267056 253364 header%20burgerkabinet%201600%20x%20400%20px%20300dpi 641ffd large 1499854279 dabd29 large 1512656273

Stadsbestuur neemt kennis van de adviezen na het derde Burgerkabinet en koppelt terug op donderdag 31 mei 2018

Het derde Burgerkabinet, op zaterdag 24 maart 2018, stond in het teken van de metingen die de Stad Gent deed naar aanleiding van de invoering van het Circulatieplan. Het resultaat van die vergadering zijn 42 nieuwe adviezen. Het stadsbestuur nam kennis van de adviezen en zal daarover tijdens de vierde en laatste vergadering op 31 mei 2018 feedback geven aan de leden van het Burgerkabinet.

Het onderzoeksbureau Transport & Mobility Leuven (TML) schreef een evaluatierapport dat de (voorlopige) effecten van de invoering van het Circulatieplan toetst aan de oorspronkelijke doelstellingen ervan. Daarvoor werden zowel kwantitatieve als kwalitatieve data verzameld en geanalyseerd. De belangrijkste resultaten uit dit rapport werden tijdens het derde Burgerkabinet in maart gepresenteerd.

De nieuwe adviezen die het Burgerkabinet op basis van die informatie formuleerde, passen binnen dezelfde zeven thema’s die ook tijdens de vorige samenkomsten al aan bod kwamen: de economische impact van het Circulatieplan, de sociale impact, het systeem van de vergunningen, concrete verkeerstechnische knelpunten, de alternatieve manieren waarop mensen zich kunnen verplaatsen, openbaar vervoer en de milieu-impact van het Circulatieplan. De thema’s werden in aparte werkgroepen besproken, in aanwezigheid van een moderator, een expert en een verslaggever.

Dat resulteerde alles samen in 42 adviezen, u vindt de lijsten onderaan als bijlage. Alle leden kregen in de week na het Burgerkabinet een mail die uitnodigde om online over de geformuleerde adviezen te stemmen. 95 leden maakten gebruik van deze mogelijkheid. Op die manier konden ook de leden die niet aanwezig waren op het Burgerkabinet mee stemmen. Op 17 mei 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van deze adviezen.

Terugkoppeling op 31 mei 2018

Op vraag van de voorzitter van het Burgerkabinet, Bram Verschuere, zal het stadsbestuur tijdens het Burgerkabinet van 31 mei 2018 feedback geven over de adviezen die tijdens de derde bijeenkomst werden afgeleverd. Op die manier krijgen de leden duidelijkheid over de resultaten van hun engagement in het Burgerkabinet.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

  • Medium square watteeuw

    Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.