Plaatsnaamgeving in Oostakker: Traktaatweg

275409 traktaatweg 664217 original 1521208537

Voor de straatnaamwijziging van een gedeelte van de Wittewalle, namelijk vanaf de knip in de bocht tot aan de John Kennedylaan in Oostakker werd de naam 'Traktaatweg' definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 19 februari 2018. De straatnaamwijziging gaat in voege vanaf 4 december 2018.

Op 20 juni 1960 ondertekenden Nederland en België een verdrag (een traktaat) waarin de door België gewenste verbreding van het Kanaal Gent-Terneuzen en de aanleg van een nieuwe zeesluis bij Terneuzen werden geregeld. Ook nieuwe bruggen werden aangelegd bij Sluiskil en Sas van Gent. Aan de westelijke kant van het kanaal was er reeds het in 1827 aangelegde jaagpad van Gent naar Terneuzen dat gaandeweg uitgroeide tot een volwaardige wegverbinding. Onderdeel van het traktaat was nu ook de aanleg van een nieuwe wegverbinding tussen Gent en Terneuzen aan de oostzijde van het kanaal (gedeeltelijk op Belgisch grondgebied en gedeeltelijk op Nederlands grondgebied). In België werd deze tractaatweg, die hier de naam Pres. J.F. Kennedylaan kreeg, hoofdzakelijk gepland ter ontsluiting van de nieuwe oostelijk gelegen industriezone.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.