Vlaams Stedennetwerk tegen racisme officieel van start

276004 dsc 4081 0eca7f large 1521794446

Elf Vlaamse steden gaan nauw samenwerken in de strijd tegen racisme en discriminatie op basis van een gemeenschappelijke visie. Op donderdag 22 maart 2018 sloten Brugge, Denderleeuw, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Roeselare, Turnhout, Sint-Niklaas en Oostende daarover een samenwerkingsovereenkomst af.

In 2017 bracht de Stad Gent de centrumsteden tweemaal samen voor een rondetafelgesprek over racisme en discriminatiebestrijding. Uit dat initiatief vloeit nu het Vlaams stedennetwerk voort. De steden zullen goede praktijken ontwikkelen en uitwisselen, en gemeenschappelijke standpunten innemen ten opzichte van hogere overheden.

Een keer per jaar treffen de bevoegde schepenen elkaar  voor overleg, uitwisseling en afstemming. Twee keer per jaar komen de bevoegde stadsdiensten samen om goede praktijken te delen.

'In Gent leven 161 nationaliteiten samen en worden meer dan 100 talen gesproken. We bezitten heel wat expertise over samenleven in diversiteit. Die expertise delen we al langer op Europees niveau, ook in eigen land willen we meer samenwerking. Het is verrijkend om te leren van succesvolle initiatieven in andere steden. Gent wil een katalysator zijn in de strijd tegen racisme en discriminatie, niet alleen in Vlaanderen, ook in Europa.'

 Resul Tapmaz, schepen van Gelijke kansen

Vlaams stedennetwerk als opstap naar Europese samenwerking

Gent is sinds 2007 een actief lid van het Europese stedennetwerk tegen racisme en discriminatie en werd vorig jaar vicevoorzitter van ECCAR. In 2015 besliste de Stad Gent een ambitieus actieplan tegen discriminatie, dat zowel sensibilisering als controle en handhaving omvat.

Vijf van de elf Vlaamse partnersteden zijn ondertussen aangesloten bij ECCAR. Middels de samenwerking binnen het Vlaams stedennetwerk engageren de overige steden zich ook om toe te treden tot de Europese stedencoalitie en tot de opmaak van een actieplan ter bestrijding van racisme en discriminatie.  

Ondertekenaars

276005 dsc 4134 7a2302 large 1521794457
 • Brugge: Tom Feys – expert integratie, namens Dirk De Fauw – Schepen van Welzijn, Diversiteit en Noord-zuidbeleid en OCMW-voorzitter
 • Denderleeuw: Jurgen Ruyssevelt, schepen van Integratie en Gelijke Kansenbeleid, Communicatie en ICT, Onderwijs en kinderopvang
 • Genk: Gianni Cacciatore, schepen van Wijkontwikkeling, Participatiebeleid & Gelijke kansen, Leefmilieu & Duurzaamheid
 • Gent: Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport
 • Hasselt: Gerald Corthouts, schepen van Juridische zaken, Kerkfabrieken, Evenementen, Markten en foren, Welzijn, Senioren
 • Kortrijk: Philippe De Coene, schepen van Sociale zaken, OCMW, Armoedebestrijding, Consumenten, ICT, Welzijn, Kinderopvang, Vrijwilligers, Gezinsbeleid, Sociale economie, 1777, Gelijke Kansen en Flankerend onderwijsbeleid
 • Leuven: Denise Vandevoort, schepen van Cultuur, Deeltijds kunstonderwijs, Gelijke kansen, Diversiteit en Noord-Zuidwerking
 • Oostende: Tom Germonpré, schepen van Leefmilieu, Compostering, Vlarem, Internationale samenwerking, Buitengoed, Duurzame ontwikkeling, Dierenwelzijn, Volksgezondheid, Energie, Kansen voor kinderen, Kinderopvang en kinderdagverblijven, Onderwijs, Crisisnetwerk en kortopvang, Opvoedingsondersteuning, Kinderarmoede, Gelijke kansen, Beleid voor personen met een beperking.
 • Roeselare: Filiep Bouckenooghe, schepen van Welzijn en sociaal beleid, Wonen, Groen-, natuur- en bosontwikkeling en Dierenwelzijn
 • Sint-Niklaas: Sofie Heyrman, schepen van Welzijn en diversiteit, Flankerend onderwijsbeleid en Burgerzaken
 • Turnhout: Bieke Van Riel, consulent diversiteit, namens Peter Segers – Schepen van Gelijke kansen, Kinderopvang, Sociale tewerkstelling, Preventiebeleid, Buurt- en wijkwerking, Huisvesting, Stedenbeleid

Informatie

Bevoegd

 • Medium square resul

  Resul Tapmaz

  Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.