Stad Gent is aantrekkelijkste lokale overheidswerkgever in Vlaanderen

278890 randstad employer brand award 60dc9a large 1524754722

De Stad Gent is de aantrekkelijkste werkgever van alle Vlaamse lokale besturen. Dat blijkt uit het Randstad Employer Brandonderzoek. Gent haalt het in het onderzoek van Brussel en de Vlaamse centrumsteden, en scoort op alle criteria (werksfeer, werkzekerheid, balans werk-privé) beter dan het gemiddelde van de lokale besturen.

In zijn achttiende Employer Brand-onderzoek bestudeerde Randstad ook de werkgeversaantrekkelijkheid van de lokale besturen. Gent werd verkozen tot aantrekkelijkste Vlaamse lokale overheidswerkgever, en haalde het van onder meer Brussel en de Vlaamse centrumsteden. Een nadere analyse van de employer brands leert dat de Stad Gent op alle criteria (werksfeer, werkzekerheid, balans werk-privé, enzovoort) beter scoort dan het gemiddelde van de lokale besturen. De aantrekkelijkheid als werkgever heeft dus een brede basis. 55,4 procent van de Oost-Vlaamse respondenten zou de Stad Gent graag als werkgever hebben. Dat is meteen het beste resultaat van alle Vlaamse lokale besturen.

'We zijn aangenaam verrast door deze uitslag. De meeste van onze vacatures – op een aantal knelpuntberoepen na – trekken bijzonder veel sollicitanten aan. Daaruit konden we onze werkgeverspopulariteit al afleiden. Deze bekroning bevestigt officieel onze vermoedens.’

Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid

Werkgeversambassadeur

Eind vorig jaar voerde het stadsbestuur een welzijnsenquête uit bij zijn bijna 10.000 personeelsleden, inclusief de medewerkers van het OCMW, onderwijsinstellingen en diverse autonome gemeentebedrijven. Daaruit blijkt dat 75 procent van de medewerkers positief spreekt over de Stad Gent bij familie en vrienden en 44 procent daarvan de Stad als werkgever actief aanbeveelt.

'Positieve mond-tot-mondreclame is onbetaalbaar. Hoe trotser en enthousiaster onze medewerkers aan vrienden, familie en kennissen vertellen over hun werkgever, hoe positiever de invloed op ons imago.’ 

 Mieke Hullebroeck, stadssecretaris  

Wijs werken

De Stad Gent en het OCMW Gent zijn heel bewust bezig met de organisatiecultuur die 'Wijs Werken' heet. Die wordt ondersteund door vier overkoepelende waarden: Open, Doelgericht, Creatief en Betrokken. De medewerkers werken mee aan 'het verhaal van Stad en OCMW' en vertalen de waarden naar hun praktijk en werkdomein. De ambitie van het 'Wijs Werken' werd samengevat in drie principes: 'Meer mens, Meer oplossingen en Minder regels'.

Die participatieve aanpak blijkt bijvoorbeeld uit het recente project waarbij Stad en OCMW hun diensten centraliseren aan de Zuid. Daar werken de medewerkers in een vernieuwd kantoorconcept, volgens de regels van het nieuwe werken.

'Het nieuwe werken met een Gentse touch: op een efficiënte en flexibele manier, waarbij elke dienst de vrijheid heeft om haar eigen team- en werkafspraken te maken. Kortom: bij ons is het vree wijs werken.’

Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid
Hqdefault

Actief verder bouwen aan onze rol als werkgever

Deze prijs betekent niet dat de Stad en het OCMW Gent op hun lauweren gaan rusten. Het is net een extra motivatie om actief verder te bouwen aan onze rol als werkgever, die uitstraalt naar onze werkgeversidentiteit en imago. Een strategie die zeker voortgezet wordt met de Groep Gent, dat zijn onder meer de Stad, het OCMW en de verzelfstandigde entiteiten. De komende jaren zal de Stad Gent nog meer onder een vlag naar buiten komen en zich nog sterker profileren als een grote en stabiele werkgever, die zorg draagt voor zijn medewerkers.

'Dit is zeker geen eindpunt voor ons. Er komt een nieuwe digitale werkplek, we zetten verder in op een aantrekkelijke huisvesting en bouwen voort aan onze organisatiecultuur. Zo kunnen we niet alleen een van de grootste werkgevers in de regio blijven, maar ook een van de beste.’

Mieke Hullebroeck, stadssecretaris

Informatie

Bevoegd

  • Medium square martine12

    Martine De Regge

    Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.