Stad Gent beveelt audit door externen voor MSK

273922 msk 40156e large 1520003232

In navolging van de commotie rond de authenticiteit van de Russische werken van de Stichting Dieleghem in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) beveelt de Stad nu een audit door externen. Deze moet onderzoeken in welke het MSK de geijkte regels en gebruikelijke referentiepraktijken inzake inkomende bruiklenen gevolgd heeft. De audit kan ook aanbevelingen geven aan het MSK om het proces voor inkomende bruiklenen te verbeteren.

'Ik heb een audit door externen bevolen over de mate waarin het MSK in dit dossier de geijkte regels en gebruikelijke referentiepraktijken inzake inkomende bruiklenen heeft gevolgd en zo niet welke aanbevelingen zij voorstellen. Ik hoop hier zo snel als mogelijk de resultaten van te kennen. Dit onderzoek zal gebeuren via een externe auditeur. Om die opdracht zo snel mogelijk uit te besteden zullen we bekijken of de raamovereenkomst van Audit Vlaanderen, waar lokale besturen een beroep kunnen op doen, daarvoor kan aangesproken worden.'

Annelies Storms, Schepen van Cultuur

Nadat er de twijfel was ontstaan rond de authenticiteit van 24 werken uit de Russische avant-garde, afkomstig van de Stichting Dieleghem, in het MSK werd er een expertencommissie aangesteld door Minister Sven Gatz en de Stad Gent.

De expertencommissie zou enerzijds de authenticiteit van de werken onderzoeken. Daarnaast zou ze onderzoeken of het MSK de nodige zorgvuldigheid in acht genomen heeft bij de totstandkoming van de bruikleenovereenkomst.

Na één bijeenkomst werd deze commissie echter al ontbonden. Daarop besliste de Stad om de bruikleenovereenkomst met de Stichting Dieleghem op te zeggen. De werken werden immers niet meer tentoongesteld of onderzocht.

Een onderzoek naar de authenticiteit van de werken is niet meer mogelijk aangezien de bruikleenovereenkomst stopgezet werd. Bovendien is het aan de eigenaar van de werken om de authenticiteit van de werken aan te tonen.

Daarom heeft de Stad Gent nu een audit door externen bevolen over de mate waarin het MSK in dit dossier de geijkte regels en gebruikelijke referentiepraktijken inzake inkomende bruiklenen heeft gevolgd en zo niet welke aanbevelingen zij voorstellen.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square storms

    Mevrouw Annelies Storms

    Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.