Raad van bestuur AGB Kunsten en Design kijkt toekomstgericht naar MSK

270056 msk 8e93cd large 1516265062

Op donderdagavond 1 maart 2018 is de raad van bestuur van de AGB Kunsten en Design bijeengekomen, aangevuld met de leden van de commissie voor advies. Na een toelichting van directrice Catherine De Zegher over de bruikleen van de Russische werken, gaf de raad van bestuur opdracht aan het MSK om een voorstel te doen aan het Museumoverleg over de procedure van inkomende bruiklenen uit privécollecties. Ook de communicatie in tijden van crisis moet versterkt worden.

Catherine De Zegher, directeur van het MSK, gaf de aanwezige bestuurders en leden van de commissie van advies een uitgebreide toelichting over de totstandkoming van de bruikleenovereenkomst met de Stichting Dieleghem. Daarna was er plaats voor een constructief debat in de raad van bestuur.

De raad van bestuur kijkt vooruit naar de toekomst en wil lessen trekken uit hetgeen gebeurd is. Daarbij staan twee verbeterpunten voorop. Het MSK wordt vooreerst gevraagd om de aanpak van de communicatie in crisismomenten te versterken. Daarnaast krijgt de museumdirectie ook de opdracht om op het volgende  Vlaamse Museumoverleg - een overleg tussen alle landelijk erkende musea - in dialoog te gaan met de museumcollega’s omtrent inkomende bruiklenen die aangeboden worden door privéverzamelaars. De raad van bestuur suggereert dat in het geval de bruikleen wordt aangeboden door een privécollectioneur, musea steeds een bewijs van authenticiteit zouden opvragen, en vraagt om dit te bespreken met de andere musea.

Het MSK zal voor deze twee opdrachten het nodige initiatief nemen.

 

Contact

Bevoegd

  • Medium square storms

    Mevrouw Annelies Storms

    Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.