Onderwijscentrum Gent presenteert inspiratieboek 'Cultuur in onderwijs - een krachtige onderstroom'

275417 mg 5323 0e5c7d large 1521215357

Onderwijs en cultuur kunnen veel bereiken door de handen in elkaar te slaan. Die overtuiging vormt het vertrekpunt van het boek ‘Cultuur in onderwijs – een krachtige onderstroom’, waarin Onderwijscentrum Gent zijn visie op cultuur in onderwijs tastbaar wil maken en wil tonen waarin de kracht van cultuur zich manifesteert.

Het boek werd op 23 maart 2018 voorgesteld in de Gentse Opera, gevolgd door een toonmoment van leerlingen uit het Provinciaal Handels- en Taalinstituut (PHTI) . 

'What’s my name?'

Met het inspiratieboek 'Cultuur in onderwijs – een krachtige onderstroom' wordt de lezer meegenomen in het project 'What’s my name?', dat in het voorjaar van 2017 liep met leerlingen van klas 3 Kantoor B van het Provinciaal Handels- en Taalinstituut (PHTI) in Gent.

In samenwerking met verschillende culturele partners gingen de jongeren aan de slag rond thema’s als geboorte, naam, identiteit en rituelen. Het boek is opgezet als een virtuele tentoonstelling, waarin de lezer wordt meegenomen door verschillende expositieruimtes: I am, I speak to, I transform, I become en I hope. In die laatste ruimte, achteraan in het boek, wordt het traject van de jongeren als een kapstok gebruikt voor een visietekst, waarin Onderwijscentrum Gent zijn visie op cultuur in onderwijs tastbaar maakt.

Kracht van cultuur

Onderwijscentrum Gent is immers rotsvast overtuigd van het belang van cultuur in onderwijs als een krachtige onderstroom: cultuur kan een taal zijn om als school op een positieve manier om te gaan met maatschappelijke veranderingen en noden – van leerstoornissen tot polarisering, van gescheiden ouders tot vluchtelingen, van autisme tot taalontwikkeling. Cultuur is daarbij geen geïsoleerd schoolvak, geen uurtje knutselen of muziek, maar een basishouding die je als leerkracht, begeleider of (school)medewerker aanneemt, en die bepaalt hoe je naar leerlingen, naar collega’s of naar vakinhouden kijkt. Buiten de schoolmuren breken en op zoek gaan naar inspirerende plekken kan het leerproces van jongeren versterken.

Op school wordt er vooral ingezet op kennisoverdracht, cognitie en de abstracte schooltaal, maar er is ook nood aan ruimte voor andere talen en manieren van communiceren, zoals muziek, dans of zang.

Daarin kunnen cultuurhuizen, musea of artistieke organisaties een rol als inspirator opnemen, maar die kan evengoed weggelegd zijn voor inspirerende mensen in de buurt. Zo kan cultuur een manier van leren binnenbrengen die authentiek is en dicht(er) bij de jongere staat, wat ook het onderwijs versterkt.

Jongeren tot leren brengen

De uitdagingen waar scholen voor staan, zijn namelijk niet min: zo blijft het aantal vroegtijdige schoolverlaters en spijbelaars te hoog, en staat het welbevinden van de schoolgaande jeugd onder sterke druk. Die vaststellingen onderstrepen des te meer het belang van een krachtige, stimulerende leeromgeving.

De school heeft als expliciet doel om jongeren tot leren te brengen, in de brede zin van het woord. Het is een plek die moet uitnodigen om na te denken en te reflecteren, die jongeren kansen biedt om zich te ontwikkelen en hun de ruimte geeft om hun talenten en competenties van buiten de school binnen te brengen in de school. Dat leidt tot een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid, en creëert een rijke voedingsbodem voor een krachtig leerproces.

'Als Stad beseffen we dat ons onderwijs voor heel wat uitdagingen staat. Daarom investeren we in degelijke gebouwen, comfortabele werkomstandigheden en het Onderwijscentrum. Zodat leerkrachten en leerlingen samen op ontdekking gaan, elkaar uitdagen en zo grenzen verleggen.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Inspiratie voor onderwijsveld en cultuursector

Met het boek ‘Cultuur in onderwijs – een krachtige onderstroom’ wil Onderwijscentrum Gent dan ook een bron van inspiratie en reflectie bieden aan zowel het onderwijsveld als de cultuursector. Bovendien vormt het ook een pleidooi om die twee domeinen nauw(er) met elkaar te laten samenwerken.

Website

Samen met het boek wordt ook de website www.cultuurinonderwijs.be gelanceerd. Die verzamelt voorbeelden van de vele cultuurprojecten en –trajecten die Onderwijscentrum Gent in, voor en met het Gentse onderwijsveld en de cultuursector heeft opgezet. Er is immers niet zoiets als één zaligmakend project, dat overal werkt: het ideale project bouwt men samen op, met scholen, culturele partners, verenigingen en buurtbewoners. Het is net die actieve, krachtige samenwerking tussen diverse (cultuur)organisaties en partners die een antwoord kan bieden op de hierboven geformuleerde uitdagingen, en een sterke bijdrage kan leveren aan de missie van Onderwijscentrum Gent: kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen bieden.

Boek bestellen?

Alle bestelinformatie is terug te vinden op de website van uitgeverij Acco.

Enkele lezers over het boek

‘Als cultuurwerker vind ik het heel boeiend om te lezen wat je met jongeren kunt doen en wat kunst en groepswerk bij de jongeren kan teweegbrengen. Een heel inspirerend boek!’

Patricia Huyghe, De Krook

‘Tijdens het lezen kreeg ik regelmatig ideeën en probeerde ik meteen de vertaalslag te maken naar mijn eigen team, waar we ook steeds vaker te maken hebben met complexe vraagstukken zoals culturele verschillen en het accepteren van een veranderende wereld. Een traject zoals in dit boek beschreven wordt, kan een mooi middel zijn om de interesse in elkaar, de betrokkenheid en verbondenheid te stimuleren.’

Marjan Mangus, Entreeopleiding Scalda, Terneuzen, Nederland

‘Een prachtig en inspirerend boek! Ik zou het iedereen die met jongeren werkt aanraden. Het boek geeft mij tools om echt iets concreets te bereiken, ook binnen het sociaal werk.’

Barbara Verhaeghe (Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen)

Informatie

Bevoegd

 • Medium square decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square storms

  Annelies Storms

  Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.