Nieuw lessenpakket Take Off maakt jongeren mentaal fit

274318 take%20off 96bb3e large 1520435834

Jongeren mentaal weerbaarder maken. Dat is de essentie van Take Off, een nieuw lessenpakket voor jongeren in het secundair onderwijs.

Op vrijdag 9 maart 2018 werd Take Off voorgesteld in aanwezigheid Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Gents schepen van Onderwijs Elke Decruynaere. 

 

Angst, euforie, twijfel, blijdschap, onzekerheid … De emoties van jongeren in het secundair onderwijs schieten alle kanten uit. Logisch dat ze heel wat vragen hebben over hun eigen denken en doen en dat van anderen.  Take Off is een gloednieuw lessenpakket van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), Eetexpert en Cera en wil geestelijke gezondheid bespreekbaar maken.

'Scholen zijn hier vragende partij voor. Leerkrachten hebben nood aan een globaal kader van waaruit ze geestelijke gezondheid kunnen uitleggen aan jongeren. Vandaag bestaat er wel al veel informatie, maar die is vrij versnipperd. Bovendien kijkt men vaak door een negatieve bril naar geestelijke gezondheid. Ons pakket heeft een positieve focus. Wij gaan uit van veerkracht.'

Jan Van Speybroeck, directeur Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

Mentaal fit

Take Off praat uitdrukkelijk niet over psychoses of depressies. Co-auteur An Vandeputte van Eetexpert legt de nadruk op beschermende factoren.

'Take Off leert jongeren hoe ze hun eigenwaarde kunnen versterken en hun lichaam positief beleven. Twee belangrijke voorwaarden om je goed te voelen. Verder leren we hen omgaan met tegenslagen en wijzen we op het belang van een sterk sociaal netwerk. Kortom, we maken hen mentaal fit. De nood aan zo een allesomvattend pakket is groot: veel mentale aandoeningen ontstaan tijdens de jeugdjaren.'

An Vandeputte, co-auteur van Eetexpert

Inschuiven

Het pakket bestaat uit twee delen: één voor min-15-jarigen en één voor 15-plussers. VVGG-stafmedewerker Marlien De Coen wijst op de wetenschappelijke aanpak.

'Bij de samenstelling zijn we niet over één nacht ijs gegaan. In een grondige literatuurstudie hebben we onderzocht welk lesmateriaal over geestelijke gezondheid precies het meeste effect heeft.  Verder hebben we onderwerpen die nog niet aan bod waren gekomen, een plaats gegeven. Resultaat: twee  zeer complete pakketten die opgebouwd zijn uit verschillende thema’s, zoals zelfbeeld, complimenten geven/krijgen, zorg dragen voor elkaar en stigma en discriminatie. Bijkomende modules diepen bepaalde onderwerpen verder uit, er zijn powerpoints, voorstellen voor groepsgesprekken, spelletjes, links naar andere websites … Die modulaire structuur maakt het pakket erg flexibel. Leerkrachten kunnen het makkelijk inschuiven in bestaande lessen.'

Marlien De Coen, VVGG-stafmedewerker

Vicieuze cirkel

Verschillende scholen hebben het lessenpakket grondig getest. Daniël DeBlock, directeur van de VIP-school in Gent, is enthousiast over Take Off.

'Geestelijke gezondheid is in elke school een belangrijk thema. Sommige onderwerpen liggen erg gevoelig. Take Off kan delicate kwesties bespreekbaar maken. Dit lessenpakket kan de vicieuze cirkel helpen doorbreken. Want over geestelijke gezondheid zwijgen we nog al te vaak, en dat terwijl spreken net een deel van de oplossing is.'

Daniël DeBlock, directeur VIP-school Gent

Informatie

 • Marlien De Coen, stafmedewerker VVGG,  Tenderstraat 14, 9000 Gent,  tel. 09 221 44 34, gsm 0494 63 78 05, e-mail marlien@vvgg.be
 • Daniël DeBlock, directeur VIP-school, Martelaarslaan 13, 9000 Gent, tel. 09 269 23 00, e-mail VipSchool.Dir@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square decruynaere

  Mevrouw Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Betrokken

 • Medium square resul

  De heer Resul Tapmaz

  Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.