Stad Gent zoekt partner om mobiliteitscoördinatiecentrum voor zuidelijke mozaïek op te richten

274626 mobiliteitscoordinatiecentrum 5c4964 original 1520861220

In het zuiden van Gent, ook bekend als de zuidelijke mozaïek, staan verschillende economische projecten gepland. Om deze ontwikkelingen ten volle te laten plaatsvinden en om toekomstige uitbreidingen of projecten niet te hypothekeren, zijn ingrepen op vlak van mobiliteit noodzakelijk. De Stad Gent zoekt daarom een partner om een mobiliteitscoördinatiecentrum voor dat gebied op te richten.

 

De Stad Gent is meer bepaald op zoek naar een partner die het mobiliteitsmanagement op een overkoepelend niveau kan invullen en coördineren. Die partner kan bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere actoren ondersteunen bij de uitwerking van hun intern mobiliteitsbeleid en hen concrete duurzame mobiliteitsoplossingen aanbieden.

Innovatiepartnerschap

De Stad wenst met deze partner een innovatiepartnerschap af te sluiten om dat integrale mobiliteitsmanagement te ontwikkelen, te organiseren, te operationaliseren en te coördineren.  Dit onder de naam ‘Mobiliteitscoördinatiecentrum’ of kortweg MCC. Door in overleg te gaan met bedrijven, overheden en vervoersaanbieders kan het MCC de werkgerelateerde mobiliteit naar en binnen het gebied verbeteren en verduurzamen. Bedoeling is dat door het ontstaan van schaaleffecten efficiëntere oplossingen worden geboden en dat de bedrijven warm worden gemaakt om deel te nemen.

Omdat de dienstverlening die de Stad voor ogen heeft niet zo maar beschikbaar is op de markt, zoekt de Stad een partner die met haar en in nauwe samenwerking met de actoren een pilootproject wil doorlopen dat maximaal tot 31 december 2021 duurt in de vorm van een innovatiepartnerschap.

Praktisch

Geïnteresseerden die een projectvoorstel willen indienen kunnen dat doen tot dinsdag 24 april 2018 om 9.15 uur.

Meer informatie over de procedure en de voorwaarden voor het indienen van een projectvoorstel alsook het eindrapport van de visiestudie mobiliteitscoördinatiecentrum vindt u hier:

Informatie

 

Bevoegd:

  • Medium square 20140317 av schepen de clercq

    Mathias De Clercq

    Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail: schepen.declercq@stad.gent

  • Medium square watteeuw

    Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.