Ella Vanden Houte wint Scriptieprijs DiverGent

DiverGent.jpg
  • jpg

Op vrijdag 9 februari 2018 hebben de Stad Gent en de Universiteit Gent de Scriptieprijs DiverGent uitgereikt aan Ella Vanden Houte. De prijs huldigt de meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

De Scriptieprijs DiverGent

De jaarlijkse Scriptieprijs DiverGent werd voor de derde maal uitgereikt, in bijzijn van de Vicerector van de UGent Prof. dr. Mieke Van Herreweghe en schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz. De prijs is een waardering en erkenning voor het werk dat UGent studenten realiseren op vlak van reflectie over gender, diversiteit en identiteit in een steeds veranderende wereld. Ella Vanden Houte wint de Scriptieprijs DiverGent met de scriptie ‘Fedasil bouwt! Onderzoek naar de non-architectuur van Fedasil zoals ontstaan in periodes van vluchtelingencrisis’. Ze ontvangt als winnaar ook een cheque van 500 euro.

'De Stad Gent wil met de DiverGent-prijs aandacht vestigen op onderzoek dat innovatief en maatschappelijk relevant is. De studenten van vandaag zijn morgen aan zet. Hun inzichten zijn de bouwstenen van onze toekomst.' Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke kansen

De winnende scriptie

In haar masterproef onderzoekt Ella Vanden Houte de non-architectuur van Fedasil (Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers) bij het omvormen van leegstaande institutionele gebouwen naar collectieve opvangcentra voor asielzoekers.

De jury looft bij de winnende masterscriptie het engagement van de student en de combinatie tussen de sterke theoretische onderbouwing en de praktische en beleidsgerichte uitwerking van het onderwerp. De scriptie is zowel maatschappelijk relevant als academisch kritisch en er worden concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd.

'De Universiteit Gent wil een leidende rol opnemen als uitdager en hervormer van maatschappelijke structuren en we willen dit engagement bij studenten en medewerkers aanmoedigen. We zijn een universiteit die volop in de wereld staat en dat gaat verder dan enkel het ontwikkelen en verspreiden van kennis. Onderzoek met een sterke maatschappelijke relevantie dient ondersteund en gewaardeerd te worden en daarom koesteren we deze DiverGent- prijs.' Mieke Van Herreweghe, vicerector UGent

De andere laureaten

Een jury van 15 personen, bestaande uit professoren en onderzoekers uit zeer verschillende disciplines, beleidsmedewerkers van de Stad Gent en de UGent, redactieleden van tijdschriften en externe experts, koos uit 27 sterke kandidaturen uiteindelijk drie laureaten.

De andere laureaten, Hannah Cogen en Rosalie Lagaert, krijgen allebei een eervolle vermelding en een kleine attentie voor hun masterscriptie, respectievelijk: “Motherhood and perpetrator representation in South African truth and reconciliation fiction - Elleke Boehmer’s Bloodlines and Sindiwe Magona’s Mother to Mother” (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte) en “Handicap en arbeid(srecht) - Een rechtsvergelijkende studie tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika” (Faculteit Recht en Criminologie)

De drie laureaten komen in aanmerking voor publicaties; van een Engelstalig artikel bij het Journal of Diversity and Gender Studies (DiGeSt) en bij het Nederlandstalige tijdschrift Samenleving en Politiek. Alle deelnemende scripties kunnen geraadpleegd worden via de expertendatabank van de Beleidscel Diveristeit en Gender.

Kandidaten voor de DiverGent-prijs 2019 kunnen hun kandidatuur indienen vanaf juni 2018.

Favicon for ugent.be Lees hier meer over de Scriptieprijs DiverGent ugent.be

Informatie

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen