Postume toekenning van titel ‘ereschepen’ aan Piet Van Eeckhaut

271754 piet%20van%20eeckhaut1 160674 original 1518016593

Foto Michiel Hendryckx

Het Gentse college van burgemeester en schepenen heeft op donderdag 8 februari 2018 beslist om de gemeenteraad te verzoeken aan Piet Van Eeckhaut postuum de titel ‘ereschepen’ toe te kennen. Piet Van Eeckhaut was vooral gekend als strafpleiter maar zetelde ook in de gemeenteraad van 1971 tot april 1989, voor de toenmalige BSP (nu sp.a). Hij was schepen van Onderwijs en Toerisme van 1977 tot 1983 in de coalitie van BSP en CVP (nu CD&V).

Op 19 januari 2018 ontving de Stad Gent de schriftelijke vraag van Nina Van Eeckhaut, dochter van Piet Van Eeckhaut, om - namens de familie - postuum de titel van 'ereschepen' toe te kennen aan haar vader. Piet Van Eeckhaut zetelde als gemeenteraadslid van 11 januari 1971 tot 25 april 1989 voor de toenmalige BSP (nu sp.a). Tijdens die periode was hij ook meer dan zes jaar schepen van Onderwijs en Toerisme (van 1 januari 1977 tot 27 mei 1983).  Als schepen stond hij mee aan het roer van een aantal belangrijke initiatieven zoals ‘De bootjes van Gent’, het Filmfestival en Gent Lichtstad, die vandaag onze stad nog steeds kenmerken.

Op 29 januari heeft de voorzitter van de gemeenteraad de aanvraag in naam van Piet Van Eeckhaut ontvankelijk verklaard, conform artikel 4 van het “Reglement inzake het toekennen van eretitels aan schepenen en gemeenteraadsleden van de Stad Gent”.

'Ik zal met veel plezier de gemeenteraad verzoeken hem de titel toe te kennen. De eerste zes jaar van mijn carrière als gemeenteraadslid zat ik samen met Piet in de BSP-fractie, toen hij schepen was. Ik heb veel van hem geleerd. Hij was uitzonderlijk erudiet, zeer sociaal bewogen en had een hekel aan onrecht. Piet Van Eeckhaut was een briljant man met een opmerkelijke persoonlijkheid, een legendarische Gentenaar die niet mag vergeten worden.'

Daniel Termont, burgemeester

De gemeenteraad beslist over de toekenning tijdens de zitting van maart, dat wil zeggen op maandag 19 of dinsdag 20 maart 2018. Piet Van Eeckhaut overleed op 1 juli 2014. Hij werd 74.

271753 piet%20van%20eeckhaut 61072a original 1518015169

Foto Michiel Hendryckx

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    De heer Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.