Resultaten controleacties Politie Gent - februari 2018

274542 flitscamera%20auto 8b98c5 large 1520604511

In de loop van de maand februari 2018 organiseerde de Politie Gent 26 verkeerscontroles. In totaal werden 1.015 overtredingen vastgesteld. Hieronder een overzicht van de verschillende controles en bijhorende resultaten.   

Alcoholcontroles

In de loop van de maand februari 2018 voerde de Politie Gent zes alcoholcontroles uit. 1.613 bestuurders werden aan een alcoholcontrole onderworpen.

 

  • negen bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Positief’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mg/l UAL hadden. Hun rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. Van drie bestuurders werd het rijbewijs zelfs ingetrokken voor 15 dagen omdat zij een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL hadden.
  • vijf chauffeurs hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Alarm’. Dit betekent dat de bestuurders een alcoholconcentratie hadden van ten minste 0,22 mg/l UAL en minder dan 0,35 mg/l UAL. Hun rijbewijs werd ingehouden voor drie uur.
  • 1.599 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Safe’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l UAL hadden.

 

Er werden acht speekseltesten afgenomen. Drie bestuurders bleek onder de invloed van drugs te zijn. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Tijdens de alcoholcontroles werden ook 23 andere overtredingen vastgesteld. 

Snelheidscontroles

Naast de gewone snelheidscontroles met bemande en onbemande camera’s en de LIDAR, organiseerde Politie Gent in de loop van de maand februari 2018 vier snelheidscontroles met interceptie. Tijdens deze acties werden 5.739 voertuigen gecontroleerd waarvan er 342 (6%) te snel reden.

Hinderlijk parkeren

Verkeerd parkeren heeft een belangrijke negatieve impact op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. In uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de Gentse Politie drijft de Wijkdienst haar inspanningen op door middel van een aantal gerichte acties.

 

In de maand februari 2018 organiseerden de verschillende Gentse commissariaten 13 controles op hinderlijk parkeren. Daarbij werden 256 parkeerinbreuken vastgesteld, naast 235 andere inbreuken. De top drie van parkeerinbreuken:

  1. Parkeren/stilstaan op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E1 (parkeerverbod) en E3 (stilstaan en parkeren verboden) (113 keer)

2. Stilstaan of parkeren op trottoirs (59 keer)

3. Parkeren op de rijbaan langs de gele onderbroken streep (37 keer)

Controle boorddocumenten

In februari 2018 voerde de Gentse politie één controle op boorddocumenten uit.

Tijdens deze controle werden 12 inbreuken inzake boorddocumenten vastgesteld. Daarnaast werden nog vijf andere overtredingen vastgesteld.  

Controle zwaar vervoer

In de maand februari 2018 voerde de Verkeersdienst één controle op zwaar vervoer uit. Er werden 12 vrachtwagens gecontroleerd. Er werden negen overtredingen vastgesteld. In totaal werd er voor 1.292 euro aan boetes geïnd. 

Fietscontroles

In de maand februari 2018 werden één controleacties gericht op fietsers georganiseerd. Deze controles zijn vooral gericht op het in orde zijn van de fietsverlichting, respecteren van de wegcode en het fietsgedrag in het algemeen. Tijdens deze acties kregen 68 fietsers een bekeuring omdat ze niet in orde waren met hun fietsverlichting. Daarnaast werden nog 48 andere fietsinbreuken vastgesteld en beboet. Ook werden er acht niet-fietsgerelateerde inbreuken vastgesteld.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    De heer Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

 

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.