Antwerps en Gents schepen voor Onderwijs bespreken toekomst 'Meld je aan Secundair'

268632 secundair 5014fb original 1513948556

Op woensdag 2 mei 2018 zaten Antwerps en Gents schepen voor Onderwijs, Claude Marinower en Elke Decruynaere, samen om de stand van zaken en de toekomst van ‘Meld je aan Secundair’ te bespreken. Daarbij werden ook afspraken gemaakt over de evaluatie. Het is de bedoeling dat deze evaluatie op korte termijn als een rapport bij minister Crevits belandt. Beide schepenen blijven het belang van een inschrijfdatum voor heel Vlaanderen onderstrepen en roepen de minister nogmaals op het aanmelden te verplichten in capaciteitszones en de dubbele contingentering optioneel te maken.

De schepenen voor Onderwijs van Antwerpen en Gent, Claude Marinower en Elke Decruynaere, zaten samen om afspraken te maken over de evaluatie van het 'Meld je aan'-systeem (MJA) secundair. MJA is een online aanmeldingssysteem dat in maart 2018 voor de eerste keer werd gebruikt voor het eerste jaar van het secundair onderwijs. Zoals bekend is de MJA-applicatie ontwikkeld door Antwerpen en eigendom van beide steden. Op woensdag 2 mei 2018 bespraken de schepenen de stand van zaken in hun steden.

 

Niettegenstaande de goede resultaten heeft de eerste editie al heel wat reacties uitgelokt. Vooral een aantal ouders die in de eerste ronde nog geen ticket kregen, uitten hun ongenoegen. Beide steden beloofden aan alle betrokken partijen om het systeem in alle openheid en transparantie te evalueren: dat zal gebeuren in samenwerking met een aantal academici en specialisten in algoritmes.

 

Tijdens het overleg van woensdag bespraken schepen Marinower en Decruynaere de stand van zaken en de toekomst van MJA secundair en werden er onder meer  afspraken gemaakt over de gezamenlijke evaluatie.

'Het is onze bedoeling om met het resultaat van deze evaluatie, een goed voorbereid rapport, naar minister Crevits te trekken in juni. Daarmee willen Antwerpen en Gent tonen dat aanmelden ouders de eerlijkste kans op een voorkeurschool geeft. We hebben een voortrekkersrol gespeeld en zullen die blijven spelen.'

Claude Marinower, schepen van Onderwijs Stad Antwerpen

Vooruitlopend op een beslissing van de Vlaamse regering werken de steden nu al aan de mogelijkheid om het aanmeldsysteem ook zonder dubbele contingentering te laten lopen. Indien de Vlaamse Regering zou beslissen om de dubbele contingentering optioneel te maken, dan kan dat meteen worden toegepast.

'Wij blijven onze vraag aan minister Crevits herhalen: zorg voor een gemeenschappelijke inschrijfdatum over heel Vlaanderen, verplicht het aanmelden in alle capaciteitszones, en laat lokale besturen beslissen om al dan niet te werken met dubbele contingentering. Maar laat het nu vooral vooruitgaan zodat we aan de zorgen van ouders en scholen tegemoet kunnen komen.'

Elke Decruynaere, scchepen van Onderwijs Stad Gent

Stand van zaken

Gent - Finale resultaten Meld je aan

 • 95% een ticket van 1ste keuze
 • 99% heeft een ticket van 1ste of 2de keuze
 • Geen kind zonder een plaats
 • Inschrijvingen met ticket beëindigd

Antwerpen

 • Resultaten aanmelden exclusief voorrangsperiode: 81,5% heeft ticket voor school uit top drie, 12% of 618 kinderen zonder ticket, 64% gaf slechts een school op en 23% slechts twee scholen
 • 29 mei 2018 bekendmaking vrije plaatsen in alle scholen
 • Infosessie voor ouders eind mei 2018
 • 4 juni 2018: start vrije inschrijvingsperiode

Informatie

Bevoegd

 • Medium square decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.