Meiboomplanting voor het nieuwe dierenasiel

279496 1601 dierenasiel beeld%203 bb20be large 1525697767

De vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming en de Stad Gent hebben op woensdag 9 mei 2018 een meiboom geplant op de locatie van het nieuwe dierenasiel. Tegen het voorjaar van 2019 zullen de vzw en de dieren kunnen verhuizen naar hun nieuwe onderkomen.

De noodzaak van een nieuw dierenasiel

Om het dierenwelzijn te bevorderen is een lokale overheid verplicht te voorzien in de mogelijkheid voor opvang van katten en honden. Daarom werkt de Stad Gent samen met de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming, beter bekend als Dierenasiel Gent. Maar het gebouw in het Citadelpark waar de vzw is gehuisvest, voldoet niet meer aan de huidige normen voor de opvang van dieren.

'Het was hoog tijd om een nieuwe locatie te voorzien voor achtergelaten Gentse honden en katten. Samen met Dierenasiel Gent hebben we hard gewerkt om dit te realiseren. Ik ben trots dat het project nu vorm krijgt. Het is een grote stap vooruit voor onze Gentse dieren. Ook voor de medewerkers en vrijwilligers zal het een verademing zijn. Dat het gebouw bovendien aan hoge energienormen voldoet, is een extra troef.'

Tine Heyse, schepen bevoegd voor Dierenwelzijn

In het najaar van 2015 besloot de Stad Gent, in partnerschap met het dierenasiel, een terrein van ongeveer 2.600 m² aan de Noorderlaan (Watersportbaan) ter beschikking te stellen via een opstalovereenkomst, om daar een nieuwbouw te realiseren. In november 2016 kreeg het plan goedkeuring van de Gemeenteraad. In december 2017 zijn de werken gestart. Als alles volgens plan verloopt zal de verhuizing plaatsvinden in het voorjaar van 2019. Het project zal drie miljoen euro kosten, waarvan de vzw twee derde voor haar rekening neemt. De Stad Gent investeert 978.000 euro.

'De Stad Gent stelt de grond ter beschikking voor de komende 50 jaar. Ik ben dan ook verheugd dat de werken goed gestart zijn voor een eigentijds en energiezuinig dierenasiel.'

Martine De Regge, schepen van Facility Management

Aan welke voorwaarden moet het nieuwe gebouw voldoen?

Het architectenbureau moest rekening houden met heel wat verschillende eisen. Zo moest voldaan zijn aan de voorwaarden om als inrichting voor het houden van dieren te worden erkend. Er waren bovendien niet alleen eisen voor de verbetering van het dierenwelzijn, zoals verluchting en hygiëne van de hokken en de mogelijkheid om buiten te lopen, maar ook de eisen op vlak onderhoudsvriendelijkheid, toegankelijkheid, brandveiligheid en energiezuinigheid.

 

Het architectenbureau Buro-C heeft alle eisen voor het nieuwe dierenasiel samengelegd, en een gebouw ontworpen dat rekening houdt met al die verschillende aspecten. De stedenbouwkundige integratie in de omgeving, zuinig ruimtegebruik en kwaliteitsvolle architectuur hebben mee de keuze voor Buro-C bepaald. Eind november 2016 heeft de Gemeenteraad de plannen goedgekeurd.

De workflow van een dierenasiel is de leidraad geweest voor het ontwerp van het nieuwe gebouw, vanaf het onthaal tot en met het adopteren van een dier en de daarmee gepaard gaande hygiënische (bv. materialen) en sanitaire aspecten (bv. besmettingsrisico’s). 

 

Er komen onder andere twee quarantaineruimtes voor honden en twee quarantaineruimten voor katten. Zowel voor katten als voor honden worden de verblijfsruimten ingedeeld met een binnengedeelte en een buitengedeelte. De hondenverblijven zijn als afzonderlijke units gebouwd, zodat er meer rust ontstaat en er minder neiging is tot blaffen. De hokken bieden ook zicht naar buiten en zijn voldoende comfortabel en droog. Katten en honden krijgen aparte ruimtes om besmettingen te voorkomen. De kattenverblijven bevinden zich op de eerste verdieping van het gebouw en er is meer oppervlakte per kat. De dieren zullen voortaan niet meer achter tralies zitten, maar achter glazen deuren. Kortom, er zal meer comfort zijn voor de dieren en voor de medewerkers van de vzw.

Einde van de werken

Momenteel is het nieuwe dierenasiel in volle opbouw. De meiboom werd dan ook symbolisch geplant op het nieuwe dierenasiel en zal op de bovenverdieping aan een pilaar worden vastgemaakt. Het nieuwe dierenasiel kan dan plechtig geopend worden, met grote festiviteiten, op 4 en 5 mei 2019.

'We zijn overtuigd dat de nieuwe huisvesting het resultaat is van een vruchtbare samenwerking tussen de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming en de Stad Gent, en willen dit dan ook symbolisch vieren. Dit is het resultaat van meer dan 15 jaar onderhandelingen en zoeken naar een deugdelijke oplossing. Een grote stad als Gent heeft nood aan de uitstraling van een modern asiel.'

Patrick Derycke, voorzitter vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming
Informatie

Bevoegd

 • Medium square martine12

  Martine De Regge

  Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

 • Medium square heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail: schepen.heyse@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.