Stad Gent zet in op aantrekkelijke plantvakken onder straatbomen

278750 boomspiegel%20ekkergem ae358f large 1524645445

Straatbomen geven een straat een groene en gezellige toets. De ‘boomspiegels’, oftewel de plantvakken waarin de bomen staan, bieden plaats aan een bloemenrijke beplanting of grasstrook. Het is belangrijk dat deze kleine groengebiedjes in de straat er net en verzorgd bijliggen. De Stad Gent zet nu een speciale ploeg in die zorgt voor deze boomspiegels.

De Gentse straatbomen krijgen grotere plantvakken. De Stad breekt waar mogelijk ook verharde voetpaden uit en vervangt ze door een groene berm. Zo wapenen we de stad tegen de klimaatopwarming, want groen koelt de stad af.

Hoewel het relatief kleine plantvakken zijn, vragen deze boomspiegels toch een intensief onderhoud. Doordat veel mensen er hun fiets, wagen of vuilniszak in achterlaten, krijgt de beplanting het in heel wat straten vaak hard te verduren. Als zij hier en daar afsterft en de bodem weer kaal wordt, duikt er al snel onkruid op.

De Stad Gent wil daar met de oprichting van een Ploeg Boomspiegels een passend antwoord op geven.

'Het wordt een ploeg die gespecialiseerd is in en zich voltijds kan toespitsen op het beheer van de boomspiegels. Daarmee steken we een tandje bij en zorgen we voor een net en aantrekkelijk groen straatbeeld.'

Rudy Coddens, schepen van Openbaar Groen

De Ploeg Boomspiegels voert een gedifferentieerd beheer. Dat betekent dat het afhangt van de locatie van de boomspiegels hoe het onderhoud gebeurt. In sommige straten zal de Ploeg Boomspiegels de plantvakken frequent schoffelen of maaien. Elders groeit een gesloten beplanting van kruiden of wordt de vegetatie slechts twee keer per jaar gemaaid.

Op termijn zal de Ploeg Boomspiegels ook de Gentenaar mee sensibiliseren om geen wagens of fietsen in de boomspiegel te parkeren en de vuilniszakken elders te plaatsen. Het is een kleine bijdrage waarmee elke Gentenaar mee zorg kan dragen voor het groen in zijn of haar straat.

Concreet:

De Ploeg Boomspiegels is gestart in april 2018. Hij bestaat uit 10 medewerkers. De ploeg zal:

 • de boomspiegels in Gent onderhouden, met uitzondering van die boomspiegels die buurtbewoners in beheer nemen.
 • boomspiegels aanplanten of inzaaien
 • de rubberen banden rond de straatboom vervangen of herstellen
 • stamscheuten verwijderen

De Ploeg Boomspiegels verzorgt enkel de beplanting onder de straatboom. Voor de (begeleidings)snoei van de straatbomen blijven de onderhoudsploegen en de bomenploeg van de Groendienst instaan.

Informatie

 • Liesbet van Loo, communicatiemedewerker Groendienst, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 0474 81 13 40, e-mail liesbet.vanloo@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.