REFILL, Europees congres over tijdelijke invulling in Gent

275957 dok%20final%20conference d8d8bd large 1521729578

Meer dan 40 steden uit vijftien landen komen op dinsdag 27 maart 2018 samen in de Sint-Jozefkerk in Gent voor een congres over de tijdelijke invulling van verlaten gebouwen en terreinen in de stad. Het Europese REFILL-netwerk, gecoördineerd door de Stad Gent, stelt dan de resultaten voor van 2,5 jaar intensieve samenwerking rond dat thema.

Tijdelijke invulling

Heel wat steden experimenteren met de ‘tijdelijke invulling’ van verlaten gebouwen en terreinen in de stad. Ze stimuleren hun inwoners om deze plekken te benutten. Dat gaat verwaarlozing tegen, brengt nieuwe dynamiek in buurten en is een bron van innovatie en verandering in de stad. Tijdelijke invulling biedt ruimte om te experimenteren, geeft een plek aan socio-culturele initiatieven en aan ondernemers.

Het REFILL netwerk

Sinds september 2015 is de Stad Gent coördinator van REFILL, een Europees netwerk van tien steden die ervaring hebben met tijdelijke invulling. De partnersteden zijn Amersfoort, Athene, Bremen, Cluj,  Helsinki, Nantes, Ostrava, Poznan en Riga. REFILL krijgt financiële steun van het Europese URBACT-Programma.

Het netwerk ontwikkelde kennis over instrumenten die tijdelijke invulling ondersteunen, over hoe de effecten van tijdelijke invulling verduurzaamd kunnen worden en over de veranderende rol van de overheid gericht op meer flexibiliteit en samenwerking.

Elke stad stelde een lokale werkgroep samen om de internationaal verworven inzichten lokaal te verankeren. Het resultaat is een stedelijk actieplan met daarin de stappen die zij de komende jaren zullen zetten om tijdelijke invulling verder mogelijk te maken.

Zelf starten met tijdelijke invulling?

'How to start your journey on temporary use?' is de centrale insteek van het congres waarmee REFILL 2,5 jaar intensieve samenwerking afsluit en de projectresultaten voorstelt. Het wordt een interactieve dag vol inspiratie, uitwisseling, tools en bezoeken aan tijdelijke invullingen. Deelnemers krijgen een gedrukt exemplaar van de congrespublicatie mee naar huis.  

Over de Sint-Jozefkerk

We staan in Gent voor de uitdaging om enkele kerken in de stad te herbestemmen. De keuze voor deze kerk als locatie voor het congres is een pleidooi om voor toekomstig gebruik van kerken eerst tijdelijk te gaan experimenteren met verschillende initiatieven en via participatie van de buurt te zoeken naar wat een definitieve invulling kan zijn.  

'REFILL bracht heel wat dynamiek op gang in de tien steden, over hoe we als stad(sbestuur) kansen kunnen bieden aan creatieve ideeën en initiatieven. Het bracht lokaal een lerend netwerk op gang dat verschillende betrokkenen in de stad rond tijdelijke invulling met elkaar kon verbinden: de coördinatoren tijdelijke invulling, de diensten van de Stad Gent, eigenaars en projectontwikkelaars.'

Emma Tytgadt, REFILL coördinator

Informatie

 • Praktische informatie / bevestiging komst congres: Karen Leyman, Dienst Beleidsparticipatie, gsm 0498 10 72 27, e-mail karen.leyman@stad.gent
 • Inhoudelijk contactpersoon: Emma Tytgadt, REFILL coördinator, gsm 0473 69 69 16, e-mail emma.tytgadt@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square termont

  Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

 • Medium square sven taeldeman

  Sven Taeldeman

  Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.