Audit voor MSK toegekend aan Ernst & Young

273922 msk 40156e large 1520003232

Ernst & Young zal onderzoeken in welke mate het Museum voor Schone Kunsten (MSK) de geijkte regels en gebruikelijke referentiepraktijken inzake inkomende bruiklenen gevolgd heeft. De audit kan ook aanbevelingen geven aan het MSK om het proces voor inkomende bruiklenen te verbeteren. De audit zal volgende week starten.

In navolging van de commotie rond de authenticiteit van de Russische werken van de Stichting Dieleghem in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) heeft de Stad Gent op 5 maart 2018 een audit door externen bevolen. In het kader van het raamcontract voor het uitvoeren van auditopdrachten met Audit Vlaanderen werd de opdracht toegekend aan Ernst & Young. Zij zullen instaan voor een procesaudit met betrekking tot het onderzoek naar de authenticiteit en de herkomst van Russische avant-gardekunst uit de collectie van de Stichting Dieleghem in het kader van de bruikleen die door het museum werd afgesloten.

 

Er wordt hierbij gekeken of de internationale richtlijnen inzake bruiklenen (de zogenaamde ethische code voor musea van ICOM en  SPECTRUM2 richtlijnen) gevolgd werden. Daarnaast wordt ook onderzocht of het MSK handelde conform de internationale referentiepraktijken in andere musea. Deze referentiemusea worden vrij uitgekozen door de externe opdrachtnemer.

 

De audit bestaat uit het doornemen van bestaande regels, procedures, afspraken en best practices. Daarnaast worden interviews afgenomen met betrokken personeelsleden van het MSK en vertegenwoordigers van een aantal internationaal erkende referentiemusea. Ook de onderliggende documenten en gegevens van het onderzoek van authenticiteit en herkomst door het MSK zullen gedetailleerd in kaart gebracht worden.

 

Met deze audit wil de Stad Gent de zorgvuldigheid onderzoeken en nagaan of er maatregelen genomen moeten worden om een herhaling van onzorgvuldigheden te voorkomen en procedures te verbeteren.

'Het is een goede zaak dat de audit snel kan starten. Alleen een onderzoek dat in alle onafhankelijk en sereniteit kan verlopen, kan ten gronde onderzoeken in welke mate er voldoende zorgvuldig werd gehandeld.'

Annelies Storms, schepen van Cultuur

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft vorige week woensdag de ter beschikkingstelling van de directrice van het museum, Catherine De Zegher, opgeschort tot na de resultaten van de audit. Catherine De Zegher zal haar volledige medewerking verlenen aan het onderzoek.

 

De audit zal volgende week starten en tegen eind mei wordt een definitief rapport verwacht. De kosten voor de audit worden geraamd op 44.800 euro (inclusief BTW).

Informatie

Bevoegd

  • Medium square storms

    Annelies Storms

    Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.