Verhoogd toezicht in Gentse groengebieden

274774 bourgoyen ecbf06 original 1520952421

De Stad Gent voorziet meer toezicht op overlast door honden, zwerfvuil en sluikstorten in de Gentse groengebieden. Dat moet het bezoek aan zo'n gebied nog aangenamer maken. De aandacht gaat in 2018 vooral naar de grootste gebieden, de Bourgoyen-Ossemeersen en de Gentbrugse Meersen. Er komt bovendien een centraal aanspreekpunt voor toezicht. Daarnaast wil het stadsbestuur twee bijkomende gemeenschapswachten-vaststellers inzetten vanaf de zomer van 2018. Een budgetvoorstel wordt in juni aan de gemeenteraad voorgelegd.

Groengebieden zijn kwetsbaar

De oppervlakte van de Gentse groengebieden breidt gestaag uit. Naast de Bourgoyen-Ossemeersen en de Gentbrugse Meersen krijgen groenpolen als de Vinderhoutse Bossen en het Parkbos stilaan vorm. Heel wat bezoekers vinden hun weg naar al dat groen. Dat is uiteraard een goede zaak, maar er zijn ook klachten over overlast. De meest gesignaleerde knelpunten hebben te maken met overlast door honden (niet aanlijnen, hondenpoep), het achterlaten van zwerfvuil en sluikstorten.

Een goed toezicht is cruciaal om een bezoek voor alle bezoekers aangenaam te laten verlopen en om de vaak belangrijke natuurwaarden in de Gentse groengebieden te verzekeren. Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft hier een rol, maar schroeft haar toezichtstaken de laatste jaren eerder terug.

 

De Stad Gent heeft in die context een plan van aanpak uitgewerkt om zelf het toezicht in haar groengebieden uit te breiden en om sneller en beter te kunnen ingrijpen. Aangezien de gesignaleerde knelpunten vooral binnen het bevoegdheidspakket van de gemeenschapswachten (Dienst Preventie voor de Veiligheid) liggen, komt er vooral extra inzet van die dienst.

Focus

De aandacht gaat in 2018 vooral naar de twee grootste Gentse groengebieden: de Bourgoyen-Ossemeersen en de Gentbrugse meersen. De natuurwaarden zijn hier belangrijk: verstoring van het leven van broedvogels en overwinterende watervogels (door loslopende honden bijvoorbeeld) moet absoluut vermeden worden. In die gebieden is de vraag naar toezicht het meest acuut. Maar ook over het Parkbos en het park Claeys-Boúúaert, een portaal van de Vinderhoutse bossen, zijn er vrij veel klachten. Die krijgen daarom ook prioriteit.

Preventie en sensibilisering, handhaving indien nodig

Al sinds 1 januari 2018 voorziet de Dienst Preventie voor de Veiligheid maandelijks verschillende patrouilles, ook in het weekend. In het zomerseizoen (tussen 1 april en 30 september) worden die nog aanzienlijk opgedreven, met wekelijks twee avondpatrouilles en maandelijks twee weekendpatrouilles. Daarbij wordt gericht ingezet op preventief toezicht en is er, zeker in eerste instantie, veel aandacht voor de sensibilisering van bezoekers. In tweede instantie komt er ook meer inzet op handhaving. De gemeenschapswachten-vaststellers en de politie zullen een aantal gerichte gezamenlijke acties uitvoeren.

Een centraal aanspreekpunt voor toezicht in groengebieden

Het is daarnaast de bedoeling dat de gemeenschapswachten-vaststellers vanaf deze zomer versterking krijgen van twee collega’s en dat er een centraal aanspreekpunt komt voor toezicht in de Gentse groengebieden. De twee nieuwe gemeenschapswachten-vaststellers zullen zich kunnen focussen op toezicht in grote gebieden zoals de Bourgoyen-Ossemeersen, Gentbrugse Meersen, Parkbos,  de Westerbegraafplaats, enzovoort. Maar ze zullen ook kunnen worden ingezet in kleinere groengebieden waar er overlast is. Nadat ze een opleiding gevolgd hebben, zullen de nieuwe gemeenschapswachten-vaststellers ook GAS-boetes kunnen uitschrijven.

Een begrotingswijziging om deze versterking te realiseren zal in juni aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

'Onze groengebieden zijn een enorme troef, waarmee we respectvol moeten omgaan.  Voor de natuur, voor andere bezoekers, voor onszelf. Maar enkele overlastproblemen zijn hardnekkig: zwerfvuil, sluikstorten, problemen met loslopende honden, enzovoort. Verhoogd en specifiek toezicht in groengebieden moet hier komaf mee maken.'

Rudy Coddens, schepen van Openbaar Groen

Informatie

Bevoegd

 • Medium square termont

  Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.