17.30 uur)
  • KSA Sint-Lieven jongens in Sint-Amandsberg (zaterdag 3 februari 2018 van 14 tot 17.30 uur)
  • KSA Ledeberg (zaterdag 3 februari 2018 van 14 tot 17 uur)
  • KSA Gentbrugge (zondag 18 februari 2018 van 14 tot 17 uur)
  • KSA Gent Sint-Pieters (zaterdag 24 februari 2018 van 14 tot 17 uur)

Capaciteit uitbreiden

Het foute idee leeft dat alle Gentse jeugdbewegingen volzet zijn, maar dat is slechts het geval bij iets minder dan de helft van de 58 jeugdbewegingen (maar niet altijd bij alle leeftijdsgroepen). Dat komt voornamelijk omdat ze voorrang verlenen aan broertjes of zusjes die nu al in de jeugdbeweging zitten, omdat ze gevestigd zijn in een drukbevolkte wijk, omdat ze niet voldoende vrijwilligers vinden om hun ledenaantal verder uit te breiden of omdat ze niet willen uitbreiden om de kwaliteit van de werking niet in het gedrang te brengen.

 

Toch maakt de Stad Gent, samen met de sector, werk van capaciteitsuitbreiding om te anticiperen op de bevolkingsgroei. Zo onderzoekt FOS Open Scouting momenteel de opstart van een extra groep, zijn er plannen om op termijn een extra scoutsgroep aan de Oude Dokken te starten en maakte de Stad Gent extra budget vrij om voor Scouts Jova in Gentbrugge een extra lokaal te bouwen, om zo de capaciteit uit te beiden.  

'Als stad proberen we het jeugdwerk zo veel mogelijk te ondersteunen, maar ambtenaren kunnen de taak van jongeren niet overnemen. Jeugdbewegingen werken met jonge vrijwilligers, dus moet je ook voldoende vrijwilligers vinden. Maar achter elke jeugdvereniging kan ook een sterk team van oud-leiding, ouders of enthousiaste Gentenaars staan. Laat ons daarom gebruik maken van alle talenten die in de stad aanwezig zijn om samen het Gentse jeugdwerk te ondersteunen, jongeren te enthousiasmeren om leiding te worden en om nieuwe jeugdwerkinitiatieven op te starten.'

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Brede ondersteuning vanuit de Stad Gent

Het Gentse budget voor het volgen van vorming voor jeugdleiders, voor infrastructuursubsidies en de basissubsidies voor jeugdbewegingen werd de afgelopen jaren verhoogd. De jeugdbewegingen (Scouts en Gidsen Vlaanderen, Chiro, FOS Open Scouting en KSA) krijgen daarnaast 230.000 euro per jaar om professionele medewerkers in te zetten die op verschillende domeinen, waaronder toegankelijkheid, ondersteuning bieden aan het Gents jeugdwerk.  De Stad Gent zet ook in op erkenning en ondersteuning van nieuwe, experimentele vormen van jeugdwerk, die van onderuit groeien in de stad. 

 

Onder het motto 'IkgeefleidinginGent' ondersteunt de Stad Gent bovendien wervingsacties, onder andere met filmpjes van bekende Gentenaars. Maar de beste ambassadeurs blijven de jongeren zelf.

Hqdefault

Informatie

Bevoegd

  • Medium square decruynaere

    Mevrouw Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.