Resultaten Gents aanmeldingssysteem scholen bekend

268632 secundair 5014fb original 1513948556

Op vrijdag 2 maart 2018 werd aan de ouders het resultaat bekendgemaakt van het digitale aanmeldingssysteem voor het Gentse basis- en secundaire onderwijs. Het systeem heeft gewerkt: er werd in Gent niet gekampeerd, maar de scholen zitten vol en er is nood aan meer capaciteit in de toekomst.

Resultaten basisonderwijs

Van de 2.694 geregistreerde kindjes geboren in 2016 starten er 2.373 of 88% in de school van eerste keuze. Reken je de tweede voorkeur erbij, is dat 94%. Voor de 47 aangemelde instappertjes die geen ticket kregen en de vermoedelijk 300 kinderen die niet aangemeld werden, zijn er op dit moment nog 485 plaatsen beschikbaar, verspreid over 48 scholen op het hele Gentse grondgebied.

'Voor het tweede jaar op rij waren er meer plaatsen dan instappertjes in het Gentse basisonderwijs. Dit is het resultaat van volgehouden uitbreidingen de afgelopen jaren, die blijvend nodig zijn.'

Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter LOP Gent basisonderwijs

Resultaten secundair onderwijs

Van de 4.076 geregistreerde jongeren starten er 87% in een school van eerste voorkeur. Reken je de tweede voorkeur erbij, is dat 96%. 155 tieners kregen geen ticket, maar 97 daarvan hadden slechts een school opgegeven. Veertien van de achttien scholen met een ASO-bovenbouw zijn volzet. Van de scholen met een TSO- en BSO-bovenbouw zijn twee van de negentien scholen volzet. In het buitengewoon onderwijs voor kinderen met autisme zitten alle scholen vol.

'Met het online aanmelden hebben we kamperen en chaos vermeden. Het is de juiste beslissingen gebleken. Net als de stad Antwerpen hebben we hierin als lokaal bestuur onze verantwoordelijkheid genomen om dit in goede banen te leiden.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Wie geen ticket heeft, kan op https://meldjeaansecundair.gent.be zien welke school nog vrije plaatsen heeft en zich daar vanaf zaterdag 3 maart 2018 inschrijven.

'Er zijn nog wat vrije plaatsen, maar in een groot aantal scholen is het eerste jaar al helemaal vol na de aanmeldingen. Dat toont de capaciteitsdruk in de Gentse scholen. De scholen zoeken naar mogelijke capaciteitsuitbreidingen om de druk, die de volgende jaren zal toenemen, te beantwoorden.'

Luc Heyerick, voorzitter LOP Gent secundair onderwijs

Geen kampeertoestanden

Het aanmeldingssysteem maakte dat er geen tenten opgezet werden aan de Gentse basis- en secundaire scholen. De ouders konden in een keer verschillende keuzes opgeven. De verdeling van het aantal vrije plaatsen gebeurde op een objectieve en transparante wijze.

'Zonder het systeem hadden tientallen ouders nutteloos in de vrieskou gekampeerd, want voor sommige scholen waren er dubbel zoveel aanmeldingen als plaatsen. Het gaat dus om een capaciteitsprobleem.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Gent stevent voor het secundair onderwijs af op een tekort van 1.793 plaatsen in 2020-2021. De Stad Gent neemt als lokale overheid haar verantwoordelijkheid en rekent erop dat de Vlaamse overheid hetzelfde gaat doen.

Alles vlot verlopen

Het is de tiende keer dat Gent werkt met een digitaal aanmeldingssysteem voor het basisonderwijs. Sinds dit jaar kwam daar ook een platform voor het secundair onderwijs bij. Het digitale platform werd samen met de Stad Antwerpen en Digipolis ontwikkeld. De aanmeldingen verliepen technisch gezien vlot, dankzij de tussentijdse opvolging was het ook mogelijk om scholen gericht aan te spreken om uitbreidingen te voorzien, wat onder andere gebeurde in het buitengewoon secundair onderwijs.

Ouders die voor hun kind een ticket verkregen, kunnen vanaf nu tot 23 maart 2018 naar de school te gaan om in te schrijven.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square decruynaere

    Mevrouw Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.