Stad Gent ontvangt internationale gastspreker over Place branding als afsluiter voor het Interactive Cities programma

277228 38330842032 c676918539 o c7e2fe large 1523279761

Op dinsdag 17 april 2018 organiseert de Stad Gent het slotevent van het Europese URBACT-project ‘Interactive Cities’ in het STAM. Op dat event wordt het eindresultaat van het project kort voorgesteld, gevolgd door een key note rond place branding door de internationale spreker Pärtel Peeter-Pere. Het event past binnen de economische stadsmarketingstrategie die de Stad Gent aan het uitrollen is.

De Stad Gent ging binnen het Europees project Interactive Cities (mei 2016 – april 2018) op zoek naar hoe digitale media kunnen ingezet worden als instrument voor economische stadsmarketing. De Stad werkte daarvoor samen met een groep lokale stakeholders. De focus lag op digitale media als deel van een geïntegreerde communicatie- en marketingstrategie met een mix van online en offline instrumenten. Het resultaat van dat project werd een Lokaal Actieplan waarin doelstellingen zijn uitgeschreven en gelinkt worden aan acties op korte, middellange en lange termijn. Op dinsdag 17 april 2018 wordt dat plan kort voorgesteld, gevolgd door een key note over place branding.

 

Digitale media als instrument voor economische stadsmarketing

Het project Interactive Cities tracht een antwoord te bieden op de vraag naar nieuwe, digitale strategieën en instrumenten voor economische stadsmarketing vanuit het speerpunten- en acquisitiebeleid van de Stad Gent. Naast een algemeen economisch beleid voert de Stad Gent een economisch speerpuntenbeleid. Men focust voornamelijk op de volgende speerpunten en clusters: Biotechnologie, ICT / Digitale economie, Creatieve economie, Cleantech / circulaire economie, Gezondheidszorg, Nieuwe Materialen en Retail. Daarin werkt de Stad Gent verdiepend en toekomstgericht, met grote aandacht voor innovatie en implementatie ervan, focus op (toekomstige) sterktes van Gent, het werken volgens het smart quadruple helix model en de positionering in een internationale context.

Om die rollen op een innovatieve manier waar te maken, zocht en zoekt de Stad Gent naar nieuwe, digitale strategieën en instrumenten, die toelaten om economische stadsmarketing op een meer effectieve en community- gebaseerde wijze aan te pakken.

Niet enkel de Stad Gent als stadsorganisatie maar alle economische actoren en stakeholders zijn immers -potentiële- city marketeers en ambassadeurs. Ze beschikken samen over de visie en overtuiging maar ook over de content en de data om een gemeenschappelijk en gedeeld verhaal over Gent te schrijven. Dat past perfect in de Gentse visie op de slimme stad: 'a smart city needs smart citizens to be truly inclusive, innovative and sustainable'.

Place branding

Op het event wordt een key note gegeven over 'Contemporary Place Branding' door de internationale spreker Pärtel Peeter-Pere van Future Place Leadership. Dat Scandinavische bedrijf heeft wereldwijde ervaring in het (economisch) positioneren van plaatsen en steden. Want elke stad heeft een merkreputatie. Steeds meer steden willen zichtbaarder worden om zo meer talent, investeerders en toeristen aan te trekken. Het verbeteren van het imago van de stad is een uitdaging aangezien er zoveel verschillende mensen en stakeholders betrokken zijn. Dankzij de key note krijgt de Stad Gent zicht op succesvolle voorbeelden en best practices, hoe deze hun economische stadsmarketing hebben uitgebouwd, om zo de eigen, Gentse strategie naar een hoger niveau te tillen.

'Dit urbact Interactive Cities project is bijzonder waardevol. Gent is een veelzijdige stad met grote troeven. Een krachtdadige en consequente aanpak inzake economische citymarketing is dan ook cruciaal: Gent staat op de kaart als ‘city of people’ en we moeten op die manier verder innoveren om oplossingen te bieden voor maatschappelijke noden. Economische spelers vinden in Gent een coherent verhaal, dat biedt hen perspectieven om voor Gent te blijven kiezen als plek om te investeren.'

Christophe Peeters; schepen van Innovatie

Interactive Cities

Interactive Cities is een Europees URBACT-project en liep van mei 2016 tot april 2018. Samen met negen andere steden ging Gent op zoek naar hoe digitale media en ‘user generated content’ nuttig kunnen zijn voor de bewoners van de stad, voor beter stedelijk bestuur, burgerparticipatie en economische groei. Binnen Interactive Cities zijn drie subthema’s vastgelegd waar de verschillende steden op werkten. Die thema’s zijn communicatie rond:

 1. Toeristische promotie (Genua - Italië (de lead partner), Varna - Bulgarije, Alba Iulia - Roemenië)
 2. Stedelijke vernieuwing (Lissabon – Portugal, Murcia- Spanje, Tartu – Estland, Palermo - Sicilië)
 3. Economische promotie (Stad Gent, SemaEst Parijs – Frankrijk, EDC Debrecen – Hongarije)

Eigen aan een URBACT-project is dat er naast het partnerschap met de verschillende steden en de samenwerking tussen verschillende diensten van die steden, er ook steeds een Lokale Actiegroep wordt samengesteld (Urbact Local Group – ULG) bestaande uit relevante stakeholders. Bij Interactive Cities is de Gentse ULG groep opgebouwd uit bedrijven/mensen die expertise hebben in (het technische aspect van) digitale media en/of marketingcommunicatie.

URBACT is het Europese subsidieprogramma voor geïntegreerde stedelijke ontwikkeling. De Stad Gent was betrokken bij het project EUniverCities en is lead partner in Refill (tijdelijke invulling) en Stay Tuned! (terugdringen vroegtijdig schoolverlaten).

Praktisch

Locatie: Zaal Hert van Maria, STAM, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

 • 11.30 uur: Ontvangst en broodjeslunch
 • 12.15 uur: Opening door schepen van Innovatie Christophe Peeters
 • 12.25 uur: Voorstel Lokaal Actieplan
 • 12.45 uur: Key note 'Contemporary place branding'
 • 13.45 tpt 14.30 uur: Netwerkmoment met koffie en taart

Informatie

Bevoegd

 • Medium square termont

  Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

 • Medium square 20140317 av schepen de clercq

  Mathias De Clercq

  Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail: schepen.declercq@stad.gent

 • Medium square 20140421 av schepen peeters

  Christophe Peeters

  Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail: schepen.peeters@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.