Wijzigingen in Algemeen Bouwreglement Stad Gent

gevels; bouwreglement.jpg
  • jpg

De Stad Gent heeft verschillende voorschriften in het Algemeen Bouwreglement gewijzigd. De gemeenteraad van maart 2018 heeft de wijzigingen goedgekeurd, de deputatie en het Departement Omgeving hebben nu 45 dagen de tijd om het Bouwreglement te schorsen of te vernietigen. Als alles goed gaat, zullen versoepelingen in werking treden vanaf 1 juni 2018, verstrengingen vanaf 1 september 2018. Zo zal men gemakkelijker een grote woning kunnen opdelen in twee woningen. En studenten kunnen niet alleen kiezen tussen studio’s en kamers (‘koten’), maar kunnen ook terecht in specifieke studentenappartementen binnen grotere complexen. Op die manier wil de Stad Gent de druk op de reguliere woningmarkt helpen wegnemen, zodat ook gezinnen makkelijker een woning vinden.

Wie gaat bouwen of verbouwen moet rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving is er ook de specifieke regelgeving van de Stad Gent, met het zogenaamde Algemeen Bouwreglement. De Stad Gent wijzigde aan dit Algemeen Bouwreglement enkele voorschriften en speelt daarmee in op nieuwe noden en demografische evoluties. Doelstellingen blijven de verbetering van de woonkwaliteit en betaalbare woningen in Gent.

Woning opdelen

Tot nu mochten eengezinswoningen kleiner dan 250 m² bewoonbare oppervlakte niet opgesplitst worden in Gent. Die hoge bovengrens is niet meer aangepast aan de huidige realiteit van duurzaam en efficiënt ruimtegebruik en betaalbaarheid. De grens verlaagt nu naar 220 m² bewoonbare oppervlakte. Een woning tussen de 220 en de 250 m² zal in de toekomst dus wél in twee opgesplitst kunnen worden. Die twee delen hoeven niet even groot te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een groot huis, waar ook een studio in komt.

'Naast de nood aan eengezinswoningen, waar woningen tot 220 m² zeker aan voldoen, is er meer behoefte aan kleinere en meer betaalbare woningen, ook voor een groeiende groep van eenoudergezinnen, alleenstaanden, jonge starters in de stad, enzovoort. Door meer mogelijkheden te bieden om bestaande grotere woningen op te delen, willen we tegemoet komen aan deze vraag.' Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

De nieuwe grens van 220 m² verhindert tegelijkertijd vrij spel aan ongebreidelde opbrengsteigendommen en garandeert het behoud van woningen voor gezinnen.

In het zogenaamde ‘kernwinkelgebied’ in het centrum van Gent wordt nog een stap verder gegaan. Boven bestaande handelsfuncties/winkels is het hier mogelijk om ook woningen op te delen die kleiner zijn dan 220 m². Op die manier wil de Stad het bestaande patrimonium optimaal benutten en leegstand wegwerken. Kleinere woningen in hartje stad moeten hierbij kunnen inspelen op de wijzigende woonbehoeften. Meergezinswoningen moeten een gevarieerde mix bevatten in groottes en types appartementen, zodat elk gezin een gepaste woning vindt. Ook de oppervlaktenormen van de verschillende vertrekken in een woning werden aangepast naar hedendaags wooncomfort. Een berging en een private buitenruimte zijn nu verplicht.

Studentenhuisvesting

Gent kent een forse groei als studentenstad, en dat leidt tot een sterke vraag naar meer studentenhuisvesting. Specifieke studentenhuisvesting moet hierbij de druk wegnemen van de reguliere woningmarkt. Als studenten geen gewone huizen of appartementen meer huren, maakt dit immers meer woningen vrij voor gezinnen.

Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar studentenhuisvesting, kunnen private ontwikkelaars al sinds 2010 grootschalige studentenhuisvesting van minimaal vijftig units bouwen. Nieuw is dat woongebouwen waarin na verbouwing dertig (in plaats van vijftig) studentenunits gerealiseerd kunnen worden, nu ook in aanmerking komen voor omvorming.

'Zeker 'oudere' studenten willen niet meer gewoon ‘op kot’ maar willen kiezen met welke studievrienden ze samenwonen. Friends in Gent. We willen hierop inspelen door ‘studentenappartementen’ mogelijk te maken.'  Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

Tot nog toe ging het bij grootschalige studentenhuisvesting enkel om studio’s en kamers. Maar vanaf nu zal een deel van de ontwikkeling ook ‘studentenappartementen’ kunnen bevatten, met twee tot vijf slaapkamers. Een groepje studenten kan dan gezamenlijk zo’n appartement huren. De vraag hiernaar bij studenten is groot. Aan private studentenhuisvesting zijn wel enkele voorwaarden verbonden voor het beheer en de exclusieve verhuring aan studenten. De controle wordt beter verankerd in het Algemeen Bouwreglement.

Vanaf 1 juni 2018

De versoepelingen gelden voor alle lopende omgevingsvergunningen die na 1 juni 2018 beslist worden. De verstrengingen gelden voor alle omgevingsvergunningen die na 1 september 2018 ingediend worden. Voor omgevingsvergunningen die voor 1 juni aangevraagd worden, maar na 1 juni beslist worden, is het belangrijk vooraf extra info in te winnen bij de Balie Bouwen (zie contactgegevens hieronder).

Een overzicht van alle wijzigingen en een gecoördineerde tekst staat op www.stad.gent (zoek op ‘algemeen bouwreglement’). Wie wil weten aan welke voorschriften zijn bouwproject moet voldoen, kan ook terecht bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, 09 266 79 50, bouwen@stad.gent. Open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, op dinsdag ook na afspraak.

Informatie

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen