STAM opent expo 'at home. collectief bouwen en wonen'

278902 scherm%20at%20home%201920x1080 4ac74c large 1524813746

Van 10 mei t.e.m. 16 september 2018 loopt in het STAM de rondreizende tentoonstelling ‘Daheim / Bauen und Wohnen in Gemeinschaft’ van het DAM (Deutches Architectuurmuseum Frankfurt) .

Verdichting in steden vormt een opportuniteit voor de woningbouw in Vlaanderen. Kleiner gaan wonen kan perfect samengaan met – zoals de Vlaamse bouwmeester voorstelt – delen van ruimte om de woonkwaliteit te verhogen. Het gaat bijvoorbeeld om een gezamenlijke tuin, fietsenstalling of werkruimte voor meerdere gezinnen.

Vele vormen

Er vallen vele vormen van collectief bouwen en wonen te bedenken. Daarom is het waardevol om voorbeelden naast elkaar te zetten. 

 

In deze tentoonstelling tonen eenentwintig buitenlandse referentieprojecten hoe collectiviteit kan leiden tot vernieuwende oplossingen voor dichter wonen. Diverse vormen van collectiviteit komen aan bod: van het samen bouwen, over het delen van voorzieningen, tot deels samen leven (koken, werken, spelen…). 

Alle eenentwintig staan de projecten garant voor kwaliteitsarchitectuur en geven ze met een vernieuwend ruimtelijk concept antwoord op de woonwensen van hun bewoners en de eigenheid van hun locatie.

Inspirerende projecten

Wat de projecten nog meer kenmerkt: ze zijn niet gerealiseerd door projectontwikkelaars, maar door bouwgroepen, corporaties en coöperatieven. De basiselementen zijn: gemeenschappelijke eigendom van gebouw/terrein, ontwerp in nauw overleg met de andere bewoners, en een keuze om bewuster samen te leven.

 

De projecten worden tentoongesteld in plannen, maquettes en foto’s. Er is ook achtergrondinformatie te vinden over de financiering, de rechtsvormen en de vereiste planningsfases.

 

De expo biedt volop inspiratie en voorbeelden voor de bezoeker.

Partners

DAM (Deutches Architectuurmuseum) Frankfurt

Architectuurwijzer

Publicatie

De expo wordt begeleid door het boek. ‘At home. Building and Living in Communities’ uitgegeven door Birkhauser, dat in de STAMshop te koop zal zijn.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square storms

    Mevrouw Annelies Storms

    Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.