OMG! Van Eyck was here: Gent viert in 2020 haar grootste Vlaamse Meester

Van Eyck engel.jpg
  • jpg

In 2020 brengt Gent een jaar lang hulde aan Van Eyck, de Vlaamse Meester die onlosmakelijk met de stad verbonden is door zijn wereldberoemde meesterwerk, het Lam Gods. Met de grote tentoonstelling 'Van Eyck. Een optische revolutie' in het Museum voor Schone Kunsten (MSK), een gloednieuw bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal en een rijk cultureel-toeristisch programma toont Gent hoe de nalatenschap van deze virtuoze meester na zes eeuwen nog steeds door de aderen van de stad en haar inwoners vloeit.

Het themajaar 'OMG! Van Eyck was here' in 2020 kadert in het overkoepelende project Vlaamse Meesters van Toerisme Vlaanderen. Met drie opeenvolgende themajaren heeft het de ambitie drie miljoen toeristen naar Vlaanderen te lokken en de Vlaamse Meesters ook bij de Vlamingen zelf bekender te maken. Antwerpen bijt in 2018 de spits af met 'Antwerpen Barok. Rubens inspireert', waarna Brussel in 2019 volgt met het 'Bruegeljaar'. Gent sluit in 2020 af.

'Ik speel de Vlaamse Meesters uit als culturele ambassadeurs voor Vlaanderen vakantieland. Ons ambitieus driejarenprogramma zal kunstliefhebbers uit de hele wereld verleiden om een bezoekje te brengen aan de bakermat van die beroemde Vlaamse Meesters. Ik investeer via Toerisme Vlaanderen 25 miljoen euro in dit programma, waarvan 6,5 miljoen euro voor projecten rond Van Eyck. Dankzij Meesters zoals Van Eyck kunnen we ons internationaal profileren als een broeihaard van vakmanschap, innovatie en creativiteit.' Ben Weyts, Vlaams minister van Toerisme

OMG! Van Eyck was here: de onbreekbare band tussen Gent en de grootmeester

Wie Gent zegt, zegt het Lam Gods. Gent is de stad waar Van Eyck zijn wereldberoemde meesterwerk schilderde en waar al zes eeuwen lang miljoenen bezoekers van over de hele wereld het altaarstuk komen bewonderen.

In 2020 wijdt Gent met 'OMG! Van Eyck was here' een volledig jaar aan het Lam Gods en Van Eyck, aan hun onbetwistbare band met de stad, en aan hun nalatenschap die tot op vandaag verder leeft. De titel is een knipoog naar de handtekening 'Johannes de Eyck fuit hic', die Jan Van Eyck zelf plaatste op zijn 'portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw'. Daarmee trad hij als één van de eerste kunstenaars - op het kantelpunt tussen de middeleeuwen en de renaissance - uit de anonimiteit. Anderzijds staat de titel ook voor de sterke stempel die Van Eyck en het Lam Gods op Gent gedrukt hebben. Een symbool voor de link tussen de artiest en de stad, tussen het meesterschap in de 15de eeuw én vandaag, tussen Gent in het verleden en in het heden. 

Het campagnebeeld met de zingende engel, die een “oooh” of een “aaah” uitdrukt, geeft de verwondering weer die bezoekers nog steeds voelen én uiten wanneer ze het Lam Gods zien. En nu het Lam recent zijn originele indringende blik heeft teruggekregen, zal dit meer dan ooit van toepassing zijn.

 

Blikvangers in 2020 worden de tentoonstelling 'Van Eyck. Een optische revolutie' in het MSK en de opening van het nieuwe bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal. Beiden met de steun van Toerisme Vlaanderen.

De Stad Gent zal daar bovenop ook een rijk programma met nationale en internationale visibiliteit en uitstraling rond Van Eyck en het Lam Gods ontplooien, in samenwerking met de culturele, toeristische en economische sectoren in de stad.

Cultuur Gent staat in voor de volledige coördinatie van het themajaar en roept initiatiefnemers uit alle sectoren vandaag op om mee te denken, te maken en te bouwen.

 

Voor de grotere initiatieven met internationale uitstraling zal de Stad Gent een extra subsidielijn voor Van Eyck-projecten lanceren, waar niet alleen de Gentse culturele sector, maar álle Gentse initiatieven uit diverse sectoren een beroep op kunnen doen. Begin 2019 zal alle informatie hieromtrent beschikbaar zijn. Indienen zal mogelijk zijn in het voorjaar 2019.

 

De bestaande subsidiekanalen kunnen eveneens aangewend worden bij de realisatie van culturele projecten.

 

Hoe het programma van 'OMG! Van Eyck was here' stilaan vorm zal krijgen, is te volgen via de website www.vaneyckwashere.be, die nu al online is, en waarlangs iedereen de geleidelijke ontwikkeling en invulling van het themajaar zal kunnen volgen. Een website om in de gaten te houden!

'Als titel van het themajaar werd 'Oh My God! Van Eyck was here' gekozen. En dat is niet toevallig. Gent is de thuisstad van het Lam Gods, dat wereldwijd beroemder is dan onze stad zelf. Het was hier dat Van Eyck dit meesterwerk schilderde, waarmee hij de Europese kunstgeschiedenis voorgoed zou veranderen. De Stad Gent zet haar schouders onder een overkoepelend themajaar met de ambitie Gent, Van Eyck en het Lam Gods te laten versmelten in het DNA van de Gentenaren en in de harten van de bezoekers. Hiervoor zal de stad in samenwerking met verschillende sectoren, zoals cultuur, toerisme en economie een sterk programma met nationale en internationale visibiliteit en uitstraling uitbouwen.'  Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evemenenten

'Van Eyck. Een optische revolutie': a once in a lifetime experience in het MSK

In het voorjaar van 2020 brengt het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) hulde aan Jan van Eyck met de tentoonstelling 'Van Eyck. Een optische revolutie'. In het middelpunt van de tentoonstelling staan de gerestaureerde buitenluiken van 'De aanbidding van het Lam Gods', maar zeer uitzonderlijk reist ook een substantieel aantal van de twintigtal werken van de Vlaamse Meester die wereldwijd bewaard worden naar Gent.

Van Eyck stak uit boven zijn tijdgenoten en ontketende een optische revolutie. Met zijn weergaloze techniek en observatievermogen tilde hij de olieverfschilderkunst tot ongekende hoogten en bepaalde hij de verdere koers van de schilderkunst. Centraal in de tentoonstelling staat de restauratie van de buitenluiken van zijn meesterwerk 'De Aanbidding van het Lam Gods', uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en gestart in 2012 in het MSK. De bezoekers zullen het spectaculaire resultaat van de gerestaureerde buitenluiken in directe dialoog met andere kunstwerken van Van Eyck van dichtbij kunnen bewonderen. Dit zal leiden tot een herevaluatie van zijn kunst en de historische context waarin ze tot stand kwam.

Jan van Eyck was hofschilder van de Bourgondische hertog Filips de Goede (1396-1467). De flamboyante hertog en zijn gezelschap omringden zich met de beste kunstenaars. Terzelfdertijd floreerden de Vlaamse handelssteden Gent en Brugge. Rijke kooplui en politici spiegelden zich aan de pracht en praal van het hof en waren op hun beurt afnemers van luxeproducten. Ook deze creatieve omgeving van Jan van Eyck, tussen hof en stad, en tussen kunst en ambacht, zal aan bod komen in de tentoonstelling.

Om Van Eycks optische revolutie tastbaar te maken, zullen zijn schilderijen naast de werken van zijn meest getalenteerde tijdgenoten uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje geplaatst worden. Ook zij bewogen zich in de hoogste kringen en kregen prestigieuze opdrachten. De tentoonstelling zoomt in op de artistieke raakpunten en verschillen.

'Van Eyck. Een optische revolutie' ontrafelt de mythes over de kunstenaar en zet zijn techniek, zijn oeuvre en zijn invloed in een nieuw perspectief. De tentoonstelling wil de bezoekers een gevoel van bewondering ontlokken dat vergelijkbaar is met wat tijdgenoten ervoeren toen ze zijn kunst voor het eerst zagen: een once-in-a-lifetime ervaring.

Gloednieuw bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal: beleef het Lam Gods in augmented virtual reality

In juni 2020 opent in de Sint-Baafskathedraal een gloednieuw bezoekerscentrum, waar de gerestaureerde panelen van het Lam Gods en verschillende andere authentieke kunstschatten in al hun pracht en praal te bewonderen zullen zijn. Met behulp van een augmented reality-bril zullen bezoekers diep in het verleden kunnen reizen en de bewogen geschiedenis van het Lam Gods en de Gentse kathedraal kunnen beleven alsof ze er zelf bij waren. Zowel het meesterwerk als het imposante gebouw zullen in volle glorie tot leven komen met historische simulaties en interactieve modules.  

 

Tijdens het bezoek nemen een aantal personages het woord die een belangrijke rol hebben gespeeld doorheen de fascinerende geschiedenis van het Lam Gods. Een van die personages, en misschien wel de belangrijkste, is Jan van Eyck. Het was zijn broer Hubert die de opdracht voor het Lam Gods had aanvaard, maar Hubert stierf nog voordat hij het altaarstuk had kunnen voltooien. Het was Jan die het werk zou afmaken.

 

De personages worden ingesproken door professionele stemacteurs, maar voor de stem van Jan lanceert de Kathedraal zelf een oproep: 'Word jij de stem van Jan van Eyck? Hoe zou de stem van Jan van Eyck geklonken hebben? We hebben er het raden naar. Jan was ongeveer 40 jaar toen hij het Lam Gods schilderde. Hij zou afkomstig zijn uit het Maasland. Maaseik wordt vaak genoemd, al kunnen we dat niet met absolute zekerheid stellen. Zoeken we daarom een typisch Limburgse stem? Neen. We zoeken de stem van een gepassioneerde kunstenaar, iemand op de top van zijn kunnen, iemand die net zijn meesterwerk aan het schilderen is.'

 

Iedereen kan zich kandidaat stellen: een professioneel stemacteur, een hedendaagse kunstenaar of een nobele onbekende. De Kathedraal vraagt een geluidsfragment door te sturen naar destemvanjan@vaneyckwashere.be. De beste stemmen zullen worden uitgenodigd voor een studio-opname.

Van Eyck in het Gentse DNA

Gent laat in 2020 zien dat Van Eyck na zes eeuwen nog steeds zijn stempel op de stad drukt.

De nalatenschap van Van Eyck stroomt door de aderen van de stad en vormt een deel van het DNA van de Gentenaren.

 

Het programma van het themajaar zal worden uitgebouwd rond drie grote inhoudelijke thema’s: kennis, inspiratie en mysterie.

Kennis & wetenschap

Wat weten we over Jan Van Eyck, het Lam Gods en hun nalatenschap? Over het 15de eeuwse Gent en 15de eeuwse kunst en hoe beiden vandaag nog doorwerken? 

De grote tentoonstelling in het MSK vormt een spil in dit thema, maar er zal ook worden samengewerkt met o.a. de UGent, de Krook en gidsenverenigingen. Kennis zal gedeeld worden via infomomenten, lezingen, cursussen, rondleidingen, workshops en een online kenniscentrum dat voor iedereen toegankelijk is.

Kennis vergaren en delen leidt tot inspiratie. Hoe het 15de eeuwse Gent en het Lam Gods vandaag nog inspireren, zal blijken uit de vele initiatieven die samen het jaarprogramma zullen vormen.

Inspiratie – kunst, creativiteit en beleving

Het Lam Gods is zoveel meer dan louter een stukje werelderfgoed. Het is een levend icoon dat eindeloos blijft fascineren. Generatie na generatie inspireert Van Eyck nieuwe Meesters. In 2020 zullen die dan ook met grote trots in de kijker worden gezet. In de kunsten, maar ook in andere disciplines. Beeldende kunsten, theater, dans, design, mode, gastronomie, muziek en zelfs shoppen zullen een jaar lang baden in de sfeer van Van Eyck en zijn virtuoze meesterwerk.

De intense kleuren en figuren uit het Lam Gods kunnen tot leven komen in voorstellingen. Flora kan geroken en geproefd worden in de uitmuntende keuken. Rijk brokaat of robuust eikenhout kunnen opduiken in hedendaagse ontwerpen. 15de eeuwse composities kunnen door de Gentse concertzalen galmen of herwerkt worden tot nieuwe composities. Zowel voor jong talent als voor gevestigde waarden ligt een onwaarschijnlijke rijkdom aan inspiratie te wachten.  

Mysterie & toekomst

Het Lam Gods blijft zes eeuwen na de onthulling een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op al wie het bewondert. Niet alleen door de religieuze symboliek en het vakmanschap, maar ook door de woelige geschiedenis en de tot de verbeelding sprekende omzwervingen van dit meesterwerk.

Het Lam Gods wakkert mysterie en nieuwsgierigheid aan. Het is een bron voor innovatieve storytelling. Het nieuwe bezoekerscentrum in Sint-Baafskathedraal zal hier met zijn augmented reality beleving sterk op inspelen en tevens de legacy verzekeren na 2020.

Favicon for visit.gent.be OMG! Van Eyck was here visit.gent.be

info@vaneyckwashere.be

Favicon for we.tl Download het beeld 'OMG! Van Eyck was here' in hoge resolutie we.tl

Informatie

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen