Gents aanmeldingssysteem secundair onderwijs: stand van zaken na inschrijvingen met tickets

268632 secundair 5014fb original 1513948556

Op vrijdag 23 maart 2018 werden de inschrijvingen met een aanmeldingsticket voor de Gentse scholen van het secundair onderwijs afgesloten. 2.622 scholieren werden ingeschreven, 12 kinderen hebben nog geen plaats. 311 ouders verzilverden hun ticket niet. De voorbije weken hebben verschillende scholen in totaal 208 extra plaatsen voorzien. Daardoor zijn nu 2.503 kinderen in hun school van eerste keuze ingeschreven.

'Dit is een goed resultaat, maar we kunnen ook enkele belangrijke lessen trekken. Elk kind verdient een plaats op een school waar het zich goed voelt. Binnenkort bekijken we samen met de scholen hoe we het systeem kunnen verbeteren. Een ding is alvast helder: de komende jaren hebben nog veel meer tieners een plek op school nodig. De capaciteit van de scholen moet dan ook dringend omhoog.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Online aanmelden

Tot vorig schooljaar moesten ouders inbellen of kamperen als ze een plaats wilden in een van de populaire scholen. Door toegenomen capaciteitsdruk was inbellen geen optie meer en zouden honderden ouders voor meer dan tien scholen tegelijk kamperen. Om de verdeling van de plaatsen voor volgend schooljaar eerlijk te laten verlopen, kozen alle Gentse scholen samen voor een online aanmeldingssysteem.

Resultaten

Er waren aanmeldingen voor 3.024 kinderen (daarnaast schreven 1.052 kinderen in via de wettelijk bepaalde voorrang voor broers/zussen en kinderen van personeel). Veertien van de achttien scholen met een ASO-bovenbouw waren onmiddellijk volzet. (Ter vergelijking: vorig jaar waren na de eerste week acht scholen met ASO-bovenbouw volzet, wat de toegenomen capaciteitsdruk bewijst.) Bij het afsluiten van de aanmeldingen waren er 155 tieners zonder plaats (waarvan twee derde slechts 1 voorkeur opgaf). 93 % haalde zijn eerste of tweede voorkeur, 81%  zijn eerste voorkeur. Rekenen we broers/zussen en kinderen van personeel erbij dan komen we op 86% met eerste en 95% eerste of tweede voorkeur.

Daarop besloten de Gentse scholen om 208 extra plaatsen te creëren. Samen met de 311 ouders die afstand deden van hun ticket, zorgt dat ervoor dat 2.503 kinderen nu naar de school van eerste voorkeur kunnen. Van de nu 2.634 geregistreerde kinderen, kan 95% naar een school van eerste voorkeur. Rekenen we er de 1.052 vooraf ingeschreven broers/zussen en kinderen van personeel bij hebben we 96%.

Twaalf kinderen hebben nog geen ticket. Ze worden individueel begeleid om een oplossing te vinden. Er zijn nog plaatsen vrij in negen van de achttien scholen met een ASO-bovenbouw, waaronder De Voskenslaan, Atheneum Gentbrugge, Atheneum Mariakerke, De Wispelberg, Sint-Paulus, Sint-Pietersinstituut, Nieuwen Bosch, Lyceum.

Tekort in 2020-2021

Het aantal kinderen zonder een ticket voor hun school van eerste voorkeur is een voorbode van het capaciteitstekort in het secundair onderwijs. Als er niets gebeurt stevent Gent voor het secundair onderwijs af op een tekort van 1.793 plaatsen in 2020-2021. Uitbreidingen zijn dan ook noodzakelijk. De nog aanwezige ruimte in schoolgebouwen zal niet volstaan. De Stad Gent kijkt daarvoor naar Vlaanderen om tijdig voldoende subsidies te voorzien voor extra schoolgebouwen.

'Als de overheid niet steeds achter de feiten wil aanlopen, moet ze nu geld stoppen in het bouwen van bijkomende scholen.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Om extra klassen te kunnen inrichten, hebben scholen niet alleen goede en voldoende infrastructuur nodig, ze hebben ook nood aan extra leerkrachten. Door de aandacht rond het aanmeldingssysteem kunnen scholen vroeger extra leerkrachten aanwerven en extra klassen inrichten.

'Sommige scholen hebben echt geen uitbreidingsmogelijkheden meer en met welk toewijzingssysteem dan ook, zal niet iedereen die dat wil, naar die scholen kunnen gaan. Daar zullen ouders en leerlingen bij hun zoektocht naar een geschikte secundaire school in de toekomst toch meer en meer rekening moeten houden.'

Luc Heyerick, voorzitter LOP Gent secundair onderwijs

Verbeterpunten naar volgend schooljaar

Gent was de eerste om in het secundair onderwijs te werken met een online aanmeldingssysteem voor alle Gentse scholen, scholen uit de randgemeenten én voor de BuSO-scholen met OV4 type 9 voor leerlingen met autismespectrumstoornissen. Binnenkort volgt een grondige evaluatie om te kijken wat beter kan. Zo zullen mogelijke wissels (leerlingen hebben elkaars eerste keuze, die tegelijk voor beide de tweede keuze is) er vooraf uitgehaald worden en zal de communicatie omtrent de uitslagen verbeterd worden. Ook wil de Stad Gent de leerlingen uit de basisscholen eerder en rechtstreeks informeren. En wordt bekeken welke inzichten ouders nog beter kunnen helpen bij het maken van een doordachte keuzelijst.

De Stad Gent vraagt dat ook de Vlaamse overheid, die de criteria bepaalt, haar aandeel in het aanmeldingssysteem evalueert. Met name de vraag naar nieuwe ordeningscriteria, zoals afstand, specifieke studieprojecten, zorgnood, een centrale tijdslijn voor heel Vlaanderen en een aanmeldingsverplichting voor regio’s met kampeerproblematiek verdienen extra aandacht. Net als de vraag of de wijze van aanmelden tot de keuzevrijheid van individuele scholen blijft behoren.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.