Werken aan veilige schoolomgevingen

271674 mobiliteitsbedrijf schakel%20slim reportage 132 147bf9 large 1517933116

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor het Gentse stadsbestuur. Elk jaar worden de Gentse schoolomgevingen een pak veiliger. Het stadsbestuur investeert daarin 1 miljoen euro. Ook dit jaar staan er opnieuw een aantal verbeteringen op stapel. Zo begint de heraanleg van Bollebergen aan de Vrije Secundaire School Don Boscocollege in Zwijnaarde, zijn er ingrepen in de Holstraat ter hoogte van het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius en komt er een fietspad in de omgeving van de Stedelijke Basisschool Het Tandwiel in Sint-Amandsberg.

Bollebergen

In Bollebergen (Zwijnaarde) komt een rijweg in asfalt, parkeerstroken in kasseien, voetpaden aan twee zijden en heel veel groen. Ter hoogte van de hoofdingang van de Vrije Secundaire School Don Boscocollege zijn ook een aantal ingrepen voorzien voor de vele schoolgaande fietsers en voetgangers. Zo komt er een duidelijk gemarkeerd fietspad in rode beton, dat onmiddellijk aansluit op dat van de Grote Steenweg-Noord en zijn weg vervolgt op de ovonde. Voetgangers kunnen dan weer gebruik maken van een apart voetpad en een duidelijke oversteekplaats met zebrapad, richting hoofdingang. De werken starten eind februari en zullen tot het bouwverlof duren. FARYS is opdrachtgever van de werken. Meer informatie op:

Holstraat

Aan de schoolpoort van het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in de Holstraat (Gent-Centrum) komt een langgerekte voetpaduitstulping. Dit is een plaatselijke verbreding van het voetpad, waardoor aankomende en wachtende leerlingen meer ruimte hebben. De bestaande fietsenstallingen worden na de werken ook op het voetpad geplaatst en niet langer op de rijweg. Dit maakt het voor fietsers veiliger om hun fiets te stallen. De werken gebeuren midden februari 2018 in opdracht van de Stad Gent.

Sleutelbloemstraat

Tussen de Sleutelbloemstraat/Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof (Sint-Amandsberg) wordt een fietspad aangelegd. Dat is goed nieuws voor de Stedelijke Basisschool Het Tandwiel. Deze school werd recent gerenoveerd en krijgt nog een bijkomende vleugel. De hoofdingang van de school komt later aan de parkzijde én dus aan het fietspad te liggen. Eind februari starten de werken in opdracht van de VMSW.

'Het is belangrijk dat onze jeugd veilig naar school kan met de fiets of te voet, daarom investeren we 1 miljoen euro in veilige schoolomgevingen. Met een nieuw fietspad en oversteekplaats voor het Don Boscocollege in Zwijnaarde, een verbreding van het voetpad voor de schoolpoort van het HTISA in de Holstraat én een nieuw fietspad voor basisschool Het Tandwiel in Sint-Amandsberg bouwen we verder aan een veiliger Gent.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Informatie

  • Hannelore Bonami, Pers, Communicatie en Minder Hinder, kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw, gsm 0475 89 18 41, e-mail hannelore.bonami@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square watteeuw

    De heer Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.